E-posta Telefon
04762230010 | 4084
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2014 -
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı:
 • Y

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Çorum ili İskilip ilçesinde yetiştirilen mahalli misket elmalarının fenolojik, morfolojik, pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler olarak tanımlanması
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Analysis of Genetic Diversity Among ‘Misket’ Apple Clones Using AFLP,SSR and RAPDMarkers Uluslararası Erwerbs-Obstbau 32 1
Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit Uluslararası Alınteri Journal of Agriculture Sciences 33 2
Giberalik Asit GA3 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 43 1
The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morusnigra L black mulberry and Morus alba L white mulberry fruit Uluslararası Fruits 70 2
Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley Uluslararası Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 46 2
Effects of gibberellic acid GA3 applications on fruit quality of sweet cherry cv 0900 Ziraat Uluslararası Journal of the Faculty of Agriculture of Atatürk University
Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi Uluslararası Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 2
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu Ulusal BAHÇE 45 1
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi Ulusal BAHÇE 45 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit. Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF 15.05.2017
Alteration of some physical and chemical composition in apricot (Prunus armeniaca L.) during fruit development. Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteria on Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttigns Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Quality Characteristics of Long Apple Variety Uluslararası VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016 06.10.2016
TEXTURAL AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ALAK APRICOSE APRICOT CULTIVAR Uluslararası VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” 06.10.2016
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların AğaçYaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi Ulusal VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen CevizlerinSeleksiyonu Ulusal VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu Ulusal VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Selektiyonu Ulusal VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi Ulusal VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi Ulusal VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
A new weed in fruit orchard tree of heaven Ailanthus altissima Mill Swingle Uluslararası 4th International Symposium of Environmental Weeds and Invasive Plants. 19.06.2014
Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarınan Karadutların Morus nigra L Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi Ulusal IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 03.10.2012
Frenk Üzümünün Fonksiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi Uluslararası I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
İskilip te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri Ulusal Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Kirazın Ziraat 900 Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi Ulusal Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04.10.2011
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Aras Havzası’nda Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kayısılarda Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Rakım ve Hasat Zamanlarının Dut Morus alba L Morus nigra L Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Bahçe Bitkileri Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2014 Erasmus Koordinatörü IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ