E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 0000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012-2016

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı 2016-2018

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı 2019-

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Sakat, M. S., , K., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Eser, G., & Kiziltunc, A. (2018). The effectiveness of eugenol against cisplatin-induced ototoxicity. Brazilian journal of otorhinolaryngology.

A2. Akdemir, F. N. E., Gozeler, M. S., Yildirim, S., Kiziltunc, A., Eser, G., & Askin, S. (2018). The protective effect of coumaric acid against cisplatin-induced ototoxicity in rats. doi: 10.5455/medscience.2018.07.8779.

A3. Geyikoglu, F., Koc, K., Colak, S., Erol, H. S., Cerig, S., Yardimci, B. K., Çakmak.  Ö., Dörtbudak, MB,  Eser, G.,  Ozek, N. S.  (2019). Propolis and Its Combination with Boric Acid Protect Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury by Inhibiting Oxidative Stress, Inflammation, DNA Damage, and Apoptosis in Rats. Biological trace element research, 1-8.

A4. Caglayan, C., Kandemir, FM., Yildirim, S., Kucukler, S., Eser G.,Rutin Protects Mercuric Chloride‐İnduced Nephrotoxicity Via Targeting Of Aquaporin 1 Level, Oxidative Stress, Apoptosis And İnflammation İn Rats. Journal of Trace Element

A5. Gozeler, M. S., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Sahin, A., Eser, G., & Askin, S. (2019). Levosimendan Ameliorates Cisplatin-induced Ototoxicity: Rat Model. International journal of pediatric otorhinolaryngology.

A6. Ekinci Akdemir, F. N., Yildirim, S., Kandemir, F. M., Aksu, E. H., Guler, M. C., Kiziltunc Ozmen, H.,Kucukler S.,  Eser, G. (2019). The antiapoptotic and antioxidant effects of eugenol against cisplatin‐induced testicular damage in the experimental model. Andrologia, e13353.

A7. Gelen, V., Gelen, S. U., Celebi, F., Cinar, A., Yildirim, S., & Eser, G. (2019). The Protectıve Effect Of Lactobacıllus Rhamnosus, Lactobacıllus Fermentum And Lactobacıllus Brevıs Agaınst Cısplatın-Induced Hepatıc Damage In Rats. Feb-Fresenıus Envıronmental Bulletın, 7583.

A8. Yildirim, S., Kandemir, F. M., Aksu, E. H., Guler, M. C., Kucukler, S., & Eser, G. (2019). The antiapoptotic and antioxidant effects of eugenol against cisplatin-induced testicular damage in the experimental model.

A9. Geyikoglu, F., Koc, K., Erol, H. S., Colak, S., Ayer, H., Jama, S., Dortbudak, M.B., Eser, G., Saglam, Y. S. (2019). The propolis and boric acid can be highly suitable, alone/or as a combinatory approach on ovary ischemia-reperfusion injury. Archives of gynecology and obstetrics, 1-8.

A10. Kandemir, F. M., Yildirim, S., Caglayan, C., Kucukler, S., & Eser, G. (2019). Protective effects of zingerone on cisplatin-induced nephrotoxicity in female rats. Environmental Science and Pollution Research, 1-13.

A11. Sakat, M. S., Kilic, K., Akdemir, F. N. E., Yildirim, S., Eser, G., & Kiziltunc, A. (2018). The effectiveness of eugenol against cisplatin-induced ototoxicity [A eficácia do eugenol contra a ototoxicidade induzida pela cisplatina].


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. S Yildirim, İ Alkan, YS Sağlam, G Eser, The Case of Tuberculosis in the Eyelid of a Pigeon (Oriental Roller), Sözlü sunum I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 2017, 18-20 Ekim, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Yakutiye/ERZURUM.

2. S Yildirim, H. Aydın, YS Sağlam G. Eser, F.G Bayraktar Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Sözlü sunum 25-28 Ekim 2018 XI. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Belek/ANTALYA.

3. S Yildirim, YS Sağlam, MB Dörtbudak,  G. Eser, E Turunç,   Montofon Irkı Bir Buzağıda Perosomus Elumbus, Göbek Fıtkı, Atresia Ani Olgusunun Morfolojik Ve Histopatolojik İncelenmesi. Poster sunum 25-28 Ekim 2018 IX. Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Belek/ANTALYA.

4. G.Eser, YS Sağlam, Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza 3 Virüs Varlığının İmmunohistokimyasal Yöntemle Araştırılması.Sözlü Sunum 2-5 Mayıs 2019 5. Masjournal Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Yakutiye\ERZURUM

5. G.Eser, YS Sağlam,KA Terim Kapakin, MB Dörtbudak, S Yıldırım. Erzurum İlinde Koyunlarda Pulmoner Adenomatozisin Prevalansının Histopatolojik Olarak Araştırılması. Sözlü Sunum 2-5 Mayıs 2019 5. Masjournal Matematik-Mühendislik-Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Yakutiye\ERZURUM


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Hayvanlarda Üreme ve Doğum 

Terminoloji 

Klinik 1

Mikrobiyoloji 

 1. S. Yıldırım,  H. Aydın, Y.S. Saglam, G. Eser,  F.G Bayraktar, Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının Histopatolojik İmmunohistokimyasal İmmunfloresans ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Temel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje No: TSA-2018-6536
 2. Y.S. Saglam, G. Eser, Koyun Pnömonilerinde Parainfluenza Tip 3 Virüs Antijeni Varlığının İmmünohistokimyasal Yöntemle Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Araştırmacı, Proje No: TSA-2018-6571

Erzurum Veteriner Hekimler Odası 2017