E-posta Telefon
4090 | 4090
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Bitki Koruma Bölümü/2008

 • Y

  Yüksek Lisans

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fitopatoloji/2012

 • D

  Doktora

  Selçuk Üniversitesi/Fitopatoloji/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Dönmez Mesude Figen,Uysal Badel,Demirci Erkol,Ercişli Sezai,Çakmakçı Ramazan (2015).Biological Control of Root Rot Disease Caused by Rhizoctonia solani Kühn on Potato and Bean Using Antagonist Bacteria.  Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 5(14), 29-40. 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Uysal Badel, Kadıoğlu İzzet (2013).  Control Of Weeds With Different Herbicides In Silage Maize.  European Weed Research Society Symposium, 16(1), 115, 24-27 Jun 2013, Samsun.

2. Uysal, Badel, Baştaş Kubilay Kurtuluş (2015). Role of enzymes related with plant resistance against bacterial pathogens. 2th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya.

3. Uysal Badel, Baştaş Kubilay Kurtuluş (2016). Enzyme Activities Of Bean Genotypes to Bacterial Common Blight Infections Within Sustainable Management Approaches. 3 rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, September 26-28, 2016 Warsaw, Poland.

4. Uysal Badel, Dönmez Mesude Figen (2016). Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya.

5. Uysal  Badel, Baştaş Kubilay Kurtuluş (2017). Modern Identification Methods of Halo Blight Disease Caused Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola. Plant Health: Challenges and Solutions, April 23-28, Antalya.

6. Uysal Badel, Baştaş Kubilay Kurtuluş (2017). Defense Reactıons of Bean Genotypes to Bacterıal Pathogens in Controlled Condıtıons. The 4th Internatıonal Conference on Sustaınable Agrıculture and Envıronment, August 10–12, Indonesia.

7. Uysal Badel, Dönmez Mesude Figen (2017). Biological Control of Common Bacterial Blight Caused by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli and Fuscous Blight Caused by Xanthomonas axonopodis phaseoli var. fuscans on bean by Biocontrol Agent Applications Under in vitro Conditions. II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9-11 Ekim, Iğdır.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. Uysal, B ve Kadıoğlu, İ., 2014. Iğdır İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadelesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Satureja Türlerinden Elde Edilen Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Fasülyede Hastalık Oluşturan Bakteriyel Patojenlere Karşı Bakterisidal Etkisinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, (Tamamlandı) (ULUSAL)