E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2018
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı: Ağşeftali’xxsinden (Prunus persica L.) polifenol oksidazın saflaştırılması, immobilizasyonu ve karakterizasyonu
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Yüksek Lisans

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Armillaria mellea mantarından beta-glukozidaz enziminin kısmi olarak saflaştırılması ve karakterizasyonu
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2008
  Lisans

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
An Innovator Support Material for Tyrosinase Immobilization: Antimony-Doped Tin Oxide Thin Films (ATO-TF) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE, KAYA ELİF DUYGU, KOÇYİĞİT ADEM Applied Biochemistry and Biotechnology 192 0 2020 http://dx.doi.org/10.1007/s12010-020-03337-3
The partial purification and characterization of polyphenol oxidase from hawthorn (crataegus monogyna) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,YILMAZ İBRAHİM Sakarya University Journal of Science 22 3 2018 http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.334811
Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi Ulusal GÜLSOY ERSİN,TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2 2019 https://dergipark.org.tr/harranziraat/issue/45625
Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application Uluslararası GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,ONGANER YAVUZ COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583 2019 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927775719309951
A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,AYHAN MUHAMMED EMRE,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 562 2019 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S092777571831402X
Immobilization of polyphenol oxidase on new matrix antimony doped tin oxide (SnO2:Sb) thin film: preparation and characterization Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,FAİZ ÖZLEM,KAYA ELİF DUYGU,KOÇYİĞİT ADEM FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 7/2018 2018
Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Ulusal KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2019
Partial Purification and characterization of Armillaria mellea Glucosidase Uluslararası Nagihan Saglam Ertunga, Ayse Turan, Melike Yildirim Akatin, Saban Keskin International Journal of Food Properties 2013
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application Uluslararası GÜR BAHRİ,KAYA ELİF DUYGU,GÜR FATMA,TÜRKHAN AYŞE,ONGANER YAVUZ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018 http://www.eurasianbiochem.org/contacts.html
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,AYHAN MUHAMMED EMRE International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods Uluslararası GÜR FATMA,KUTLU ZERRİN,GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜLABOĞLU MİNE,OĞUL Yasemin 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017 05.10.2017
IĞDIR AK ŞEFTALİSİDEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZAYONU VE KARAKTERİZASYONU Ulusal TÜRKHAN AYŞE,FAİZ ÖZLEM,KAYA ELİF DUYGU 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 23.08.2015
Kağızman Uzun Elması’xxndan (Kandil Sinap)Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Gültekin Fırat,TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,FAİZ ÖZLEM 15. Ulusal Kromatografi Kongresi 08.04.2015
Armillaria mellea’xxdan B-Glukozidaz Enziminin Kısmı Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Ulusal TÜRKHAN AYŞE,SAĞLAM ERTUNGA NAGİHAN 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Iğdır İlinde Yetişen Mahalli Zeferan Çeşidinden Polifenol Oksidaz (PPO) Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Ulusal Becerikli Eda,KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE 16. Kromatografi Kongresi 31.08.2016
Characterization of Polyphenol Oxidase from Hawthorn (Crataegus monogyna) Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,yıldız ibrahim II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. (Poster Sunum) 09.10.2017
Tirozinazın SnO2: Sb İnce Filmine İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu”. Uluslararası TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,KOÇYİĞİT ADEM 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies. Sözlü Sunum. 06.11.2018
Polifenoloksidaz (PFO) Enziminin Iğdır Mahalli Üzümünün El Hakkı Necefali Çeşidinden Saflaştırlması, Karakterizasyonu ve Üzümün Antioksidan Aktivitesinin Tayini Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN,bağcı ogün 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
“Iğdır Ağşeftali ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus persica L.) Antioksidan Aktivitesinin Tayini Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,güngör nesrin . International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Determination of Antioxidant Properties and Polyphenol Oxidase Actvity of Kirmizi Kismisi Grape (Vitis vinifera L.), Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,GÜLMEZ CANAN I International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences 21.04.2019
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application Uluslararası GÜR BAHRİ,GÜR FATMA,TÜRKHAN AYŞE,KAYA ELİF DUYGU,ONGANER YAVUZ International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018 http://www.eurasianbiochem.org/
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods Uluslararası Gür Özabacigil Fatma,KUTLU ZERRİN,GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜLABOĞLU MİNE,Oğul Yasemin 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017 05.10.2017
The Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase in Ancient Grape Kirmizi Kismis Cultivar (Vitis vinifera L.) Grown in Iğdır Province Uluslararası KAYA ELİF DUYGU,TÜRKHAN AYŞE,EYDURAN SADİYE PERAL,AKIN MELEKŞEN II. International Iğdır Symposium Iğdır 09.10.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization Uluslararası GÜR BAHRİ,TÜRKHAN AYŞE,GÜR FATMA,KAYA ELİF DUYGU,AYHAN MUHAMMED EMRE INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTORMATERIALS AND DEVICES (ICSMD-2017) 17.08.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Enzim İmmobilizasyonu Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Kimya II Önlisans
2019-2020 Genel Kimya I Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2014 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017