• L

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ

    2008 - 2010
    Lisans

    İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

    Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Üniversitelerin Kuruluş Felsefesi ve Dini Temelleri Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 2020 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/868455984_04_Yanardag_(107-118).pdf
Mobbing: Çalışan Bireylere Uygulanan Kötü Muamelenin Küresel Adı Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Dergisi 1 2017 https://www.sosyalbilimler.com.tr/index.php/disosbilder/article/view/2
İbni Haldun, Mukaddime: Evrensel Tarih Üzerine Konuşmalar Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 1 2018
İbn Haldun’a Göre Liderin ya da İyi Bir Hükümetin Nitelikleri ve Tek Kişinin İktidarı Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 2017 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/261699806_13_Yanardag_(271-285).pdf
Örf ve Adetler Sosyolojisi Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 2017 http://ifder.igdir.edu.tr/Makaleler/1241183402_04_Yanardag_(39-63).pdf
10. Yılında Solingen Faciası Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Avrupa Dergisi 51 2003
İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Aylık Dergi 259 2012
Uluslararası Hukuk Düzenlemelerinde Nefret Suçları Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Aylık Dergi 262 2012
Almanya daki Türkçe Anadil ve Yabancılar Sorunu Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Avrupa Dergisi 46 2003
Yeni Alman Göç Yasasının Değerlendirilmesi Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Avrupa Dergisi 68 2004
Toplumbilimsel Düşün Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Avrupa Dergisi 42 2002
Sosyal Kişilik ve Toplumsal Beklentiler Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Aylık Dergi 144 2002
Stratejik Amaçlar İçin Kurumsal Kimlik ve Önemi Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Aylık Dergi 219 2009
Sosyoloji Yazıları Ulusal YANARDAĞ ALAADDİN Diyanet Aylık Dergi 141 2002
Zimmet Akdinden Azınlıklar Sözleşmesine Türkiye deki Azınlıkların Dünü Bugünü Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 2016 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/88784771_01_Yanardag_(01-13).pdf
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
İslam Hukuku Açısından Kadın Cinsiyetçilik ve Türk Kadınının Durumu Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı 09.06.2018 http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararasi-islam-ve-kadin-calistayi-bildiriler-kitabi
Popüler Kültür Açısından Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Fethi: Cennetin Krallığı Filminin Medya Analizi Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu 20.04.2019
İbn Haldun’a Göre Müslüman Bilginlerin Dili: Arapça Dil Bilimi, Bedevi ve Hadari Toplumların Lehçeleri Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu 30.11.2018 http://www.igdir.edu.tr/duyuru/uluslararasi-din-ve-dil-sempozyum-kitabi
Din Bilimleri Açısından Bireyin Sosyolojik İmkânı Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı 30.12.2017 www.igdir.edu.tr
Iğdır from Sociocultural and Religious Perspective Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN,ALTUNER İLYAS 2nd International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/352abstract 20book2.pdf
Ibn Khaldūn’s Criticism of Aristotle’s Logic of Demonstration Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN 2nd International Workshop on Aristotelianism: Aristotelian Logic 05.11.2017 http://www.entelekya.info/2nd-international-workshop-on-aristotelianism-aristotelian-logic
Aile İçi Eğitimin Sosyolojik Boyutu Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı 10.12.2016
Aile Eğitiminde Ebeveynin Durumu Uluslararası YANARDAĞ ALAADDİN Aile İçi Eğitim Paneli 18.12.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2014-2015 Din Sosyolojisi Lisans
2015-2016 Din Sosyolojisi Lisans
2015-2016 Sosyolojiye Giriş Lisans
2015-2016 Sosyolojiye Giriş Lisans
2016-2017 Din Felsefesi II Lisans
2016-2017 Din Psikolojisi Lisans
2016-2017 Din Sosyolojisi Lisans
2016-2017 Sosyolojiye Giriş Lisans
2018-2019 Eğitim Sosyolojisi Lisans
2018-2019 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Önlisans
2018-2019 Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri Önlisans
2019-2020 Sosyoloji Tarihi Lisans
2019-2020 Sosyolojiye Giriş Lisans
2019-2020 Mantık Lisans
2019-2020 Eğitim Sosyolojisi Lisans
2019-2020 Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri Lisans
2017-2018 Sosyolojiye Giriş Önlisans
2017-2018 Psikolojiye Giriş Lisans
2017-2018 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Önlisans
2017-2018 Din Sosyolojisi Lisans
2018-2019 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Önlisans
2018-2019 Sosyolojiye Giriş Önlisans
2018-2019 Sosyolojiye Giriş Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2021 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2019 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2016 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2018