• L

  Lisans

  Kocaeli Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 • Y

  Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

1) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Ali A. DOĞAN, Erdal ARI, Serkan T. AKA, Recep İMAMOĞLU. “The Comparison of the Aerobic Power Capacities of Male Amateur Football Players Competed in Different Playing Positions in Turkey’’, Report Series Physical Education and Sport, 2011; 15(1): 186-190.

2) Ebru SEZGİN, Hamit CİHAN, İbrahim CAN. “Elit Bayan Futbolcuların Oyun Pozisyonlarına Göre Aerobik Güç Performansları ve Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması’’, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011; 9(4): 125-130. 

3) Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Özlem SARIOĞLU, Recep İMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK. “Comparison of Some Anthropometric, Physiological and Motor Performance Characteristics of Football Players Played at Different Categories in Turkey’’, Journal of Sports Science and Health, 2012; 3(2): 140-155.

4) Hamit CİHAN, Rasim KALE, İbrahim CAN, Erdal ARI. "The Effect of Maximal Leg Press Strength Training on Bilateral Deficit'', Turkish Journal of Sport and Exercise, 2012;14(3): 13-20.

5) Alper Cavit KABAKÇI, Erdal ARI, Taner BOZKUS, İbrahim CAN. “Türkiye 1. ve 2. Bocce Liginde Oynayan Oyuncuların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması, SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, 2012; 2(2): 29-38.

6) Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Mustafa SEYİS “Comparison of Recovering Times and Aerobic Capacity According to Playing Positions of Elite Soccer Players’’, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2012; 6(1): 1-8.

7) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Recep İMAMOĞLU, Serkan T. AKA. “The Comparison According to Playing Positions of 10 m and 30 m Sprint Times in Young Football Players’’, Journal of Sports Science and Health, 2012; 3(2): 113-121.

8) Erdal ARI, Hamit CİHAN, Gökhan DELİCEOĞLU, Hasan SÖZEN, İbrahim CAN. “The Evaluation of Athletic Organizations of International Association of Athletic Federations and Olympic Games According to Critical Velocity Concept’’, International Journal of Academic Research, Part B; 2013; 5(4), 134-138.

9) İbrahim CAN, Hamit CİHAN. “Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testleri ve Sportif Performans Üzerine Genel Bir Değerlendirme’’, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2013; 11(2): 81-94.

10) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Erdal ARI. The Investigation of Relationships Among Sprint and Jump Performance with Velocity Parameters During Propulsive Phase of Full Back Squat Exercise’’, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2014; 16(3): 36-44.

11) Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep İMAMOĞLU, İbrahim CAN, Mehmet İMAMOĞLU. “Analyzing Short (100 meter) and Middele Distance (800-1200 meters) Running and Coordination Values According to Sports Branches of Students Who Take Entrance Exams to Sports High School’’, International Journal of Science Culture and Sport, 2014; 2(2): 50-58.

12) İbrahim CAN, Hamit CİHAN. “The Investigation of Relationships Among Sprint and Jump Performance with Power Parameters During Propulsive Phase of Full Back Squat Exercise, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2015; 9(1): 105-117.

13) İbrahim CAN, Harun DURAN, Yeşim SONGÜN. “Investigating the Relationship Between Some Performance Parameters and One Repetition Maximal Strength in Trained Athletes’’, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2016; 10(3): 338-350.

14) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Erdal ARI “Tam Squat Hareketinin İtme Evresindeki Yük-Güç İlişkisi’’, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 14(2): 121-133.

15) Zekiye ÖZKAN, Serkan T. AKA, Erdal ARI, İbrahim CAN, Rasim KALE “The Examination of Fear Levels From Physical Education and Sports Lesson of Students by Illustrated Phobia Test’’, Journal of Physical Education and Sport Sciences, 2016; 10(1): 59-70.

16) Yeşim SONGÜN, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Dursun KATKAT, Serdar BAYRAKDAROĞLU, İbrahim CAN “Analyzing Restrictive Elements of Leisure Time Physical Activities: Gumushane University Sample’’, SHS Web of Conferences, 2016; 31: 1-8

17) Hamit CİHAN, Erdal ARI, İbrahim CAN, Bahadır DEMİR. “The Compare of Oxygen Uptake Kinetics of Young Soccer Players According to Play Positions’’, The Journal of International Anatolia Sport Science, 2017; 2(1): 102-112.

18) İbrahim CAN. “Comparison of Power, Velocity and Force Parameters During Loaded Jump Squat Exercise In The Handball And Arm Wrestling Players’’, Journal of Education and Training Sciences, 2017; 5(12): 92-98.

19) İbrahim CAN. “Analysis on Relation Between Velocity and Power Values During Propulsive Phase of Bench Throw Exercise and Upper Body Strength Characteristics in Handball Players’’, European Journal of Phyical Education and Sport Science, 2018; 4(1): 10-27.

20) İbrahim CAN. “Investigating the Relationship between Sprint and Jump Performances with Velocity and Power Parameters during Propulsive Phase of the Loaded-Squat Jump Exercise’’. Universal Journal of Educational Research, (2018); 6(4): 789-797.

21) İbrahim CAN, Seda SADIK, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “The Relationship Between Repeated Sprint Performance and Velocity Values During Loaded-Squat Jump Exercise’’, Journal of Education and Learning,  (2018); 7(2): 280-286.

22) İbrahim CAN. “Comparison of Repeated Sprint Ability of Amateur Football Players According to Age and Playing Positions’’, World Journal of Education, 2018; 8(2): 54-65.

23) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Erdal ARI, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “Comparison of the Velocity and Power Parameters During Loaded-Squat Jump Exercise of National Athletes in Different Branches’’, Journal of Education and Training Studies, 2018; 6(5): 16-20.

24) Serdar BAYRAKDAROĞLU, İbrahim CAN. “Anaerobic Power, Lower-Body Strength Characteristic and Some Kinetics and Kinematics During Loaded-Squat Jump Movement in Turkish National Boxers and Kickboxers’’, Archieve of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, 2018; 14(1): 153-159.

25) İbrahim CAN, Aras Beka YAŞAR, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Beyza YILDIZ. “Fitness Profiling in Women Soccer: Performance Characteristics of Elite Turkish Women Soccer Players’’, Turkish Journal of Sport and Exercise, 2019; 21(1): 78-90.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1) Mustafa SEYİS, Hamit CİHAN, İbrahim CAN. “Elit Futbolcuların Hazırlık Periyodu ve Müsabaka Sezonu Esnasındaki Aerobik Kapasite ve Toparlanma Sürelerinin Oyun Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması’’, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011; 13(4): 24-38.

2) Serkan Tevabil AKA, Erdal ARI, İbrahim CAN, Rasim KALE.  “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Verdikleri Notların Yorumlanması Üzerine Bir Araştırma’’, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 8: 62-72.

3) Hamit CİHAN, Rasim KALE, İbrahim CAN, Yeşim SONGÜN. “Dizin Ekstansiyon Pozisyonunda Yapılan Maksimal Kuvvet Antrenmanının Bilateral Deficit Üzerine Etkisi’’, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012; 14(2): 25-40.

4) Gökhan DELİCEOĞLU, Erdal ARI, İbrahim CAN. “Genç Futbol Oyuncularının Müsabaka Aksiyonları İle Bazı Performans Parametrelerinin İncelenmesi’, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2014; 16(2): 57-69.

5) İbrahim CAN, Hamit CİHAN. “Tam Squat Hareketinin İtme Evresindeki Yük - Hız İlişkisi’’, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2015; 17(2): 21-33.

6) İbrahim CAN, Kevser ERSOY, Serdar BAYRAKDAROĞLU “Gümüşhane İl Aday Futbol Hakemlerinin Bazı Performans Parametrelerinin İncelenmesi’’, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016; 3(3): 23-40.

7) İbrahim CAN, Bahadır KOÇ, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Harun DURAN “Genç Amatör Futbolcularda Çeviklik Yeteneğinin Oyun Pozisyonlarına Göre Karşılaştırılması’’, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 19(4): 15-27.

8) İbrahim CAN, Mustafa ÖZMEN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “Antrenmanlı Sporcularda Çeviklik ve Ağırlıklı Squat Sıçrama Egzersizi Esnasındaki Hız ve Güç Değerleri Arasındaki İlişki’’, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2017; 12(2): 136-144.

9) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “Türk Milli Boksör ve Kickbokscularda Üst Vücut Kuvvet Özelliği ve Bench Throw Hareketi Esnasındaki Bazı Parametrelerin Karşılaştırılması’’, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019; 14(1): 121-128.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1) Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Mustafa SEYİS, Erdal ARI “Comparison of Recovery Times and Aerobic Capacity of Male Professional Football Players’’, 1th International Physical Activity, Nutrition and Health Congress, 23-26 November 2011, Antalya / Turkey, Poster Presentation (Abstract).

2) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep İMAMOĞLU “Determination of Aerobic Power Performance in Young Amateur Handball Players’’, 1th International Physical Activity, Nutrition, and Health Congress, 23-26 November 2011, Antalya / Turkey, Poster Presentation (Abstract).

3) Serkan Tevabil AKA, Mustafa BAŞ, İbrahim CAN, Erdal ARI. “Geleneksel Sporlarımızdan Atlı Cirit’in Tarihi ve Günümüzdeki Yeri’’, 22nd Tafisa World Congress 10-14 November 2011, Antalya/Turkey, Poster Presentation (Abstract).

4) Alper C. KABAKÇI, Erdal ARI, Taner BOZKUŞ, Hamit CİHAN, İbrahim CAN “Türkiye 1. ve 2. Bocce Liginde Oynayan Oyuncuların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Beslenme Bilgi Düzeylerinin Araştırılması’’, 22nd Tafisa World Congress, 10-14 November 2011, Antalya / Turkey, Poster Presentation (Abstract).

5) Erdal ARI, Hasan SÖZEN, Hamit CİHAN, Gökhan DELİCEOĞLU, İbrahim CAN, Serkan T. AKA. “Londra 2012 Olimpiyatları Atletizm Dereceleri ile 2012 Yılı Türkiye Atletizm Süper Lig Final Yarışmaları Derecelerinin Kritik Hız Değeri Açısından Değerlendirilmesi’’, 12th International Sport Sciences Congress, 12-14 December 2012, Denizli, Oral Presentation (Abstract).

6) Osman İMAMOĞLU, Recep İMAMOĞLU, Özlem SARIOĞLU, İbrahim CAN, Faruk YAMANER ‘’The Comparison and Contrast of Fatigue and Recovery Levels in Footballers of Different Categories Through the Repetitive Sprint Test, The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science: Toward the Global Future of Sports Science, 07-10 February 2012, Bangkok / Tailand, Oral Presentation (Abstract).

7) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Recep İMAMOĞLU, Serkan Tevabil AKA. “The Comparison According to Playing Positions of 10 m and 30 m Sprint Times in Young Football Players’’, The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science: Toward the Global Future of Sports Science, 07-10 February 2012, Bangkok / Tailand, Poster Presentation (Abstract).

8) Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Özlem SARIOĞLU, Recep İMAMOĞLU, Ahmet Y. ALBAYRAK. “Comparison of Some Anthropometric, Physiological and Motor Performance Characteristics of Football Players Played at Different Categories in Turkey’’, The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science: Toward the Global Future of Sports Science, 07-10 February 2012, Bangkok / Tailand, Oral Presentation (Abstract).

9) Erdal ARI, Alper Cavit KABAKÇI, Hasan SÖZEN, İbrahim CAN. “Profesyonel Futbolcuların Bazı Performans Parametrelerinin Mevkilerine Göre İncelenmesi’’, 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 30 November - 1 December 2013, Antalya / Turkey, Poster Presentation (Abstract).

10) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Recep İMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Erdal ARI. “Changes in the Athletic Performances of Soccer Players from Pre and Post Training’’, The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise, 26-29 March 2013, Bangkok / Tailand, Oral Presentation (Full Text).

11) İbrahim CAN, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep İMAMOĞLU. “Investigation of the Relationship Between Sprint Times and Vertical Jump Performances at the Beginning of Preparation Period in Elite Soccer Players’’, The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise, 26-29 March 2013, Bangkok / Tailand, Oral Presentation (Abstract).

12) Recep İMAMOĞLU, İbrahim CAN, Osman İMAMOĞLU, Mehmet ÇEBİ. “Analysis of the 2012 European Football Championship Goals Based on Technical and Tactical Criteria’’, The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise, 26-29 March 2013, Bangkok / Tailand, Oral Presentation (Full Text).

13) Recep İMAMOĞLU, İbrahim CAN, Mehmet İMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Osman İMAMOĞLU. “Comparison of Some Anthropometric, Physiological and Motor Performance Factors in Professional and Amateur Soccer Players’’, The 4th International Conference on Sports and Exercise Science: Well-Being Well Beyond Sport and Exercise, 26-29 March 2013, Bangkok / Tailand, Poster Presentation (Abstract).

14) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Erdal ARI. "Load-Power Relationship in the Propulsive Phase of Full Squat Movement'', 13th International Sport Sciences Congress: Sport and Science in the Future, 07-09 November 2014, Konya, Oral Presentation (Abstract).

15) İbrahim CAN, Hamit CİHAN. "The Investigation of the Relationship Between Sprint and Jump Performance with Maximal Strength in Full Back Squat Exercise'', 9th FIEP European Congrees and 7th International Scientific Congress: Sport, Stress, Adaptation, 9-12 October 2014, Sofia / Bulgaria, Oral Presentation (Abstract).

16) Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep İMAMOĞLU, İbrahim CAN, Mehmet İMAMOĞLU “Analyzing Short (100 meters) and Middele Distance (800-1200 meters) Running and Coordination Values According to Sports Branches of Students Who Take Entrance Exams to Sports High School’’, The 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May 2014, Sarejevo / Bosnia-Herzegovina, Oral Presentation (Abstract).

17) Recep İMAMOĞLU, İbrahim CAN, Mehmet İMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Fuat ERDUĞAN. "Analyzing 60 Meter Running Values According to Gender and Branches of Students Who Take Entrance Exams to Sports High School'', The 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 24-26 May 2014, Sarejevo / Bosnia-Herzegovina, Oral Presentation (Abstract).

18) Sabri KAYA, Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Erdal ARI. "The Effects of Pressing on the Physiological Responses and Time-Motion Characteristics in Small-Sided Games'', ERPA International Congresses on Education, 4-7 June 2015, Athens / Greece, Oral Presentation (Abstract).

19) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Recep İMAMOĞLU, Erdal ARI. "The Evaluation of the Aerobic Performance, Short Sprint and Repeated Sprint Ability in the Young Amateur Football Players’’, International Sports Sciences Research Congress, 30 April - 3 May 2015, Çanakkale / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

20) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Harun DURAN, Erdal ARI. “Relationship Between Upper Body Strength Characteristics And Propulsive Velocity During Bench Throw Movement In National Arm Wrestlers’’, 14th International Sport Sciences Congress, 01-04 November 2016, Antalya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

21) İbrahim CAN, Hamit CİHAN. “Determining of Kinetics and Kinematics During Loaded Squat Jump’’, 14th International Sport Sciences Congress, 01-04 November 2016, Antalya/Turkey, Poster Presentation (Abstract).

22) Hamit CİHAN, İbrahim CAN, Erdal ARI. ‘’The Effects of the Dynamic Game Rule İn Small-Sided Games For Soccer’, 14th International Sport Sciences Congress, 01-04 November 2016, Antalya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

23) Yeşim BAYRAKDAROĞLU, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Dursun KATKAT, İbrahim CAN, Hasan ATA. “Milli Atletlerin Doping Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’’, 13-15 October 2016, VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

24) Serdar BAYRAKDAROĞLU, İbrahim CAN, Yavuz ÖNTÜRK, Yeşim BAYRAKDAROĞLU, Ender Ali ULUÇ. “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Stres, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi’’, 13-15 October 2016, VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

25) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Yeşim SONGÜN. “Comparison of Upper and Lower Body Strength Values According to Some Sports Branches’’, ERPA Internation Congresses on Education, 2-4 June 2016, Sarejova / Bosnia and Herzegovina, Oral Presentation (Abstract).

26) Yeşim SONGÜN, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Dursun KATKAT, Serdar BAYRAKDAROĞLU, İbrahim CAN. “Analyzing Restrictive Elements of Leisure Time Physical Activities’’, ERPA Internation Congresses on Education, 2-4 June 2016, Sarejova / Bosnia and Herzegovina, Oral Presentation (Abstract).

27) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Erdal ARI, Serdar BAYRAKDAROĞLU. "Comparion of the Velocity and Power Parameters During Loaded-Squat Jump Exercise of National Athletes in Different Branches", World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

28) Erdal ARI, İbrahim CAN, Alparslan İNCE, Burkay CEVAHİROĞLU, Seda SADIK “The Evaluation of Contribution Levels tı Their Teams of Foreing Players in Terms of Goal Number in 2016-2017 Football Season of Turkey Super League’’, World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

29) Erdal ARI, Alparslan İNCE, İbrahim CAN, Hasan SÖZEN, Ercüment ERDOĞAN, Burkay CEVAHİROĞLU. The Evaluation of League Rankings of Football Teams Competing in 2016-2017 Season of Turkey Super League According to Time of Goals Scored", World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

30) Erdal ARI, Alparslan İNCE, İbrahim CAN, Ercüment ERDOĞAN, Hasan SÖZEN, Burkay CEVAHİROĞLU, Necdet APAYDIN. "The Effect on Team Success of Goals Scored by Standing Ball Organızations in Euro 2016 Europe Football Championship", World Congress of Sport Sciences Researches, 23-26 November 2017, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

31) Hamit CİHAN, Yusuf KÖKLÜ, Utku ALEMDAROĞLU, İbrahim CAN, Erdal ARI. “The Effects of the Dynamic Rules SSGs for Soccer’’, 15th International Sport Sciences Congress, 15-18 November 2017, Antalya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

32) Erdal ARI, İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Alparslan İNCE, Osman BAYRAKTAR. “The Comparison of Repeated Sprint Performances of Soccer Players in 10-13 Age Range Competing in Different Playing Positions’’, 15th International Sport Sciences Congress, 15-18 November 2017, Antalya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

33) Erdal ARI, Hamit CİHAN, Alparslan İNCE, İbrahim CAN, Murat SARI “The evaluation of Goals Scored by Side Ball Organizations in Turkey Super League 2015-2016 Season According to League Ranking of Soccer Teams’’, 15th International Sport Sciences Congress, 15-18 November 2017, Antalya / Turkey, Poster Presentation (Abstract).

34) İbrahim CAN, Mustafa ÖZMEN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “The Relationship Between Velocity and Power Values During Loaded Squat Jump Exercise and Agility in Trained Athletes’’, 4th International Sport Science Tourism and Recration Student Congress, 21-23 April 2017, Burdur / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

35) İbrahim CAN, Seda SADIK, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “The Relationship Between Repeated Sprint Performance and Velocity Values During Loaded Squat Jump Exercise’, 4th International Sport Science Tourism and Recration Student Congress, 21-23 April 2017, Burdur / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

36) İbrahim CAN, Bahadır KOÇ, Serdar BAYRAKDAROĞLU. The Comparison of Agility Ability of Young Amateur Football Players Considering Their Playing Positions’’, 4th International Sport Science Tourism and Recration Student Congress, 21-23 April 2017, Burdur / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

37) Beyza YILDIZ, İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Aras Beka YAŞAR. Relationshıp Between the Sprint, Jump and Anaerobic Power Values in Elite Women Soccer’’, 5th International Sport Sciences Tourism & Recreation Students Congress, 07-09 May 2018, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

38) Serdar BAYRAKDAROĞLU, İbrahim CAN, Mevlana KARAKAŞ, Harun DURAN. “The Investigation of the Regional Referees’ Anaerobic Power and Repeated Sprint (Gümüşhane Samples)’’, 5th International Sport Sciences Tourism & Recreation Students Congress, 07-09 May 2018, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

39) Beyza KAYA, İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. "Comparison of Anaerobic Power and Strength Values of Athletes Competed in Handball And Martial Arts’’5th International Sport Sciences Tourism & Recreation Students Congress, 07-09 May 2018, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

40) İbrahim CAN, Aras Beka YAŞAR, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Beyza YILDIZ. "Fitness Profiling in Women Soccer: Performance Characteristics of Elite Turkish Women Soccer Players’’, 5th International Sport Sciences Tourism & Recreation Students Congress, 07-09 May 2018, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

41) Recep İMAMOĞLU, Osman İMAMOĞLU, Tülin ATAN, Mehmet ÇEBİ, İbrahim CAN. "U16 ve U19 Genç Amatör Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansı ve Toparlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması'', 6th International Conference on Science Culture and Sport, 25-27 April 2018, Lviv / Ukrania, Oral Presentation (Abstract).

42) İbrahim CAN. "The Relationship Between Velocity and Power Parameters Durinh Loaded-Squat Jump Exercise with Sprint and Jump Performances'', 15th International Scientific Conference on Transformation Processes in Sport: Sport Performance, 12-15 April 2018, Budva / Montenegro, Oral Presentation (Abstract).

43) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. "Comparison of Some Parameters During Bench Throw Movement and Upper-Body Strength Characterstics in Turkish National Boxers and Kickboxers'', 2th World Congress of Sport Sciences Researches, 21-24 March 2019, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

44) Serdar BAYRAKDAROĞLU, Nuri TOPSAKAL, İbrahim CAN. "Comparison of Effects on the Movement Velocity of Resistance, Pliometric and Complex Training Methods Applied to Martial Art Athletes'', 2th World Congress of Sport Sciences Researches, 21-24 March 2019, Manisa / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

45) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Harun DURAN. “Comparison of Velocity and Power Parameters During Bench Throw and Loaded-Squat Jump Movements According to Some Sport Branches’’, 6th International Balkan Conference in Sport Sciences, 15--17 May 2019, Tetova / Macedonia, Oral Presentation (Abstract).

46) Harun DURAN, İbrahim CAN, Ali KIZILET. “The Effect of Traditional Strength and Power Interval Training Methods on the Development of Velocity Parameters During the Loaded-Squat Jump Exercise’’, ERPA International Congresses on Education, 19-22 June 2019, Sakarya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

47) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU, Nuri TOPSAKAL. “The Analysis of Velocity Values During Loaded-Squat Jump Exercise: Are Anaerobic Power and Maximal Strength An Important Factor? ’’, 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, 02-06 October 2019, Ankara / Turkey, Oral Presentation (Abstract).

48) Serdar BAYRAKDAROĞLU Emrah ÖZDEMİR, Kürşat KARACABEY, İbrahim CANInvestigation of the Effect of 12 Weeks of Circular Strength Training Applied to 14-16 Years Old Women Football Players on Speed, Agility and Strength Parameters’,' 3rd International Academic Sport Research Congress, 19-21 October, Batum / Georgia, Oral Presentation (Abstract).

49) İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. “The Relationship Between The Upper-Body Strength Characteristics With Velocity and Power Parameters During the Bench Throw Movement: Is Sport Branch an Important Factor? ’’, 17th International Sport Sciences Congress, 13-16 November 2019, Antalya / Turkey, Oral Presentation (Abstract).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1) İbrahim CAN, Hamit CİHAN, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Hayri AYDOĞAN. “Genç Amatör Basketbolcularda Aerobik Güç Performansının Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testine Göre Belirlenmesi’’, 4. Antrenman Bilimleri Kongresi, 28-30 Haziran 2011, Ankara, Poster Sunum (Abstract).

2) Serkan Tevabil AKA, Erdal ARI, İbrahim CAN, Rasim KALE. “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Verdikleri Notların Yorumlanması Üzerine Bir Araştırma’’, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 25-27 Mayıs 2011, Van, Sözel Sunum.

3) Yeşim SONGÜN, Harun DURAN, İbrahim CAN. "Antrenmanlı Sporcularda Bir Tekrarlı Maksimal Kuvvet ve Bazı Performans Parametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması’’, Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, İstanbul, Sözel Sunum (Abstract).

4) Kevser ERSOY, İbrahim CAN, Serdar BAYRAKDAROĞLU. "Gümüşhane İl Aday Futbol Hakemlerinin Bazı Performans Parametrelerinin İncelenmesi'', Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2016, İstanbul, Sözel Sunum (Abstract).

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 

İbrahim CAN. "Squat Hareketinin Kinetik ve Kinematikleri'', Spor Yayınevi ve Kitapevi, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:161, ISBN:978-9944-379-95-3.

 


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 

İbrahim CAN. "Mechanical Factors Affecting Muscular Force'', (Editör: Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atilla ATİK, Robert ELLIOT, Edward TURGEON). Researches on Science and Art in 21st Turkey. Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 1555. ISBN: 978-605-180-771-3, Bölüm Sayfa Aralığı: 1067-1076.

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Serdar BAYRAKDAROĞLU (2017). Farklı Kuvvet Antrenman Yöntemlerinin Bazı Kinetik ve Kinematiklere Etkilerinin Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (2. Danışman) - Tamamlandı.


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Harun DURAN (2019). Dirençli Kuvvet Antrenmanlarına Karşın Güç İnterval Antrenman Protokolünün İvmelenme, Çeviklik ve Hareket Hızına Etkisinin Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (2. Danışman) - Tamamlandı.

Yasin Yusuf YILMAZ. Tenis Oyuncularında Çeviklik Yeteneğinin Yaş Faktörüne Göre Karşılaştırılması ve Tenis Performansı İle İlişkisinin İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı - Devam Ediyor.

Antrenman Bilgisi (Lisans)

Egzersiz Fizyolojisi (Lisans)

Fiziksel Uygunluk (Lisans)

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (Lisans)

Basketbol (Lisans)

Sporda Performans Testleri ve Analizi (Yüksek Lisans)

Kuvvet Antrenman Metodolojisi (Yüksek Lisans)

Spor Bilimleri Derneği

Yüksekokul Müdür Yardımcısı