E-posta Telefon
+90.476.226 13 14 | 3502
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2018
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sosyalleşme ve psikolojik sermaye düzeyleri
 • Y

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Futbol hakemlerinin klasmanlarına göre mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi: 10. Bölge örneği
 • L

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Spor Masajı Ulusal GÜRKAN ALPER CENK,DALBUDAK İBRAHİM,BAKIR BAHTİYAR,DİNÇ AHMET,Ali Gazwan Kerim Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 1 2018 http://dergipark.gov.tr/igdirsbd/issue/42047/501060
Investigating the relationship between ethical values and career awareness of Iğdir University sports science students Uluslararası DİNÇ AHMET African Educational Research Journal 8 2 2020 http://www.netjournals.org/z_AERJ_S_20_040.html
DETERMINING THE ATTITUDES OF STUDENTS STUDYING AT IĞDIRUNIVERSITY TOWARDS SPORTS Ulusal DİNÇ AHMET,tenik fetullah,kalem müge,başgöl ömer,aksaray şahin Iğdır üniversitesi spor bilimleri dergisi 3 1 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1316772
The Examination of Occupational Ethical Principles and Psychological Capital Levels of Physical Education Teachers Uluslararası DİNÇ AHMET International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) 9 10 2020 http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/issue/view/36
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sosyalleşme Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri Uluslararası DİNÇ AHMET,ÖZBEK OĞUZ Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi 5 2 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/useeabd
SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,DİNÇ AHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 84 2018
SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,DİNÇ AHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI İLE NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,DİNÇ AHMET ASOS 2018
Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Alışkanlıkları ile Narsistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Uluslararası GÜRKAN ALPER CENK,YILDIZ MEHMET,ÇALIŞKAN GÖKHAN,DİNÇ AHMET Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 85 2018
Examination of Stress States and Lifestyle Habits of Academic and Administrative Personnel Holding Office at Universities Uluslararası VAR LEVENT,DİNÇ AHMET International Journal of Higher Education 7 6 2018 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/14565
Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına GöreMesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi(10. Bölge Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET,İRİ RÜÇHAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 3 2017 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/1446743409_makale20620sayC4B120132020Ah.20DinC3A720pdf.pdf
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Iğdır İli Örneği) Uluslararası DİNÇ AHMET 5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 15.01.2021 https://d397b70a-dbdf-4a9f-b3af-66ce20541d9e.filesusr.com/ugd/614b1f_0e265446b5284e479257aeedf6a4ed51.pdf
SPORT IN THE AXIS OF CREATION Uluslararası DİNÇ AHMET III. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDAYARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019 http://www.igdir.edu.tr/Duyuru/iii-uluslararasi-bilimler-isiginda-yaratilis-kongresi-tam-metin-bildiri-kitabi-yayinlandi
Iğdır İlinin Sportif Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,VAR LEVENT Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
IĞDIR İLİNİN SPORTİF YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,VAR LEVENT Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_b31e929e97e24635be4c219fdfb8ad2c.pdf
Futbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Uluslararası DİNÇ AHMET,İRİ RÜÇHAN 14.SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ 01.11.2016 http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/2016sbd.pdf
Situation Analysis of Present Sport Systems of Iğdır and Solution Suggestions Uluslararası DİNÇ AHMET,SAYIN TEMUR CANAN II. INTERNATİONAL IĞDIR SYMPOSİUM 09.10.2017 http://sempozyum.igdir.edu.tr/C3B6zet-kitapC3A7C4B1C49FC4B1
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SOSYALLEŞME VE PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİ Uluslararası DİNÇ AHMET,ÖZBEK OĞUZ 16. uluslararası spor bilimleri kongresi 31.10.2018
Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi Uluslararası DİNÇ AHMET,GÜRKAN ALPER CENK,ÇALIŞKAN GÖKHAN,TÜRKOĞLU ÇAĞLAR Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 06.11.2018
The Vegetarian Athlete Diet Uluslararası BULUT MENEKŞE,DİNÇ AHMET,ÇAVUŞ MUSTAFA,CEYLAN MEHMET MURAT UGAP 25.04.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerininduygusal zekâ ve problem çözme düzeyleri EŞREF DEMİRCİ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Spor Yönetiminde İnsan ilişkileri Doktora
2020-2021 Spor Yönetiminde Politikalar ve Güncel Sorunlar Yüksek Lisans
2020-2021 Spor Psikolojisi Lisans
2020-2021 Spor yönetimi-1 Lisans
2020-2021 Spor yönetimi-2 Lisans
2019-2020 Spor Yönetimi I Lisans
2019-2020 Spor Yönetiminde Politikalar Ve Güncel Yüksek Lisans
2019-2020 Kariyer Planlama Ve Geliştirme Lisans
2020-2021 Spor Yönetimine Giriş Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2020-2021 Akademik Meslek Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Bilişim Teknolojileri Lisans
2020-2021 Öğretim Teknolojileri Lisans
2020-2021 Eğitimde Ahlak ve Etik Lisans
2019-2020 Sporda Yönetiminde Güncel Sorunlar Yüksek Lisans
2019-2020 Akademik Meslek Etiği Yüksek Lisans
2019-2020 Karşılaştırmalı Eğitim Lisans
2019-2020 Öğretim Teknolojileri Lisans
2019-2020 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans
2019-2020 Bilişim Teknolojileri Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş Lisans
2018-2019 Akademik Meslek Etiği Yüksek Lisans
2018-2019 Eğitim Felsefesi Lisans
2018-2019 Antropometri Lisans
2018-2019 Bilişim Teknolojileri Lisans
2018-2019 Karşılaştırmalı Eğitim Lisans
2018-2019 Eğitim Sosyolojisi Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020