E-posta Telefon
| 4094
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/

  Tez Adı: ÇOK BOYUTLU LİNEER REGRESYONDA ROBUST VE SPARSE TAHMİN METOTLARININ ZOOTEKNİDE KULLANIMI
 • Y

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/BİYOMETRİ VE GENETİK ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: GENETİK PARAMETRE TAHMİNİ İÇİN PEDİGRİ VERİLERİNDEN YARARLANARAK ETKİN POPÜLASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
 • L

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2013
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Comparison of Ridge Regression and Least Squares Methods in the Presence of Multicollinearity for Body Measurements in Saanen Kids Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 10 2
Prediction of Selected Reproductive Traits of Indigenous Harnai Sheep under the Farm Management System via various Data Mining Algorithms Uluslararası Pakistan Journal of Zoology 51 2
Evaluation of Dairy Cattle Milk Production in Black Sea Region by Cluster Analysis Uluslararası Black Sea Journal of Engineering and Science 2 2
Use of CART and CHAID Algorithms in Karayaka Sheep Breeding Uluslararası Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 25
Evaluation of Enterprises Raising Water Buffalo in SamsunProvince of Turkey Uluslararası International Journal of Scientific and Technological Research 4 8
Canonical Correlation Analysis for Estimation of Relationships Between Some Characteristics and Color of Broiler Meat Uluslararası IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) 11 11
Analysis of Random Intercept and Slope Model RISM for Data of Repeated Measures from Hy Line White Laying Hens Uluslararası Pakistan Journal of Zoology 48 5
Prediction of Fleece Weight from Wool Characteristics of Sheep Using Regression Tree Method Chaid Algorithm Uluslararası Pakistan Jornal of Zoology 48 4
Estimating Effective Population Size Using Pedigree Data Uluslararası Scientific Papers. Series D. Animal Science 59 2016
Comparison of Artificial Neural Network and Decision TreeAlgorithms used for Predicting Live Weight at Post Weaning PeriodFrom Some Biometrical Characteristics in Harnai Sheep Uluslararası PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 47 6
Relations Amoung Birth Weight and Some Body Measurements at Birth in Saanen Kids Uluslararası 65. EAAP Kongresi
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Determination the effect of breeding on hygienic behavior in honey bees by probit regression Uluslararası International Congress on Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-2019) 11.09.2019
DETERMINATION THE EFFECT OF BREEDING ON HYGIENIC BEHAVIOR IN HONEY BEES BY PROBIT REGRESSION Uluslararası International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry 2019 (ICABGEH-19) 11.10.2019
Estimation of Meat Quality in Broilers by Fuzzy Logic and Ordinal Regression Method Uluslararası INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 26.04.2018
Evaluation of Dairy Cattle Milk Production in Black Sea Region by Cluster Analysis Uluslararası International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18) 26.09.2018
Effects of Exchange Rate and Feed Prices on Red Meat Prices Uluslararası International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry (ICABGEH-18) 26.09.2018
Evaluation of enterprises raising water buffalo in Bafra Uluslararası International Congress on Engineering and Life Science 26.04.2018
Comparing the Nonparametric Permutation Test and Dunnett Multiple Comprasion Test Uluslararası The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society 11.05.2015
Poisson En çok Olabilirlik ve Hyper Poisson Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması Ulusal 10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi 23.04.2014
Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams Uluslararası INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES 15.05.2017
Development of effective population size methods for genetic parameter estimation Uluslararası European Biotechnology Congress 25.05.2017
Usability of Ridge Regression in the Existence of Multicollinearity for Body Measurements in Saanen Kids Uluslararası 8th Balkan Animal Science Conference, BALNIMALCON 2017 06.09.2017
Implementation of Multivariate Adaptive Regression Splines for a Data Set of Multiple Responses with a New Generalized Cross Validation Criterion Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
Comparison of Predictive Performances of MARS and CART Algorithms Through R Software Uluslararası International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 09.11.2017
Use of Multivariate Adaptive Regression Splines (Mars) in Predicting Body Weight from Body Measurements in Mengali Rams Uluslararası nternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2017) 15.05.2017
Prediction of an Upper Bound of Generalized Cross Validation in Multivariate Adaptive Regression Splines in Agricultural Studies Uluslararası International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences 09.11.2017
Estimating Effective Population Size Using Pedigree Data Uluslararası The International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture (Section 3- Animal Science) 09.06.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Genetik Parametre Tahmini İçin Pedigri Verilerinden Yararlanarak Etkin Popülasyon Büyüklüğünün Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: