E-posta Telefon
04762230058 |
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • S

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2019
  Sanatta Yeterlik

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIMI (SY)/

  Tez Adı: Üç boyutlu tasarım ve sanal gerçeklik kullanımı (Göbekli tepe çalışması)
 • Y

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’de Tartışma Programı Dekorlarında Grafik Öğelerin İncelenmesi
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Lisans

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/RESİM BÖLÜMÜ/RESİM PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
İnternetin Başlangıcı ile Canlandırmada Yeni Anlatım Biçimleri GIF ve Doodle Bağlamında Bir Araştırma Uluslararası BALABAN YÜKSEL,ÇEVİK İPEK FATMA Turkish Studies - Applied Sciences 15 4 2020 https://turkishstudies.net/appliedsciences?mod=tammetinampmakaleadi=ampmakaleurl=a1356772-5576-43c7-b36a-e86525a3dca0.pdfampkey=46162
Canlandırma Sanatında Sürrealizm Etkisi: Destino Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA Kesit Akademi Dergisi 5 21 2019
Sosyal Medya ve Diğer Platformlarda Yayımlanan Reklam Etkililiğinin Tüketicilercde Algı Araştırması Uluslararası DOĞAN ALPASLAN,ÇEVİK İPEK FATMA OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 16 32 2020
Lotte (Charlotte) Reiniger’in Canlandırma Sanatına Katkıları ve Tarihin İlk Silüet Canlandırma Filmi ‘Prens Ahmed’in Maceraları’ Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA The Journal of Social Science TJSS 4 7 2020 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjsosci/issue/52625/686210
Sayısal Ortamlarda Üç Boyutlu Nesnelerin Sınır Temsili ve Örnek Bir Çalışma Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA İdil Sanat ve Dil Dergisi 9 69 2020 http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1587118815.pdf
Dada ve Sürrealizm Akımların Hareketli Grafik Tasarım Üretimlerine Etkisi Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA Atlas Journal International Refereed Indexed Journal of Social Sciences 6 28 2020 http://www.atlasjournal.net/
Soyut Canlandırma Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA The Journal of Social Sciences - SOBIDER 6 38 2019 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=5068
Üniversite Resmi İnternet Sitelerinin Görsel Açıdan Mukayeseli İncelemesi Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 5 22 2019 http://www.atlasjournal.net/Makaleler/274985567_6-22_ID351.20C387evik_700-712.pdf
Somut Olmayan Kültürel Anlatıların Korunmasında Canlandırma Film Kullanımı Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA ASOS Journal - The Journal of Academic Social Sciences 6 83 2018 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=14427
Mekanik Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Teknolojik Yenilikler Yolu ile Yeniden Bulmak Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 1 2018 http://dergipark.gov.tr/doi/10.17336/igusbd.331612
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
SANATSAL İLLÜSTRASYONLARDA BİLGİSAYAR VE GRAFİK TABLET KULLANIMI: ÖRNEK UYGULAMA Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA, ÖZ GÜLSER 4th International Nowruz Conference on Scientific Research 18.03.2021 https://d35b3f32-2c3e-4520-ac61-0c8cde7df6cf.filesusr.com/ugd/614b1f_8fddb1ff27cc41d2b4836f792093dda0.pdf
ÜÇ BOYUTLU TASARIM VE SANAL GERÇEKLİK KULLANIMI (GÖBEKLİTEPE ÇALIŞMASI) Ulusal ÇEVİK İPEK FATMA Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2021 Yılı Seminer Etkinlikleri - 1 26.03.2021
Demokratik Rejimlerde Medyanın İşlevi: ‘All The President’s Man’ Film Örneği Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA,SEZER BABALIOĞLU SETENAY,Çevik Fatih 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu - Asos Congress 26.10.2017 www.asosyayinlari.com
Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Sanal Gerçeklik ile Yeniden Bulmak Ulusal ÇEVİK İPEK FATMA Dijital Çağda Yeni Medya ve İletişim Paneli 27.12.2019
“Bao” Canlandırma Filmi Üzerinden Üç Boyutlu Mekân ve Karakter Uyumu İncelemesi Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi 17.02.2020
Hipnotik, Kısa ve Sonsuz Döngülü Canlandırmalar ve Bir Uygulama Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - UBAK 25.04.2020 https://www.karadenizkongresi.org/kongre-kitaplari
Reklam Kampanyalarının Bilinçaltına Etkisi Victoria Secret Love My Body Kampanya Örneği Uluslararası SEZER BABALIOĞLU SETENAY,ÇEVİK İPEK FATMA 2. Uluslararası Felsefe,Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi 03.05.2017 https://drive.google.com/file/d/1kDiLR2MI6gsycL-6OqB7cMhnj6SS756w/view
Türk Televizyonlarında Tartışma Programı Dekoru ve Grafik Öğe İlişkisi Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA,SEZER BABALIOĞLU SETENAY 2. Uluslararası Felsefe Eğitimi Sanat ve Bilim Sempozyumu ve Sergisi 03.05.2017 https://drive.google.com/file/d/1kDiLR2MI6gsycL-6OqB7cMhnj6SS756w/view
Türk Sinema Sektöründe Bağımsız Filmlerin Gösterim İmkanı Olarak Başka Sinema Platformu Uluslararası İLİ BURAK,ÇEVİK İPEK FATMA 1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi 22.02.2020
Lotte Reiniger ve Prens Ahmed’in Maceraları Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu 22.02.2020
Resim Sanatında Bir Üretim Tekniği Olarak Sanal Gerçeklik Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu 20.12.2019 https://67688aeb-2a80-4334-a799-cc4887006aa7.filesusr.com/ugd/614b1f_1ed88f6c130c4d46bb6a144c86344698.pdf
Soyut Animasyon Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 18.04.2019
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Canlandırma Film Kullanımı Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress 25.10.2018 http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018ist/Guzel_Sanatlar_Ozet_Kitapcigi.pdf
Amerika Birleşik Devletleri’nde Baby Shower Partisi ve Türkiye’de Kabullenme Süreci Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA Ahtamara 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi - İksad 25.08.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_cb622c30e28a45b0966752e24032e1ee.pdf
Toplumsal Kriz Dönemlerinde Televizyon Mecrasına Üniversite Öğrencilerinin Demografik Yapıları Bağlamında Güven İncelemesi -Atatürk Havalimanı Terör Saldırısı- Uluslararası ŞEN ERDAL,TOZLU EMEL,ATEŞOĞLU HÜLYA,ÇEVİK İPEK FATMA International Conferance of Strategic Research in Social Science and Education 14.10.2016
Sanaldan Gerçeğe, Gerçekten Sanala Daldırma Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA,İLİ BURAK 1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi 22.02.2020
Canlandırma Sanatında Sürrealizm Etkisi: Destino Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 12.12.2019
Üniversite Resmi İnternet Sitelerinin Görsel Açıdan İncelenmesi ve Mukayeseli Karşılaştırmaları. Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - IKSAD 05.09.2019
Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Ortam Farklılıkları Bağlamında Bir İnceleme Uluslararası GANİZ SELAHATTİN,KOÇTÜRK AHMET SÜREYYA,ÇEVİK İPEK FATMA 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress 18.04.2019 www.asosyayinlari.com
M.C. Escher Resimlerinde Mekan Örüntüsü Uluslararası ÇEVİK İPEK FATMA Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu 11.04.2018
M.C. Escher Resimlerinde Mekân Örüntüsü Uluslararası SEZER BABALIOĞLU SETENAY,ÇEVİK İPEK FATMA,çatlı sevilay Çukurova Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu 11.04.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Türk Sanatı Lisans
2020-2021 İletişim Lisans
2020-2021 Marka Yönetimi Lisans
2019-2020 Bilgisayar Destekli Animasyon Önlisans
2019-2020 Reklamcılık Lisans
2019-2020 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı Önlisans
2019-2020 Ses Kaydı ve Kurgusu Önlisans
2018-2019 Görüntü İşleme Teknikleri II Önlisans
2018-2019 Etkileşimli Tasarım Lisans
2018-2019 Reklamda Grafik Animasyon Lisans
2018-2019 Grafik ve Animasyon Önlisans
2018-2019 Temel Tasarım Önlisans
2018-2019 Masaüstü Yayıncılık Önlisans
2018-2019 Görüntü İşleme Teknikleri I Önlisans
2018-2019 Görsel İletişim Önlisans
2017-2018 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler Lisans
2017-2018 Masaüstü Yayıncılık Lisans
2017-2018 Grafik ve Animasyon Önlisans
2017-2018 Reklamcılığa Giriş Lisans
2017-2018 3B Tasarımı II Önlisans
2017-2018 Kurgu Teknikleri II Lisans
2017-2018 Bilgisayar Destekli Animasyon I Önlisans
2017-2018 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2017-2018 Görüntü İşleme Teknikleri I Önlisans
2017-2018 Temel Tasarım Önlisans
2017-2018 Grafik ve Animasyon Önlisans
2017-2018 Grafik Animasyon I Lisans
2017-2018 Kurgu Teknikleri I Lisans
2017-2018 Reklamda Grafik Animasyon Lisans
2016-2017 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler Lisans
2016-2017 Reklam Kampanyaları Lisans
2016-2017 Grafik ve Animasyon Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Tasarım II Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Animasyon II Önlisans
2016-2017 3B Tasarım II Önlisans
2016-2017 Grafik Animasyon I Önlisans
2016-2017 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Animasyon I Önlisans
2016-2017 3B Tasarım I Önlisans
2014-2015 Görsel Tasarım II Önlisans
2014-2015 Temel Tasarım II Önlisans
2015-2016 Bilgisayar Destekli Tasarım II Önlisans
2015-2016 Reklamda Tasarım Uygulamaları Lisans
2015-2016 Grafik Animasyon II Önlisans
2015-2016 Grafik ve Animasyon Lisans
2015-2016 Yaratıcı Grafik Tasarımı Lisans
2015-2016 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II Önlisans
2015-2016 Grafik Animasyon I Önlisans
2015-2016 Grafik ve Animasyon Önlisans
2015-2016 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2015-2016 Web Tasarımı Lisans
2015-2016 İnteraktif Medya Tasarımı Lisans
2015-2016 Hareketli Grafik Tasarım II Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Bölüm Başkanı ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2021 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2021 Bologna Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2021 Rektör Danışmanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2021
2019 Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2015 Program Başkanı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 2018