E-posta Telefon
04762230010 | 4684
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2005
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (DR)/

  Tez Adı: Şanlıurfa-Yeni Mahalle, Karahan Tepe, Sefer Tepe ve Hamzan Tepe yerleşimlerinin ışığı altında Güneydoğu Anadolu bölgesinde çanak çömleksiz neolitik dönem
 • Y

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2003
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARKEOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Şanlıurfa Kent merkezinde çanak çömleksiz bir Nolitik yerleşim: Yeni Mahalle
 • L

  EGE ÜNİVERSİTESİ

  1989 - 1995
  Lisans

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ/KLASİK ARKEOLOJİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
SOĞMATAR’DA SUNAKLI KAYA OYUĞU MEZARLAR. Uluslararası KARADENİZ 1 41
SOĞMATAR’DAN ELE GEÇEN BİR KARTAL FİGÜRÜ Uluslararası KARADENİZ 1 42
SOĞMATAR ÇEVRESİ KAYA MEZARLARI Uluslararası KARADENİZ 1 43
Differences and Similarities between the Settlements in Şanlıurfa Region where T Shaped Pillars are Discovered Ulusal TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1 17
NEOLİTİK DÖNEM KÜLT MERKEZİ: HARBETSUVAN TEPESİ. Uluslararası Karadeniz 1 43
ŞANLIURFA İLİ NEOLİTİK DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2019 Uluslararası Karadeniz 1 43
ŞANLIURFA’DAKİ SOĞMATAR KÜLT ALANINDAN BİR ASLAN KABARTMASI TASLAĞI. Uluslararası Karadeniz 1 41
A New Early Neolithic Settlement in Southeastern Turkey: Sefer Tepe. Uluslararası The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Neo-Lithics 1 06
Şanlıurfa’dan Neolitik Dönem Tuzak Alanı. Uluslararası Karadeniz 37 1
HARBETSUVAN TEPESİ’NDEN BİR ERKEK HEYKELCİĞİ. Uluslararası Karadeniz 38 1
ŞANLIURFA İLİ NEOLİTİK DÖNEM YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2018. Uluslararası Karadeniz 40 1
Yeni Bulgular Işığında Urfa’da Neolitik Dönem. Uluslararası Seleucia 8 1
Adıyaman Müzesi nden Neolitik Döneme Ait Bir Kadın Heykelciği. Uluslararası Karadeniz 35 1
Şanlıurfa İli Yüzey Araştırması, 2017. Uluslararası Karadeniz 36 1
A new Pre-Pottery Neolithic site in Southeastern Turkey: Ayanlar Höyük (Gre Hut) Uluslararası Documenta Praehistorica 44 1
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde Varan Figürleri. Uluslararası Karadeniz 34 1
A small scale cult centre in Southeast Turkey Harbetsuvan Tepesi Uluslararası Documenta Praehistorica 43 1
YENİ BULUNTULAR IŞIĞINDA SERAMİKSİZNEOLİTİK DÖNEM ERKEK FİGÜRLERİ Ulusal Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 17
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Tektek Dağları 2015 Yılı Yüzey Araştırması Ulusal Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2
Snake Figures In The Pre Pottery Neolithic Period Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde Yilan Figürü Uluslararası Karadeniz 8 31
A New Stele Base of the Late Hittite Period from Siverek Şanlıurfa Şanlıurfa Siverek İlçesinde Ele Geçen Fırtına Tanrısına Ait Yeni Bir Stel Altlığı Ulusal Anadolu / Anatolia 28
POOLS AND POOL BUILDING TECHNIQUE DURING PRE POTTERY NEOLITHIC PERIOD ÇANAK ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEMDE HAVUZLAR VE HAVUZ YAPIM TEKNİĞİ Uluslararası Karadeniz 8 30
Kuzeybatı İran da Önemli Bir Yerleşme Hasanlu Yazan Nezahat Ceylan Uluslararası Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 5 9
Şanlıurfa İli Yüzey Araştırması Ulusal BELGÜ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 2
Türkiye nin Güneydoğusunda Yeni Bir Çanak Çömleksiz Neolitik Yerleşim Taşlı Tepe A New Pre Pottery Neolithic Settlement in Southeastern Turkey Taşlı Tepe Ulusal Anadolu / Anatolia 37
An Early Neolithic Settlement in the Center of Sanliurfa Turkey Uluslararası The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Neo-Lithics 2 00
A New Early Neolithic Settlement Karahan Tepe Uluslararası The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Neo-Lithics 2 00
Hamzan Tepe in the Light of New Finds Uluslararası Documenta Praehistorica 37
A New Statue of the Early Pre Pottery Neolithic Period from Gaziantep Southeastern Turkey Uluslararası The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Neo-Lithics 1 05
A New Early Neolithic Settlement in Southeastern Turkey Hamzan Tepe Uluslararası The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research, Neo-Lithics 2 04
Şırnak ve Çevresinin Obsidyen Ticaretinde Yeri ve Önemi Ulusal Anadolu / Anatolia 36
New Pre Pottery Neolithic Settlements from Viransehir District Viransehir İlçesinden Yeni Canak Comleksiz Neolitik Dönem Yerlesimleri Ulusal Anadolu / Anatolia 1 38
New Pre Pottery Neolithic Sites and Cult Centres in the Urfa Region Uluslararası Documenta Praehistorica 40
Şanlıurfa Müzesi nden Neolitik Döneme ait bir Grup Eser Ulusal Anadolu / Anatolia 1 39
The climate of the Younger Dryas as a boundary for Einkorn domestication Uluslararası VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY 20 4
Karahan Tepe a new cultural centre in the Urfa area in Turkey Uluslararası Documenta Praehistorica 38
New Neolithic cult centres and domestic settlements in the light of Urfa Region Surveys Uluslararası Documenta Praehistorica 42 1
Erzurum Bölgesi Kaya Panoları Yazan Oktay Özgül Uluslararası Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 10
Şanlıurfa Bölgesi Neolitik Dönem Araştırmaları Ulusal Belgü 1 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Osmanlı Döneminde Urfa ve Çevresinde Bulunan Oğuz Damgaları. Uluslararası II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa: “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Sempozyumu” 10.03.2014
2017 YILI ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ YÜZEY ARAŞTIRMASI. Ulusal 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 07.05.2018
2015 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve ÖncesiYüzey Araştırması. Uluslararası 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 23.05.2016
ŞAMANİZM’İN ANADOLU’DAKİ İZLERİ:GÖBEKLİ TEPE ÖRNEĞİ. Uluslararası 4. ULUSLARARASI TÜRK ŞÖLENİ TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU. 17.05.2018
2016 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması. Uluslararası 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 22.05.2018
Urfa’da Bulunan Oğuz Damgaları Uluslararası XVIII. Türk Tarih Kongresi 01.10.2018
Şanlıurfa ve Çevresinde Yeni Bulgular Işığında Neolitik Dönemde Dini Yapıların Gelişimi. Ulusal MEDENİYETLER BEŞİĞİ MEZOPOTAMYA SEMPOZYUMU 07.12.2017
Yeni Bulgular Işığında Harran ve Çevresinde Neolitik Dönem. Uluslararası I. Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi. 03.11.2017
Harran ve Çevresinde Paleolitik Dönem. Uluslararası I. Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi. 03.11.2017
T Shaped Pillar Sites in the Landscape around Urfa Uluslararası Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 12.04.2010
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması Uluslararası 36. Uluslararası Arkeolojik Kazı ve Araştırma Sempozyumu 02.06.2014
Güneydoğu Anadolu da Yeni Çanak Çömleksiz Neolitik Yerleşimler Ulusal Arkeoloji de Bölgesel Çalışmalar Sempozyumu, YAS 4 12.05.2011
The Survey of Pre pottery Neolithic Period in Urfa Region Uluslararası 29th International Mediterranean Survey (IMS) Workshop 16.04.2015
Eski Kaynaklar Işığında Balıklıgöl Höyüğü Uluslararası I. ULUSLARARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE ŞANLIURFA SEMPOZYUMU 25.03.2016
ŞAMANİZM İN ANADOLU DAKİ İZLERİ GÖBEKLİTEPE ÖRNEĞİ Uluslararası IV. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildiri Özetleri 17.05.2016
Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması 2014 Uluslararası 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu. 11.05.2015
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemde Kentleşme ve Kurumsallaşma Süreci Uluslararası I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu 22.10.2015
Şanlıurfa ve Çevresinde M.Ö. I. bin Taş Ocakları. Uluslararası ESKİ YAKIN DOĞU’DA TAŞ OCAKLARI, HEYKELTRAŞLIK ATELYELERİ VE YESEMEK’İN YERİ. 07.11.2017
Yeni Buluntular Işığında Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşimleri Arasında Yolların Oluşumu. Uluslararası II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu (Yollar ve Köprüler) . 27.04.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Harran ve Çevresi Arkeolojisi Harran ve Çevresinde Paleolitik Çağ Bölüm(ler)
2019 Harran ve Çevresi: Arkeoloji Yeni Bulgular Işığında Harran ve Çevresinde Neolitik Çağ Bölüm(ler)
2019 Rifat Ergeç Armağanı Studies Presented to Rifat Ergeç. Neolitik Dönemde Dikilitaş Geleneği. Bölüm(ler)
2015 Recent Studies on the Archaeology of Anatolia. Neolithic Settlements of Şanlıurfa in Southeastern Turkey. Bölüm(ler)
2007 ”Şanlıurfa Yeni Mahalle-Balıklıgöl Höyüğü.” Türkiye’de Neolitik Dönem Yeni Kazılar Yeni Bulgular. Şanlıurfa Yeni Mahalle-Balıklıgöl Höyüğü Bölüm(ler)
2009 Arkeolojide Urfa Tümü
2014 Armağan Erkanal’xxa Armağan, Anadolu Kültürlerine Bir Bakış. Male Figures in the Pre-Pottery Neolithic Period. Bölüm(ler)
2018 Interchange in Pre- and Protohistory. A Cult Tradition of the Pre-Pottery Neolithic Period in the Southeastern Region of Turkey. Bölüm(ler)
2011 The Neolithic in Turkey New Excavation New Research Şanlıurfa-Yeni Mahalle. Bölüm(ler)
2002 Şanlıurfa Uygarlığın Doğduğu Şehir Edessa Mozaikleri. Bölüm(ler)
2006 Hayat Erkanal a Armağan Kültürlerin Yansıması Studies in Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflections A New Lower Paleolithic Open Air Station and Early Neolithic Settlement. Bölüm(ler)
2011 Işın Yalçınkaya ya Armağan Kitabı Studies in Honor of Işın Yalçınkaya A New Statue from Karahan Tepe. Bölüm(ler)
2011 Işın Yalçınkaya ya Armağan Studies in Honour of Işın Yalçınkaya A New Statue from Gaziantep in Southern Turkey / Türkiye'nin Güneydoğusundaki Gaziantep'ten Yeni bir Heykel. Bölüm(ler)
2014 Armizzi Engin Özgen e Armağan Kitabı Şanlıurfa-Yeni Mahalle in the Light of Novel C14 Analysis Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2018 Tarihi ve Arkeolojik Veriler Işığında Tebriz LEILA JALALI Doktora Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Prehistorik Çağda Kutsal Alanlar Yüksek Lisans
2019-2020 Kazı ve Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans
2019-2020 Yontmataş Alet Endüstrisi ll Yüksek Lisans
2019-2020 Etnoarkeoloji ll Yüksek Lisans
2019-2020 Prehistorya ll Yüksek Lisans
2019-2020 Yontmataş Alet Endüstrisi l Yüksek Lisans
2019-2020 Antik Çağ Kült Alanları Yüksek Lisans
2019-2020 Etnoarkeoloji l Yüksek Lisans
2019-2020 Prehistorya l Yüksek Lisans
2019-2020 Prehistorik Dönem Sanatı l Lisans
2017-2018 Orta Asya Arkeolojisi Lisans
2017-2018 Sümer Kültürü Lisans
2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2018-2019 Mücecilik I Lisans
2017-2018 Akad Kültürü Lisans
2018-2019 Sümer Kültürü Lisans
2016-2017 ÖNASYA ARKEOLOJİSİ Lisans
2016-2017 JEOARKEOLOJİ Lisans
2016-2017 PREHİSTORYA'YA GİRİŞ I Lisans
2016-2017 GENEL MİTOLOJİ I Lisans
2015-2016 Genel Mitoloji I Lisans
2015-2016 PREHİSTORYA'YA GİRİŞ I Lisans
2013-2014 Prehistorya'ya Giriş II Lisans
2013-2014 Prehistorya'ya Giriş I Lisans
2013-2014 Assur Babil Sanatı Lisans
2012-2013 Prehistorik Dönem Yontmataş Alet Endüstrisi II Lisans
2012-2013 Prehistorik Dönem Yontmataş Alet Endüstrisi I Lisans
2012-2013 Heykel Sanatı Lisans
2012-2013 Müzecilik Lisans
2011-2012 Küçük Buluntu ve Çizim Teknikleri Lisans
2011-2012 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Lisans
2011-2012 Erken Seramik Sanatı Lisans
2011-2012 Assur Babil Sanatı Lisans
2010-2011 Yeni Assur Sanatı Lisans
2010-2011 Prehistorya'ya Giriş I Lisans
2010-2011 Hitit Sanatı Lisans
2009-2010 Önasya Mitolojisi Lisans
2009-2010 Önasya Arkeolojisi Lisans
2009-2010 Prehistorya'ya Giriş II Lisans
2009-2010 Prehistorya'ya Giriş I Lisans
2006-2007 Güzel Sanatlar 2 Lisans
2006-2007 Güzel Sanatlar 1 Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi. Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kars Iğdır İlleri Karaz ve Urartu Dönemlerine ait Yerleşim Yerlerinin Tespiti Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Artvin İli ve İlçelerinde M.Ö. II. ve I. bni Kültürleri Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2019 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Prehistorik Dönem Tuzak Alanları Projesi. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2019 Yılı Harbetsuvan Tepesi Kazı Projesi Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2018 Yılı Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2018 Yılı Kars-Iğdır İlleri Yüzey Araştırması. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi’xxnde, ”Neolitik Çağ ve Öncesi” konusunda [Proje Numarası-Y AO 16301 (2018)]arkeolojik yüzey araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2018 Yılı Harbetsuvan Tepe Kazı Çalısması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2018 Yılı Şanlıurfa İli Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Harbetsuvan Kazısı Açmaları Naylon Muşamba ile örtme projesi Araştırmacı Diğer (Ulusal)
Şanlıurfa Neoltik Dönem Yüzey Araştırması Ulaşım Projesi. Yürütücü Diğer (Ulusal)
Harbetsuvan Tepesi İaşe Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa Neolitik Dönem Kazısı Ulaşım Projesi. Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2015 yılı Şanlıurfa ili merkez ilçesindeNeolitik ve Öncesi dönem yüzey araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2015 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönemi ve Öncesi Yüzey Araştırması. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 yılı harbetsuan kazısı Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 yılı şanlıurfa merkez ilçesi neolitik dönem ve öncesi yüzey araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kars-Iğdır İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum ve Erzincan İlleri ve İlçeleri Yüzey Araştırması Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kars Iğdır illeri Karaz ve Urartu Dönemlerine ait yerleşim yerlerinin tespiti Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa: “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa Sempozyumu Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
II. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu: “Osmanlı Belge ve Kaynaklarında” Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Soğmatar Nekropol Kazısında ele Geçen Seramik Eserlerin Çizim, Fotoğraflama ve Belgelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2017 Yılı Harbetsuvan Kazısı Kazı ve Temizlik Çalışması Projesi Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Harran Örenyeri 2017 Yılı Kazılıarı () Proje No: BK016301(2017) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 Yılı Kars Iğdır İlleri Karaz ve Urartu Dönemlerine Ait Yerleşim Yerlerinin Tespiti (Proje No: YA01763601) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2017 Yılı Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması. Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2016 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Akçakale Adası Tarihsel Araştırmaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2016 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2016 Yılı Kars Iğdır İlleri Karaz ve Urartu Dönemlerine Ait Yerleşim Yerlerinin Tespiti (Proje No: YA01763601) Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
2015 Yılı Erzurum Erzincan İl ve İlçeleri Yüzey Araştırma Projesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Ardahan İli ve Kültürel Mirası Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2015 Yılı Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Neolitik Dönem ve Öncesi Yüzey Araştırması Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Şanlıurfa Merkez İlçesi Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Şanlıurfa İl ve İlçelerindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespiti Envanteri ve Değerlendirilmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Türkiye nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Kültür Varlıklarının Envanteri Projesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Avrupa Arkeoloji Derneği Üye
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 Dekan Yardımcısı ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018
2019 Dekan Yardımcısı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2019 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2019 Anabilim Dalı Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2006 Bölüm Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009
2014 Bölüm Başkanı ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019
2012 Anabilim Dalı Başkanı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014