E-posta Telefon
04762230010 | 0
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, İşletme

 • D

  Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, İşletme

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Tanrıöver, B. ve Arslantürk, D.(2015). Hisse Senedi Piyasalarında Öngörü Performansının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi, Business and Economics Research Journal, Cilt:6, Sayı:2.

 Dağlı, H.  ve Çöllü Arslantürk, D. (2016). Stock Return Anomalies: Evidence From Borsa İstanbul, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:9, Sayı: 47.

Sevim, U. ve Çöllü Arslantürk, D. (2017). Müşterilerin Banka Seçimini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi: Giresun İli Örneği, Uluslararası iktisadi ve idari İncelemeler Dergisi, Cilt:1, Sayı:18. 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 Dağlı, H.  ve Arslantürk, D. (2011). The Effect of R&D Expenditure on the Stock Returns and Risk in Emerging Markets: The Case of Turkey, Asean Conference on Scientific & Social Science Research (Acsssr 2011), 22-23 June, Penang, Malaysia.

 Çöllü Arslantürk, D. ve Sevim, U. (2016). AR-GE Harcamaları ve İşletme Performansı İlişkisi: BİST Örneği, 1. Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Giresun, Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Çöllü Arslantürk, D.(2015). Kesitsel Anomaliler ve Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma, Siyasal Kitabevi, Ankara.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

   Çöllü Arslantürk, D.(2017). İşletmenin Maliyetleri ve Gelirleri, Modern İşletme Kitabı, (ed. Yeter Demir USLU), Eğitim Kitabevi Yayınları, ISBN: 9789752475076

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

Emir, M., Arslantürk, D. ve Sevim, U.(2011). 2008 Ekonomik Krizinin Gıda ve Tekstil Firmaları Üzerine Etkilerinin Finansal Oranlar Yardımıyla Analizi: İMKB’de Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:13, Sayı:3.

Emir, M., Sevim, U. ve Arslantürk, D.(2012). KOBİ’lerde Finansal Yönetim Uygulamalarının Finansman Sorunları Üzerindeki Etkisi: Trabzon İli Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 6.

Dağlı, H.  ve Çöllü Arslantürk, D. (2015). Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler: Borsa İstanbul Örneği, Giresun Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Arslantürk, D., Baki, B. ve Ar, İ.M. (2011). Ticari Kredi Taleplerinin Dematel Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi (YAEM 2011), 5-6-7 Temmuz, Sakarya, Türkiye.

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Finansal Yönetim

Sermaye Piyasası Analizleri

Finansal Kurumlar Yönetimi

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Genel Muhasebe

Dönemsonu Muhasebesi

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinde Rüzgar Gücü: Model Ülke Danimarka (2016), (Giresun Üniversitesi BAP Projesi/Araştırmacı).

KTÜ Bölüm Birinciliği (2007)