E-posta Telefon
| 4235
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST.

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Çocukların Aile İçi Eğitim Açısından Ehl-i Kitap Kadınla EvlilikIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, 2016, s. 311-318
Türkçe

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

-Cezaların Bireyselleştirilmesi Açısından Zina Haddi, EKEV Akademi Dergisi Yıl:9 Sayı: 23 (Bahar 2005); 

-İslam Ceza Hukukunda Aile İçi Hırsızlık (Türk Ceza Hukukunda Failin Ceza Almamasını veya Ceza İndirimini Gerektiren Şahsi Sebepler Bağlamında), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012, sayı: 20, s. 341-365
-İslam Ceza Hukukunda Cezaların Geçmişe Yürürlülüğü, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 5, s. 63-98
-İslam Hukukçularının Şehîdlerin Yıkanması ve Üzerlerine Namaz Kılınmasıyla İlgili Farklı YaklaşımlarıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2016, cilt: XX, sayı: 66, s. 143-158


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:

-Fıkıh usûlünde mutlak ve mukayyed / İn Islamic law absolute (Mutlak) and constrained (Mukayyed), 2016.
Yazar:MURAT SARI
Yer Bilgisi: Iğdır Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı
-Şâtıbî'de fiillerin sonucunun i'tibâra alınması/Takeing the results of the actions in Şatibi intoconsideration, 2016, 

Yer Bilgisi: Iğdır Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: