• D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Normobarik ortamda farklı hipoksik koşulların kassal kuvvet ve kassal dayanıklılık performansı üzerine etkisinin incelenmesi
 • Y

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 14-16 yaşları arasındaki erkek basketbolcu, futbolcu ve sedanterlerin bazı fiziksel, fizyolojik ve antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması
 • L

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2006
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Determination of Faculty of Sport Sciences Students’ Media Literacy Levels (Example of Ankara Province) Uluslararası ERDEVECİLER ÖVÜNÇ,UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,ATLI AHMET IOSR Journal of Sports and Physical Education 4 5 2017
Genç Futbolcularda Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Çeviklik Sürat ve Aerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 4 1 2020 https://dergipark.org.tr/en/pub/tusbid/issue/55239/730085
Futbolcularda Statik Germe Egzersizlerinin Esneklik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ulusal ATLI AHMET, AYDOĞDU MURAT, AYGAN OĞUZ SPORTIVE 4 1 2021
Investigation of the Effects of Different Warm-Up Protocols on Some Performance Parameters Ulusal AYDOĞDU MURAT, ATLI AHMET Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 2 2021
Menstrual Döngünün Fazlarına Göre Sedanter Kadınlarda Anaerobik Güç Değerlerinin İncelenmesi Ulusal ARAS DİCLE,ARSLAN ERŞAN,ATLI AHMET,ŞAHİN ÖZDEMİR FATMA NEŞE SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 2 2016
Healthy Nutrition Attitudes of Sports Science Students Uluslararası MALKOÇ NEDİM, YAŞAR ONUR MUTLU, TURGUT MURAT, KEREM MUSTAFA, KÖSE BEREKET, ATLI AHMET, SUNAY HAKAN Progress in Nutrition 22 3 2020 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/9480
Comparison of Certain Physical and Performance Parameters of Young Football Players Based on Positions Uluslararası ATLI AHMET Journal of Educational Issues 7 1 2021
The Effect of a Core Training Program Applied on Football Players on Some Performance Parameters Uluslararası ATLI AHMET Journal of Educational Issues 7 1 2021
Futbolcularda Aerobik Yorgunluğun Dinamik Denge Performansına Etkisi Uluslararası GÜLER ÖZKAN,ATLI AHMET,ŞAHİN ÖZDEMİR FATMA NEŞE,ERSÖZ GÜLFEM Journal of International Multidisciplinary Academic Rearches 4 2 2017 http://joimar.com/archives.aspx
Effect of Different Music Tempos on Aerobic Performance and Recovery Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Progress in Nutrition 21 4 2019 https://www.mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/issue/view/661
Investigation of the Life Quality of Women in Ankara According to Their Participation in Physical Activitiy Uluslararası AYYILDIZ ERDEM,SUNAY HAKAN,KÖSE BEREKET,ATLI AHMET Acta Medica Mediterranea 35 6 2019 https://www.actamedicamediterranea.com/search?s=bereket
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Genç Futbolcularda Uygulanan Tekrarlı Sprint Antrenman Programının Sürat ve Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET, GÜLER ÖZKAN, KÖSE BEREKET, TUNCEL OĞUZHAN Hareket ve Motor Kontrol Kongresi 21.05.2021
Futbolcularda Uygulanan Fifa 11+ Isınma Protokolünün Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET Hareket ve Motor Kontrol Kongresi 21.05.2021
Genç Futbolcularda Dar Alan Oyun Formatının Çeviklik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET, TUNCEL OĞUZHAN 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07.11.2020
Futbolcularda Isınmada Uygulanan Farklı Ön Yüklenmelerin Sprint Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07.11.2020
Investigation of the Effect of Different Recovery Times on Repeated Sprint Performance in Young Soccer Players Uluslararası ATLI AHMET 3. International Conference on Sports for All and Wellness 10.06.2020
Investigation of the Effect of Different Stretching Exercises on Speed and Agility Performance in Soccer Players Uluslararası ATLI AHMET,KÖSE BEREKET,TUNCEL OĞUZHAN 3. International Conference on Sports for All and Wellness 10.06.2020 http://www.kongre2020.com/site.php?http://isfaw2020.isfaw.org
Genç Futbolcularda 6 Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Sürat Parametresi Üzerine Etkisi Uluslararası ATLI AHMET,GÜLÜ MEHMET,YAŞAR ONUR MUTLU,GÜLER ÖZKAN,KÖSE BEREKET Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19.10.2017
Normobarik Ortamda Farklı Hipoksik Koşulların Kassal Kuvvet ve Kassal Dayanıklılık Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 31.10.2018
Functional Fitness Assessment of Turkish Seniors Uluslararası ŞAHİN ÖZDEMİR FATMA NEŞE,GÜLER ÖZKAN,YAŞAR ONUR MUTLU,ATLI AHMET,ERTETİK GÖKTUĞ International Conference on Exercise, Sport Health 12.04.2017
Return of Postural Control to Baseline After Anaerobic and Aerobic Exercise Protocols in Women Soccer Players Uluslararası GÜLER ÖZKAN,ATLI AHMET,ERTETİK GÖKTUĞ,ERSÖZ GÜLFEM,ŞAHİN ÖZDEMİR FATMA NEŞE International Conferance on Exercise, Sport Health 12.04.2017
Farklı Yaş Gruplarındaki Futbolcuların Reaksiyon Zamanları ile Linear ve Lateral Yön Değiştirme Süreleri Arasındaki İlişki Uluslararası AKSEN CENGİZHAN PELİN,GÜLÜ MEHMET,ATLI AHMET Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19.10.2017
Effects of Aerobic Exercise Protocols on Balance Ability Uluslararası GÜLER ÖZKAN,ATLI AHMET,ŞAHİN ÖZDEMİR FATMA NEŞE,ERSÖZ GÜLFEM The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy 18.11.2016
The Target Tendencies of Turkish National Wrestlers Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET International Balkan Sport Sciences Congress 03.05.2015
Determination of the Association Between Anaerobic Capacity, Agility and Balance in Healthy Young Adults Uluslararası KÖSE BEREKET,ATLI AHMET,AKALAN CENGİZ International Balkan and Sport Sciences Congress 03.05.2015
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Uluslararası UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,AKALAN CENGİZ,ERDEVECİLER ÖVÜNÇ,ATLI AHMET 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 01.04.2016
D Vitamini ve Sportif Performans Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM,GÜLER ÖZKAN,KÖSE BEREKET Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23.11.2017
Gen Dopingi ve Sportif Performans Uluslararası ATLI AHMET,ERSÖZ GÜLFEM Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi 23.11.2017
14-16 Yaşları Arasındaki Erkek Basketbolcu, Futbolcu ve Sedanterlerin Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Uluslararası ATLI AHMET,KARACAN SELMA 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 15.11.2017
İç Anadolu Bölgesindeki Profesyonel Futbolcuların İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi Uluslararası UYAR YALÇIN,SUNAY HAKAN,ATLI AHMET 15. Uluslararası Spor Bilimleri Konresi 15.11.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Farklı ısınma protokollerinin bazı performans parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi MURAT AYDOĞDU Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Egzersiz ve Hormonal Adaptasyon Doktora
2020-2021 Performans Sporu ve Doping Yüksek Lisans
2020-2021 Antrenman Bilgisi II Lisans
2020-2021 Futbol Uzmanlık I Lisans
2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2020-2021 Kayak Lisans
2020-2021 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2020-2021 Futbol Lisans
2020-2021 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2019-2020 Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 Okul Deneyimi Lisans
2019-2020 Kayak Lisans
2019-2020 Futbol Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi Lisans
2018-2019 Dijital Okuryazarlık Lisans
2018-2019 Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Biyomotor Özellikler ve Antrenmana Adaptasyon Yüksek Lisans
2019-2020 Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans
2019-2020 Futbol Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi I Lisans
2019-2020 Spor Fizyolojisi Lisans
2018-2019 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Lisans
2018-2019 Performans Sporu ve Doping Yüksek Lisans
2018-2019 Antrenman Bilgisi Lisans
2018-2019 Futbol Lisans
2018-2019 Yaşam Boyu Spor Lisans
2018-2019 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım Lisans
2018-2019 Egzersiz Fizyolojisi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: