E-posta Telefon
(0476) 223 00 10 | 3042
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği

 • Y

  Yüksek Lisans

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı - Devam Ediyor

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) KIRICI EZGİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN (2017). Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 14(1), 20-32.

2) ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, İNAK AYDIN, KIRICI EZGİ (2018). Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 286-309.

3) ÇEŞMECİ NİHAT, KIRICI TEKELİ EZGİ (2018). Göreme Tarihi Milli Parkı'nın Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi.  TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi (TURAN-SAM), 10(40), 148-155.

4) DEMİREL NİLGÜN, KIRICI TEKELİ EZGİ (2020). Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları: Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism Theory and Research, 6(1), 35-46.

5) DEMİREL NİLGÜN, KIRICI TEKELİ EZGİ (2020). Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 331-348. 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, İNAK AYDIN, KIRICI EZGİ (2017). The Effect of Ethical Leadership Behavior on Organizational Justice. II. International Iğdır Symposium, 371-371. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

2) KIRICI TEKELİ EZGİ, TEKELİ MEHMET (2019). Evaluation of E-Complaints to Improve Service Quality: A Qualitative Research on Sarıkamış Hotels. The First  International Winter Tourism Congress (IWTC 2019), 485-485. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

3) DEMİREL NİLGÜN, KIRICI TEKELİ EZGİ (2019). Evaluation The Views of Stakeholders Regarding The Development of Ordu-Çambaşı Ski Center. The First International Winter Tourism Congress (IWTC 2019), 505-505. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) ÇEŞMECİ NİHAT, KIRICI EZGİ (2015). Göreme Tarihi Milli Parkı'nın Sürdürülebir Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Kapadokya Turizm Paneli, 9-22. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

2) DEMİREL NİLGÜN, KIRICI TEKELİ EZGİ (2019). Profesyonel Turist Rehberlerinin Foodie Turist Tipine Bakış Açıları. II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, 26-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1) TEKELİ MEHMET, KIRICI TEKELİ EZGİ (2020). Sustainable Gastronomic Tourism. Fatih Türkmen (Ed.) İçinde Selected Academic Studies From Turkish Tourism Sector (Peter Lang, Berlin).

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Dinler Tarihi

Sanat Tarihi-I

Sanat Tarihi-II

Türkiye Müzeleri ve Antik Kentleri

İkonografi

Turist Rehberliği ve Tur Yönetimi

Uluslararası Kültürler

Turizm Mevzuatı

Anadolu Uygarlıkları

Yabancı Dil

Mesleki Yabancı Dil

İngilizce Konuşma Becerileri

Havacılık İngilizcesi

 

2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafndan Turizm Rehberliği Programı birincisi, Fakülte ikincisi olduğundan dolayı  ödül almıştır.

Profesyonel Turist Rehberi olmasından dolayı İstanbul Rehberler Odası'na (İRO) kayıtlıdır.

-