E-posta Telefon
+90.476.223 00 10 | 4035
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1998
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında yetiştirilen adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum l. gaertn)’xxna uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve tohum verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir raştırma
 • Y

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1992
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında dört farklı adi fiğ’xxe (Vicia Sative L.) uygulanan değişik sıra arlığı ve gübre dozunun verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Lisans

  ŞANLIURFA ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Besin İçeriğine Etkisi Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50 2
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri Uluslararası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22 Ek Sayı 1
Annual Evaluation of Nutritıonal Values of Salsola Ruthenica Evaluated as a Potential Feed Source in Arıid-Pasture Areas Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1
Herbage, Seed Yield, and Nutritive Value of Wild Oat (Avena fatua L.) is Influenced by Different Levels of Nitrogen Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 9
The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum Sorghum vulgare L Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey Ulusal Turkish Journal of Field Crops 7 2
Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkileri Ulusal Hayvancılık Araştırma Dergisi 13 1-2
Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields Some Silage Type Corn Varieties Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1-2
Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Ulusal Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1
Yield and Metal Concentration in Garden burnet Sanguisorba minor Scop Bunyan 80 from Application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 8 4
The Growth of Corn Plant İn Coal Fly Ash and Lime Stabilized Sewage Sludge Uluslararası Fressenius Environmental Bulletin 18 1
Van İli Gevaş İlçesi Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları Ulusal Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 19 2
Effects Of Sewage Sludge And Nitrogen Fertilizer Application On Nutrient And Heavy Metal Concentrations In Grass Legume Mixtures Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 3
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product Uluslararası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 1
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1
Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Determination of monthly changes in mineral content of Spiny Atraphaxis (Atraphaxis spinosa L.) as an alternative fodder crop Uluslararası Progress in Nutrition 20 3
Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi Ulusal Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 2
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4
Determination of Some Yield Characters of Grain Corn in Eastern Region of Turkey Uluslararası Journal of Agronomy 4 1
Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 14
Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses Under Saline and Alkaline Conditions Uluslararası The Journal of Animal and Plant Sciences 27 3
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
The Effect of Soıls Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 25 4
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Taç İçi Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4
The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses Uluslararası Sylwan 160 9
The Effect of Saline and Non saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages Uluslararası Tarım Bilimleri Dergisi 22 4
Effect of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass Agropyron cristatum L Gaertn Uluslararası Journal of Enviromental Science and Engineering B 3 5
Sorgum x Sudanotu Melezi Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36
Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi Ulusal Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 1
Performance of Some Forage Grass Specıes in Halomorphic Soil Uluslararası Turkish Journal of Field Crops 20 2
Effect of Sewage Sludge on Metal Content of Grassland Soil and Herbage in Semi Arid Land Uluslararası Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 37 37
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentration of Soil and Smooth Bromegrass Bromus inermis Leyss Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 9 5
Yield Properties of Some Alfalfa Cultivars in East Anatolia Region of Turkey Uluslararası Research Journal of Biological Science 4 6
Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum Uluslararası Journal of Animal and Veterinary Advances 8 3
Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize Uluslararası Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 56 2
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown Sorghum vulgare L in Van Turkey Uluslararası Polish Journal of Environmental Studie 15 1
Yield and Qulity of Forage Corn Zea mays L as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate Uluslararası Journal of Agronomy 4 2
Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality andI n Vitro Dry Matter Digestibility of Silages Uluslararası Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences 29 29
Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 5 3
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Yem bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri Ulusal Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi 09.01.1995
Van Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Nohut Mürdümüğü Lathyrus cicera L Hatlarının Yeşil ve Kuru Ot Verimlerine İlişkin Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Küsküt Cuscuta approximata Bab ün Bazı Yonca Çeşitlerini Parazitleme ve Zarar Seviyeleri Üzerinde Araştırmalar Ulusal Türkiye II. Herboloji Kongresi 01.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Adi Yonca Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma Uluslararası Uluslararası Hayvancılık Kongresi 21.09.1999
Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Ulusal XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21.06.2004
Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2011
Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi Ulusal Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10.09.2013
Performance of some forages species Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L in saline soil Uluslararası 22nd International Grassland Congress 15.09.2013
Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğinin Yonca Medicago sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi Ulusal III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Keçiler Tarafından Tercih Edilen Sakız Geveni Çalısının Aylara Göre Bazı Mikro-Mineral Madde İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Uluslararası Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Otlatma İdaresi Açısından Iğdır Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum ve Saplarındaki Bazı Yem Kalite Özelliklerine Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Etkileri Uluslararası Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Ruminantların Beslenemesi Açısından Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Aylık Makro Mineral İçeriğindeki Değişimler Uluslararası 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragallus gummifer L. ) Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Farklı Sulama Sistemleri Ve Sulama Seviyelerinin Silajlık Mısır Üretiminin (Zea Mays L.) Verimi Üzerine Etkileri Uluslararası Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Bazı Yonca Çeşitlerinin Iğdır Koşullarında Adaptasyon Çalışması Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Farklı Tohum Miktarları ve Biçim Zamanlarının İngiliz Çiminin (Lolium perenne L. var. ovation) Çim Performansları Üzerine Etkileri Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Sorgum (Sorgum sp.)’un Besin İçeriği Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimleri Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Koşullarında Farklı Yem Bezelyesi Çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve Ekim Zamanlarının Bazı Ot Verim Özelliklerine Etkisi Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) Uluslararası II.International Conference on Advances in Natural and Applied (ICANAS) 18.04.2017
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) Uluslararası International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.05.2017
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop Uluslararası VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak Vicia ervilia L Willd Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Determination of Yields and Some Plant Features of Grain Corn Varieties Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn Zea mays L Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
1993 YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜ
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi SÜLEYMAN KABAKCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.)'ın verim ve verim öğelerine etkileri MEHMET EMİN BULUT Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin belirlenmesi UYGAR DEMİR Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Marjinal alanlarda yetişen devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının yıllık besin içeriği değişimi ve toprak özelliklerine etkisi BAHATTİN KARAKUŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
2017 Silajlık sorgum (Sorghum sp.)'un verim ve kalitesi üzerine farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerinin etkileri İBRAHİM ARAS Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Farklı sıra üzeri ve aralıklarının kinoa (Chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ot verimi ve kalitesine etkisi IŞIL TEMEL Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ekolojik koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa WILLD.)'da tane verimi için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin belirlenmesi HATİCE ÖNKÜR Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi BARIŞ EREN Doktora Tamamlandı
2020 MANİSA OVASINDA BAZI SİLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYON, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ MUSTAFA DENİZ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Yüksek Lisans
2019-2020 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Yüksek Lisans
2019-2020 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Bitki Fizyolojisi Lisans
2019-2020 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2018-2019 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Yüksek Lisans
2018-2019 Çok Yıllık Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2018-2019 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2018-2019 Bitki Su ilişkileri Yüksek Lisans
2018-2019 Yemeklik Tane Baklagiller Lisans
2018-2019 Bitki Fizyolojisi Lisans
2018-2019 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2017-2018 Serin İklim Tahılları Lisans
2017-2018 BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİ Lisans
2017-2018 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 İleri Bitki Fizyolojisi Yüksek Lisans
2016-2017 Bitki Su İlişkileri Yüksek Lisans
2016-2017 Çok Yıllık Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2016-2017 Çayır Mera Yönetimi Lisans
2016-2017 Buğdaygil Yem Bitkileri Lisans
2014-2015 Tarım ve Çevre Lisans
2014-2015 Baklagil yem Bitkileri Lisans
2015-2016 Çayır mera Yönetimi Lisans
2015-2016 İleri Bitki Fizyolojisi Yüksek Lisans
2015-2016 Çayır mera Ekolojisi Yüksek Lisans
2014-2015 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans
2015-2016 Çok Yıllık Yembitkileri Yüksek Lisans
2014-2015 Buğdaygil Yembitkileri Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran Atraphaxis Spinosa L Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni Astragalus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Küçük Ağrı Dağı Yaylası Florası Meralarının Verim ve Kalitesi Araştırmacı BAP
Farklı Sulama Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır Zea mays L da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 2000 ZF 005 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamurunun Adi otlak ayrığı Agropyron cristatum L Gaertn ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Kıraç Şartlarında Dört Adi Fiğ Vicia sativa L e Uygulanan Değişik Sıra aralığı ve Gübre Dozunun Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Bir Araştırma Araştırmacı DİĞER
Van Yöresinde Tane Sorgum Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri Çayır ve Meraların ıslahı ve Amenajmanı ve Hayvan Besleme Teknikleri Konularında Eğitim ve Bazı Demonstrasyon Çalışmaları Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi için Çok Ortaklı Yerel Kalkınma Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Iğdır Ovasında Yaygınlık Gösteren Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Van Doğal Mer alarında Bulunan Korunga Onobrychis sp Fiğ Vicia sp ve Mürdümük Lathyrus sp Türlerinin ve Ekotiplerinin Tespiti ve Bu Bitkilerin Kimi Agronomik Özellikleri üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016
2013 Genel Sekreter REKTÖRLÜK 2016
2009 Enstitü Müdürü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014
2009 Daire Başkanı REKTÖRLÜK 2012
2012 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2016 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği İLAHİYAT FAKÜLTESİ