E-posta Telefon
04762230010 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SANAT VE TASARIM (SY)/

  Tez Adı: KAHRAMANMARAŞ GELENEKSEL KONUTLARINDA MİMARİYE BAGLI SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
 • Y

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER BİBLİIYOGRAFYASI
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Lisans

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/DRAMATİK YAZARLIK PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Tütün Kesesi Üzerine Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Socıal Scıence Development Journal 5 22 2020 https://www.ssdjournal.org/SonSayi.aspx
Geleneksel Anadolu Dokuma Araçlarından Öreke Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Art-e Sanat Dergisi 13 26 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21602/sduarte.809130
TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI Uluslararası KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMICDEVELOPMENT AND SOCIALRESEARCHES 14 2018 http://iksadjournal.org/Makaleler/468895286_2.204_14_ID114.20KaplanPolat_697-705.pdf
KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK KÖYÜ MEZARTAŞLARININŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası POLAT CAVİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 61 2017
Geleneksel Iğdır Düğümlü Dokumalarının Teknik, Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri Ulusal ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/2015943999_10_Cetin_(233-265).pdf
Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemlerine Tarihlendirilen Bir Grup Kirkit Üzerine Değerlendirme Ulusal ÇETİN YUSUF,POLAT CAVİT Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 2019 file:///C:/Users/AICC39C/1715-4457-1-PB.pdf
KAHRAMANMARAŞ’TA KAYBOLMAYA YÜZTUTMUŞ BİR GELENEKSEL EL SANATI:ABA DOKUMACILIĞI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ Uluslararası POLAT CAVİT İDİL DERGİSİ 8 54 2019
16. YÜZYILDAN 18. YÜZYILIN ORTALARINA KADAR MARAŞ’TA EL SANATLARININ GELİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Ulusal POLAT CAVİT DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST DERGİSİ 9 1 2019
Maraş El Sanatlarının Gerilemesine ve Yok Olmasına Etki Eden Faktörler: 19. Yüzyıl ile 20. Yüzyılın İlk Çeyreği Uluslararası POLAT CAVİT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 17 2019 http://sosbilder.igdir.edu.tr/SonSayi.aspx
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Ağrı İlinde Kullanılan Geleneksel Dokuma Araç Gereçleri Ve Süsleme Özellikleri (Kirmen, İği, Kirkit, Tarak)” Uluslararası GÜLLÜDAĞ NESRİN,POLAT CAVİT,KAPLAN MEHMET AKİF V. Uluslararası Ağrı Dağı Ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu 16.11.2019
SAÇIKARA AŞİRETİNİN GAZİANTEP -İSLAHİYE BÖLGESİNDEKİ UZANTISI KELEBEKLİLERİN KÜLTÜREL YAŞAMINDA DOKUMA FAALİYETLERİ, Uluslararası POLAT CAVİT İKSAD KONGRESİ 20.02.2019
BİR OSMANLI ARŞİV BELGESİ IŞIĞINDA OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BAZI HAPİSHANELERDEKİ DOKUMA FAALİYETLERİ, Uluslararası POLAT CAVİT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER KOMGRESİ 10.04.2019
AĞRI İLİNDE KULLANILAN GELENEKSEL DOKUMA ARAÇ GEREÇLERİ E SÜSLEME ÖZELLİKLERİ (KİRMEN,İĞİ,KİRKİT,TARAK) Uluslararası POLAT CAVİT,GÜLLÜDAĞ NESRİN,KAPLAN MEHMET AKİF ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUHUN GEMİSİ SEMPOZYUMU 16.10.2019 agri.edu.tr
BİLİM VE TEKNOLOJİNİN SANAT UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ Uluslararası KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT 3. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 08.03.2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_8d924ce7a3964922a73da7a2c93b909b.pdf
TÜRK RESİM SANATINA GELENEKSEL SANATLARDAKİ FİGÜR VE MOTİFLERİNYANSIMALARI Uluslararası KAPLAN MEHMET AKİF,POLAT CAVİT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER KONGRESİ 06.11.2018
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL AYAKKABI SANATI VE SÜSLEME ÖZELLİKLERİ Uluslararası POLAT CAVİT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUASLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018 umteb.com
ANADOLU KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL BİR SÜSLEME UNSURU HAÇ MOTİFİ Uluslararası POLAT CAVİT ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ ADANA 13.11.2018
geleneksel kahramanmaraş bakır tabaklarında kullanılan süsleme ve şekil özellikleri Uluslararası POLAT CAVİT UMTEB 3. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 21.06.2018 www. umteb.org
IĞDIR’xxDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KADİM BİR EL SANATI KEÇECİLİK Uluslararası POLAT CAVİT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MULTÜDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018 umteb.com
GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ KONUTLARINDA KAPI TOKMAK VE HALKALARI Uluslararası POLAT CAVİT ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU 20.04.2017
GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ ALTIN TAKILARININ ŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN DEGERLENDİRİLMESİ Ulusal POLAT CAVİT GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUYUMCULUK SEMPOZYUMU 13.05.2017
KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK MAHALLESİ MEZAR TAŞLARI Ulusal POLAT CAVİT TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU 24.03.2017
Kahramanmaraş geleneksel konutlarında kapı süslemelerinde bulunan motif özellikleri Uluslararası POLAT CAVİT Çorum Üniversitesi Uluslararası geçmişten gelecege sanat sempozyumu 26.09.2016 http://www.ugs2016.hitit.edu.tr/Detail/sempozyum-yayinlari
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 TÜRK İSLAM SANATLARI Lisans
2018-2019 AHŞAP YÜZEY BOYAMACILIĞI Önlisans
2018-2019 TEMEL TASARIM Önlisans
2018-2019 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ Önlisans
2011-2012 Yaratıcı Drama Önlisans
2004-2005 Yöresel El Sanatları Önlisans
2007-2008 Yöresel El Sanatları Önlisans
2013-2014 İleri Drama Teknikleri Lisans
2002-2003 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2006-2007 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2012-2013 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2009-2010 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2003-2004 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2004-2005 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2011-2012 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2010-2011 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2013-2014 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2005-2006 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2008-2009 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
2007-2008 TİYATROYA GİRİŞ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2018 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bologna Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2018