E-posta Telefon
| 3031
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Anadolu Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Seramik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

 • Y

  Yüksek Lisans

  Dumlupınar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme ABD.

 • D

  Doktora

  Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD. (Tez konusu: AB Ülkelerinde ve Türkiye’de İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yükümlülüğü)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Gökçek Karaca N. ve Gökçek B. (2015). Employers’ Occupational Health and Safety Training Obligations in Framework Directive  and Training Procedure and Rules in Turkey. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 9(3), 860-863.

 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Gökçek Karaca N. ve Gökçek B. (2014).  Türkiye ve Avrupa Birliği’ne Üye, Aday-Potansiyel Aday Geçiş Ekonomilerinde Çok Boyutlu Yoksulluk ve İnsani Gelişmişlik. Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 13(4), 1-23.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

- Gökçek Yılmaz, B. (2019). Seramik Karo Sektöründe Fiziksel Risk Etmenleri. UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Blimler Kongresi, Iğdır. 

- Gökçek Yılmaz, B; Güngörmez, H. (2018). Lojistik Sektöründe Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri. I. International Iğdır Congress On Multidisciplinary Studies, Iğdır.

Gökçek, B., Dibekoğlu, A. ve Taşcıoğlu, S. (2016). Seramik Sektöründe Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Proaktif Yaklaşımlar. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul. 

- Gökçek Karaca N. ve Gökçek, B. (2015). The International Legal Basis of Occupational Health and Safety Training. VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Belgrade, Serbia.

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2015). Employers’ Occupational Health and Safety Training Obligations in Framework Directive and Training Procedure and Rules in Turkey. XIII. International Conference on Occupational Health and Safety, Miami, USA.

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2014). Multidimensional Poverty and Human Development in Turkey and Transition Economics. International Conference on Eurasian Economies, Skopje-Macedonia.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- Kalite Güvencesi ve Standartları

- Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

 

- Gökçek Karaca, N. ve Gökçek B. (2014). Hukuki ve Uygulama Boyutuyla Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yükümlülüğü, Anadolu Üniversitesi BAP Projesi, no: 1406S330

Gökçek, B. (2016). The World Justice Project (WJP). Rule of Law Index.

- Gökçek, B. (2015). The World Justice Project (WJP). Rule of Law Index. 

Türk Standardları Enstitüsü MTC 10: ISO/TC 189 Ayna Komitesi üyeliği

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı