E-posta Telefon
04762230010 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • Y

  Yüksek Lisans

  KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER ENST.

 • D

  Doktora

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENST.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. POLAT CAVİT (2019), Maraş El Sanatlarının Gerilemesine ve Yok Olmasına Etki Eden Faktörler: 19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılın İlk Çeyreği. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. DERGİSİ(17), 259- 272. (Yayın No: 4825737)

2. KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT (2018), TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES(14), 695-705. (Yayın No: 4825743)

3. POLAT CAVİT (2017), KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK KÖYÜ MEZARTAŞLARININŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(61), 34-42. (Yayın No: 3755904)

4. POLAT CAVİT (2019),KAHRAMANMARAŞ’TA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR GELENEKSEL EL SANATI: ABA DOKUMACILIĞI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ  İdil Sanat ve Dil Dergisi ,Cilt 8, Sayı 54  Şubat 2019  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056) (28.02.2019)

5.POLAT CAVİT (2019),16. YÜZYILDAN 18. YÜZYILIN ORTALARINA KADAR MARAŞ’TA EL SANATLARININ GELİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019,C.9.S1. Say. 93-101

6.Çetin Y. POLAT C. (20199) Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Kirkit Üzerine Değerlendirme, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. 2019; (42): 332-343

7.Çetin Y. POLAT C. (20199) Geleneksel Iğdır Düğümlü Dokumalarının Teknik, Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 19, Temmuz / July 2019

 

 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POLAT CAVİT (2017) "Kahramanmaraş Yöresel El Sanatlarının sorunları üzerine değerlendirme"(Maraş Örneği) Akdeniz Üniversitesi,    Akdeniz Sanat Dergisi, 2013, Cilt 6, Sayı 12

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

POLAT CAVİT (2018). ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL BİR SÜSLEME UNSURU HAÇ MOTİFİ. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ADANA, 1232-1237. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642558)

1. POLAT CAVİT (2018). IĞDIR’DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KADİM BİR EL SANATI KEÇECİLİK. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTÜDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1854-1862. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642495)

2.  KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT (2018). TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4676208)

3. POLAT CAVİT (2018). ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL AYAKKABI SANATI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUASLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1843-1854. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642581)

4. POLAT CAVİT (2018). Geleneksel Kahramanmaraş Bakır Tabaklarında Kullanılan Süsleme ve Şekil Özellikleri. UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4642537)

5. POLAT CAVİT (2017). GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ KONUTLARINDA KAPI TOKMAK VE HALKALARI. ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU,Trabzon, 306-313. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3766298)

6. POLAT CAVİT (2016). Kahramanmaraş Geleneksel Konutlarında Kapı Süslemelerinde Bulunan Motif Özellikleri. Çorum Üniversitesi Uluslararası geçmişten gelecege sanat sempozyumu,Ço rum 328-341. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2986714)

7.POLAT CAVİT (2019)SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ UZANTISI KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINDA DOKUMA FAALİYETLERİ, İKSAD,20-23 Şubat,Gaziantep

8. POLAT CAVİT (2019). BİR OSMANLI ARŞİV BELGESİ IŞIĞINDA OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BAZI HAPİSHANELERDEKİ DOKUMA FAALİYETLERİ, Iğdır Teknik Bilimler Kongresi, 10-12 Nisan Iğdır

9.POLAT CAVİT,DİNDAROĞLU TURGAY, (2014)Sempozyum Bildiri /Ceviz Ağacının (Juglans Regia L.) Alçak Ahşap Yüzey Oymacılığında Kullanımı İle Bazı Ekolojik Özelliklerinin İrdelenmesi: Kahramanmaraş Örneği II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

YAYINLANAN KİTAPLARI


HAYATI SANATI VE ESERLERİYLE MUSTAFA OKUMUŞ (2018)., YAKAR SERDAR,POLAT CAVİT, ÇAĞRI YAYINLARI, Basım sayısı:1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 4642589)

GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ KONUTLARI (2018) POLAT CAVİT, Dulkadiroğlu Belediyesi Yayınları, Basım Sayısı. 1 Türkçe Araştırma, Kahramanmaraş

ESKİ MARAŞ TA MESLEKLER (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-4996-11-7, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514689)

ESKİ MARAŞ TA DEMİRCİLİK (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 192, ISBN:987-605-4996-22-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514177) 

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MARAŞ TA BAKIRCILIK (2014)., POLAT CAVİT, KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ, Editör:CEVDET KABAKCI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-4996-12- 4, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2514580)

Maraş Sosyal Bilimler Bibliyoğrafyası (2010)., POLAT CAVİT, Ukde Yayınevi, Editör:Serdar Yakar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 208, ISBN:605893145-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 375384)


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

TEMEL TASARIM

TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ

AHŞAP YÜZEY BOYAMAILIĞI

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER

SANAT TARİHİNE GİRİŞ

SANAT KAVRAMLARI

GELENEKSEL KEÇE SANATI

ÇAGLAR BOYU ANADOLU MOTİFLERİ

YÖRESEL EL SANATLARI

GELENEKSEL ELSANATLARINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR

DOĞAL BOYAMA

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KURULU  ÜYELİGİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KURULU ÜYELİGİ 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SENETO ÜYELİGİ

DEKAN YARDIMCILIĞI, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞI, REKTÖR SANAT DANIŞMANI