E-posta Telefon
0 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Süper lig Futbol takım taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeyleri ile fanatizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • Y

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi
 • L

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET,SARIKOL EYYÜP Journal of Education and Learning 8 1 2019
EVALUATION OF PRİMARY SCHOOL TEACHER’xxS GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASSROOM EXPECTATIONS Uluslararası YIKILMAZ AHMET European Journal of Physical Education and Sport Science 5 2 2018 /www.oapub.org
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,KURŞUN SARA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 78 2018 http://www.asosjournal.com
LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,TURAK TUĞBA Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 81 2018 http://www.asosjournal.com
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS Uluslararası ALINCAK FİKRET,ACUN AYTEN,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET The Online Journal of Recreation and Sport 7 2 2018 http://www.tojras.com
8-12 YAŞ GRUBU İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası YIKILMAZ AHMET,BİÇER MÜRSEL,GÜRKAN ALPER CENK,ÖZDAL MUSTAFA Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 3 2015 http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/viewFile/1089/765
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası POLATCAN İSMAİL,GACAR ATALAY,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET Turkish Studies 12 29 2017
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES Uluslararası ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET,UĞURLU FATİH MEHMET European Journal of Alternative Education Studies 2 1 2017 http://oapub.org/edu/index.php/ejae/index
THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE GAMES RELATED WITH HAZELNUT AND WALNUT IN THE HOPA REGION/DISTRICT, TURKEY Uluslararası İSKENDER KAMİL BOĞAÇ,YIKILMAZ AHMET european journal of physical education and sport science 3 12 2017 https://oapub.org/edu/index.php/ejep
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN BİREYLERDE KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYİ: SOSYAL MEDYA KULLANIM SÜRESİNE GÖRE BİR İNCELEME Uluslararası DENİZ VURAL NURAY, KARATAŞ BAYKAL, YIKILMAZ AHMET, VURAL MUSTAFA 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 07.12.2020 http://www.sbk2020.org
The Evolution of Physical Fitness Related to Performance of Primary and Secondary School Students in the Age Group 8-12 Uluslararası YIKILMAZ AHMET, BİÇER MÜRSEL, GÜRKAN ALPER CENK, ÖZDAL MUSTAFA 13th International Sport Sciences Congress 07.11.2014 13th-international-sport-sciences-congress
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası POLATCAN İSMAİL,GACAR ATALAY,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15.11.2017 www.sbk2017.org
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ABAKAY UĞUR,YIKILMAZ AHMET Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018 http://isfaw2018.isfaw.org/public/isfaw-2018-ozet-kitabi.pdf
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri Uluslararası YIKILMAZ AHMET,ALINCAK FİKRET,DURSUN AKİF,ÜZÜM HÜSEYİN lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018) 27.06.2018 turkcess.net
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri Uluslararası ALINCAK FİKRET,YIKILMAZ AHMET IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018) 27.06.2018 turkcess.net
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Uluslararası POLATCAN İSMAİL,COŞKUNER ZEKİ,YIKILMAZ AHMET 1. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 26.04.2018 http://www.ispescongress.com/
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası ALINCAK FİKRET,ÖZTÜRK MEHMET ALİ,ABAKAY UĞUR,YIKILMAZ AHMET Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018 http://www.isfaw.org/tr
FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS) 10.11.2017
TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE Uluslararası ÖZTÜRK MEHMET ALİ,YIKILMAZ AHMET,SARIKOL EYYÜP 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 20.04.2017 http://dergipark.gov.tr/uploads/files/6f0e/d603/9d24/59305b532958d.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences ANALYSIS OF PARENTS ‘OPINIONS ABOUT CHILDREN’S DIGITAL GAME PLAY Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Ritim Eğitim ve Dans Lisans
2019-2020 Sporda Yetenek Seçimi Yönlendirme Yüksek Lisans
2019-2020 Sporda Etik Ve Fair Play Yüksek Lisans
2019-2020 Hentbol Lisans
2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri I Lisans
2019-2020 Beden Eğitimi - Spor Öğrenme Öğretim yaklaşımları Lisans
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Lisans
2019-2020 Yüzme Lisans
2019-2020 Atletizm II Lisans
2019-2020 Hareket Eğitimi Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Lisans
2018-2019 Atletizm Lisans
2018-2019 Özel Eğitim Lisans
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporda Ergonomi Lisans
2018-2019 Toplam Kalite Yönetimi Lisans
2018-2019 Hentbol Lisans
2017-2018 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Lisans
2017-2018 Cimnastik Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: