E-posta Telefon
0 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Süper lig Futbol takım taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeyleri ile fanatizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • D

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Süper lig futbol takım taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeyleri ile fanatizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 'OPINIONS ABOUT COURSE DURATION AND HOURS IN SCHOOLS Uluslararası YIKILMAZ AHMET Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 1 2021 http://dx.doi.org/10.52974/jena.938358
Examination of Physıcal Educatıon Teacher's Opinions on Effective Class Management Uluslararası YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 15 5 2021 http://dx.doi.org/10.53350/pjmhs211551703
Examination of the Communication Skills of Students who Education in the Faculty of Sports Sciences in Terms of Different Variables Uluslararası YIKILMAZ AHMET Pakistan Journal of Medical and Health Sciences 15 5 2021 http://dx.doi.org/10.53350/pjmhs211551709
Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers Uluslararası ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET Social Sciences Studies Journal 5 43 2019 http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1723
Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET,SARIKOL EYYÜP Journal of Education and Learning 8 1 2019
EVALUATION OF PRİMARY SCHOOL TEACHER’xxS GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASSROOM EXPECTATIONS Uluslararası YIKILMAZ AHMET European Journal of Physical Education and Sport Science 5 2 2018 /www.oapub.org
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,KURŞUN SARA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 78 2018 http://www.asosjournal.com
LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,TURAK TUĞBA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 81 2018 http://www.asosjournal.com
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS Uluslararası ALINCAK FİKRET,ACUN AYTEN,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET The Online Journal of Recreation and Sport 7 2 2018 http://www.tojras.com
8-12 YAŞ GRUBU İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,BİÇER MÜRSEL,GÜRKAN ALPER CENK,ÖZDAL MUSTAFA Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 3 2015 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/viewFile/1089/765
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası POLATCAN İSMAİL,GACAR ATALAY,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET Turkish Studies 12 29 2017
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES Uluslararası ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET,UĞURLU FATİH MEHMET European Journal of Alternative Education Studies 2 1 2017 http://oapub.org/edu/index.php/ejae/index
An Evaluatıon Of Pedagogıcal Formatıon Certifıcate Program Students’ Views On Teachıng Technologıes And Materıal Design Course Uluslararası ALINCAK FİKRET,BARDAKÇI MEHMET,ABAKAY UĞUR,UĞURLU FATİH MEHMET,YIKILMAZ AHMET Intarnational Journal of Advences in Sport Management 2 2 2017 http://www.ijasmjournal.com/index.php?page=vi id=14 ptitle=2017 20Volume 202 20issue 202
THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE GAMES RELATED WITH HAZELNUT AND WALNUT IN THE HOPA REGION/DISTRICT, TURKEY Uluslararası İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,YIKILMAZ AHMET european journal of physical education and sport science 3 12 2017 https://oapub.org/edu/index.php/ejep
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES 'OPINIONS ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND GAME TEACHING COURSE Uluslararası YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET II. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 10.04.2021 www.izdas.org/hazar
EVALUATION OF THE OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON SUPPORT AND TRAINING COURSES Uluslararası YIKILMAZ AHMET, ALINCAK FİKRET II. INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 10.04.2021 www.izdas.org/hazar
FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN BİREYLERDE KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYİ: SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİNE GÖRE BİR İNCELEME Uluslararası DENİZ VURAL NURAY, KARATAŞ BAYKAL, YIKILMAZ AHMET, VURAL MUSTAFA 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07.12.2020 http://www.sbk2020.org
The Evolution of Physical Fitness Related to Performance of Primary and Secondary School Students in the Age Group 8-12 Uluslararası YIKILMAZ AHMET, BİÇER MÜRSEL, GÜRKAN ALPER CENK, ÖZDAL MUSTAFA 13th International Sport Sciences Congress 07.11.2014 13th-international-sport-sciences-congress
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası POLATCAN İSMAİL,GACAR ATALAY,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15.11.2017 www.sbk2017.org
Emotional Intelligence Individual Combat and Team Athletes Comparison Uluslararası TEKİN GÜLCAN,AYKORA EMRAH,BAYRAKDAROĞLU SERDAR,YIKILMAZ AHMET 3rd IRI Health Conference 07.12.2015
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ABAKAY UĞUR,YIKILMAZ AHMET Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018 http://isfaw2018.isfaw.org/public/isfaw-2018-ozet-kitabi.pdf
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri Uluslararası YIKILMAZ AHMET,ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ÜZÜM HÜSEYİN lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018) 27.06.2018 turkcess.net
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri Uluslararası ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018) 27.06.2018 turkcess.net
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası POLATCAN İSMAİL,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET 1. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 26.04.2018 http://www.ispescongress.com/
FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS) 10.11.2017
TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET,SARIKOL EYYÜP 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 20.04.2017 http://dergipark.gov.tr/uploads/files/6f0e/d603/9d24/59305b532958d.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Popüler Kültür ve Spor Doktora
2020-2021 Sporda Etik ve Fair Play Yüksek Lisans
2020-2021 Yüzme Lisans
2020-2021 Yüzme Uzmanlık I Lisans
2020-2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Lisans
2020-2021 Ritim Eğitimi ve Dans Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Proğramları Lisans
2020-2021 Atletizm Lisans
2020-2021 Yüzme Öğretim Yöntemleri Lisans
2020-2021 Öğretmenlik Uygulaması Lisans
2020-2021 Beceri Öğrenimi Lisans
2020-2021 Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme Yüksek Lisans
2020-2021 Hentbol Lisans
2020-2021 Yüzme Lisans
2020-2021 Yüzme Lisans
2020-2021 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Lisans
2020-2021 Hareket Eğitimi Lisans
2020-2021 Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Lisans
2020-2021 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Lisans
2020-2021 Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans
2020-2021 Karşılaştırmalı Eğitim Lisans
2020-2021 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2019-2020 Atletizm I Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi Lisans
2019-2020 Ritim Eğitimi ve Dans Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Proğramları Lisans
2019-2020 Atletizm Lisans
2019-2020 Dijital Okuryazarlık Lisans
2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri II Lisans
2019-2020 Okul Deneyimi Lisans
2019-2020 Sınıf Yönetimi Lisans
2019-2020 Özel Eğitim Lisans
2018-2019 Dijital Okuryazarlık Lisans
2018-2019 Sporda Yetenek Seçimi ve Yönlendirme Yüksek Lisans
2018-2019 Atletizm I Lisans
2018-2019 Hareket Eğitimi Lisans
2019-2020 Ritim Eğitim ve Dans Lisans
2019-2020 Sporda Yetenek Seçimi Yönlendirme Yüksek Lisans
2019-2020 Sporda Etik Ve Fair Play Yüksek Lisans
2019-2020 Hentbol Lisans
2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi - Spor Öğrenme Öğretim yaklaşımları Lisans
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2019-2020 Yüzme Lisans
2019-2020 Atletizm II Lisans
2019-2020 Hareket Eğitimi Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2018-2019 Atletizm Lisans
2018-2019 Özel Eğitim Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporda Ergonomi Lisans
2018-2019 Toplam Kalite Yönetimi Lisans
2018-2019 Hentbol Lisans
2017-2018 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Lisans
2017-2018 Cimnastik Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018