E-posta Telefon
5435919678 | 5244
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • Y

  Yüksek Lisans

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • D

  Doktora

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

 

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2019).  Kur’xxan’xxda Meanî İlmi.  II. Atlas Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871891)

 

 ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’xxan’xxda Hz. İsa (a.s), İncil ve Nesârâ.  I. Iğdır Uluslararsı Multi Disiplinler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871911)

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’xxan’xxda Hz. Musa (a.s), Tevrat ve Yehûd.  Atlas II. Uluslararı Sosyal Bilimler Kongresi Mardin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871908)

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Dinlerde Rububiyet İnancı.  I. Iğdır Uluslararası Multi disiplinler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4871914)

 
 
 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ÖZÜÇALİŞİR ABDULLAH (2018).  Kur’an’da Beyan İlmi.  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ(11), 145-165. (Kontrol No: 4328240)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 HADİS-III

ARAPÇA-NAHİV

KURANDA KISSALAR