E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5033
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: İhracat, ekonomik büyüme ve patent başvuruları arasındaki ilişkiler: Türkiye örneği
 • L

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2019
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (DR)/

  Tez Adı: Uluslararası emtia fiyatlarındaki belirsizliğin imalat sanayi ve alt sektörleri üretimi ile reel döviz kuru ve üretici fiyatları üzerindeki etkisinin SVAR-GARCH-M yöntemiyle incelenmesi
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,EREN MURAT Dogus University Journal 20 1 2019 http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj
Döviz Kurlarının Yabancı Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkilerinin ARDL ve NARDL Yöntemleri ile İncelenmesi Uluslararası YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat İzmir İktisat Dergisi 34 1 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije
Eğitim ve Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama Uluslararası BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 10 2016
Havacılık Sektöründe Çevre Yönetimi, Ekonomik Büyüme ve Kentleşme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası BOZMA GÜRKAN TURAN-SAM 2020 www.turansam.com
MALİ SENKRONİZASYON HİPOTEZİ TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ? Uluslararası AKSU HAYATİ,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 2 2017
Türkiye’de Buğday, Arpa, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (1)–Asimetrik BEKK–GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi Uluslararası Urak Faruk,BOZMA GÜRKAN,BİLGİÇ ABDULBAKİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 2018 http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/
ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCKMARKETS OF TURKEY, ROMANIA,POLAND, HUNGARY AND UKRAINEUSING M-GARCH MODEL Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 4 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/huniibf
Conflict Defense Spending and Economic Growth in the Middle East A Panel Data Analysis Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN International Journal of Economics and Financial Issues 6 1 2016
BIST Şehir Endekslerinde Oynaklığın Ölçülmesi: Alternatif Ekonometrik Modellerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ulusal YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat Finans Politik Ekonomik Yorumlar 2018
Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi? Uluslararası BOZMA GÜRKAN,KUL SİNAN Sosyoekonomi 28 45 2020 https://dergipark.org.tr/en/pub/sosyoekonomi/issue/56258/635359
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE YAŞAM BEKLENTİSİ İLİŞKİSİ: WILKINSON HİPOTEZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT,BAŞAR SELİM Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2018
The volatility spillovers between Turkey and North Africa (ETM) stock markets: VARMA-BEKK GARCH model Uluslararası AĞIRMAN ENSAR,BOZMA GÜRKAN,Ahmid Alma Brook MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 4 2018 https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss
BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Uluslararası BOZMA GÜRKAN,AYDIN RAHMAN,KOLÇAK MENŞURE Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 2018 http://sosbilder.igdir.edu.tr/Anasayfa.Aspx
Gibson Paradoksunun Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Geçerliliğinin Araştırılması Uluslararası KÜNÜ SERKAN,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 1 2017
Testing Nonlinear Effect of Volume on Price: Evidence from Textile Sector Stocks in BIST Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd
DÖVİZ KURUNUN DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 3 2017
ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ BELİRLEYİCİLERİ Ulusal İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL,BOZMA GÜRKAN Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
ENFLASYON VE İŞSİZLİĞİN YOKSULLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE DÜZEY-1 BÖLGELERİ ÖRNEĞİ Uluslararası AKDAŞ KÜBRA,BOZMA GÜRKAN,GÜNEY AHMET KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 11 22 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/kauiibf
Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası CENGİZ VEDAT,KÜNÜ SERKAN,BOZMA GÜRKAN Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 15 2016 http://dergipark.gov.tr/marufacd
Türkiye Azerbaycan İkili Ticaretinin Türkiye nin Ekonomik Büyümesindeki Etkisi Bir Nedensellik Analizi Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,BOZMA GÜRKAN Turan-Stratejik Araştırmalar Merkezi 7 27 2015 https://turansam.com/
LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL The International New Issues in Social Sciences 2017
Türkiye’nin Ekonomi Politikasının Üçlü Açmaz Bağlamında İncelenmesi Uluslararası BOZMA GÜRKAN,KÜNÜ SERKAN Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 6 2 2020 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.20979/ueyd.792532
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE YURTDIŞI HASILA DÜZEYLERİNİN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIESNOVEMBER 6-8, 2018 06.11.2018
EKONOMİK BÜYÜMENİN ENERJİ AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSI:OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,ÖZKILBAÇ SELDA,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL ULUSLARARASI UYGULAMALI İŞLETME, YÖNETİM VE EKONOMİARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 03.05.2018
KOSGEB Destek Programlarının Mevcut Durum Analizi: Artvin İli Örneği Uluslararası AYDIN SALİH,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Artvin Sempozyumu 18.10.2018
Bireysel Emeklilik Tasarruf Oranı ve Cari Açık Arasındaki İlişkiler OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama Uluslararası BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 29.09.2016
DÖVİZ KURUNUN VE FAİZ ORANININ BIST-100 ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,BAŞAR SELİM,KÜNÜ SERKAN 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017
Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkisi Türkiye Örneği Uluslararası AKSU HAYATİ,BAŞAR SELİM,EREN MURAT,BOZMA GÜRKAN Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 20.10.2016
BORSA İSTANBUL ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIKGEÇİŞKENLİKLERİNİN ASİMETRİK GARCH BEKK YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,akdağ murat,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi 13.12.2017
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ DÖVİZ KURU GEÇİŞKENLİĞİ Uluslararası TOPAL SAMET,BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 19.10.2017
LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Uluslararası BOZMA GÜRKAN,İSMAİLÇEBİ BAŞAR SİBEL III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi 19.10.2017
ANALYZING VOLATILITY TRANSMISSIONS BETWEEN STOCK MARKETS OF TURKEY, ROMANIA, POLAND, HUNGARY AND UKRAINE USING M-GARCH MODEL Uluslararası BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN PERSPECTIVES IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY 26.05.2017
BİST-100 Endeksi, Döviz Kuru, Faiz ve Altın Arasındaki Volatilite Geçişkenliği Uluslararası BAŞAR SELİM,Tosun Bengü,BOZMA GÜRKAN International Congress on Social Sciences 11.05.2017
Türkiye de Kamu Harcamalarının Optimum Düzeyi Ne Olmalıdır Uluslararası BAŞAR SELİM,BOZMA GÜRKAN,EREN MURAT Türkiye Ekonomi Kurumu 20.10.2016
Döviz Kurlarının Kısa süreli sermaye girişleri üzerindeki asimetrik etkileri: Türkiye üzerine ekonometrik bir uygulama Uluslararası YAPRAKLİ SEVDA,BOZMA GÜRKAN,Akdağ Murat International Congress on Social Sciences 11.05.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2018 Selected Studies on Economics and Finance Inflation Targeting Regime and Country Experiences Bölüm(ler)
2018 Selected Studies on Economics and Finance Biofuel and Agricultural Commodity Prices Bölüm(ler)
2020 Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics The Taylor Rule and Turkey Experience Bölüm(ler)
2020 Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler Sanayi 4.0 ve Sektörel Gelişmeler Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Ekonometrk Analiz-1 Lisans
2020-2021 Genel İktisat Lisans
2019-2020 Makro İktisadi Modeller Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: