E-posta Telefon
04762230058 | 1111
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • S

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  2017 - 2019
  Sanatta Yeterlik

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIMI (SY)/

  Tez Adı: Üç boyutlu tasarım ve sanal gerçeklik kullanımı (Göbekli tepe çalışması)
 • Y

  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GRAFİK TASARIM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Türkiye’de Tartışma Programı Dekorlarında Grafik Öğelerin İncelenmesi
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2005
  Lisans

  GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/RESİM BÖLÜMÜ/RESİM PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
SAYISAL ORTAMLARDA ÜÇ BOYUTLU NESNELERİN SINIR TEMSİLİ VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Uluslararası Sanat ve Tasarım
SOSYAL MEDYA ve DİĞER PLATFORMLARDA YAYIMLANAN REKLAM ETKİLİLİĞİNİN TÜKETİCİLERCE ALGI ARAŞTIRMASI Uluslararası OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Lotte (Charlotte) Reiniger’in Canlandırma Sanatına Katkıları ve Tarihin İlk Silüet Canlandırma Filmi ‘Prens Ahmed’xxin Maceraları’ Uluslararası The Journal of Social Science TJSS 4 7
Canlandırma Sanatında Sürrealizm Etkisi: “Destino”The Effect of Surrealism In The Art of Animation: “Destino” Uluslararası Kesit Akademi Dergisi 5 21
ÜNİVERSİTE RESMİ İNTERNET SİTELERİNİN GÖRSEL AÇIDAN MUKAYESELİ İNCELEMESİ VISUAL COMPARATIVE ANALYSIS OF UNIVERSITY OFFICIAL WEBSITES Uluslararası ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES 5 22
SOYUT CANLANDIRMA Uluslararası The Journal of Social Sciences 38 38
Mekanik Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Teknolojik Yenilikler Yolu ile Yeniden Bulmak Uluslararası İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 1
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL ANLATILARIN KORUNMASINDA CANLANDIRMA FİLM KULLANIMI Uluslararası The Journal of Academic Social Sciences 83 83
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
“Bao” Canlandırma Filmi Üzerinden Üç Boyutlu Mekân ve Karakter Uyumu İncelemesi Uluslararası ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi 17.02.2020
Lotte Reiniger ve Prens Ahmed’in Maceraları Uluslararası USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu 22.02.2020
Türk Sinema Sektöründe Bağımsız Filmlerin Gösterim İmkanı Olarak ’Başka Sinema Platformu’ Uluslararası 1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi 22.02.2020
Sanaldan Gerçeğe, Gerçekten Sanala Daldırma Uluslararası 1. Uluslararası Yeni Dünya İletişim Kongresi 22.02.2020
Canlandırma Sanatında Sürrealizm Etkisi: Destino Uluslararası VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 12.12.2019
Soyut Animasyon Uluslararası 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu 18.04.2019
Üniversite Resmi İnternet Sitelerinin Görsel Açıdan İncelenmesi ve Mukayeseli Karşılaştırmaları. Uluslararası IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - IKSAD 05.09.2019
Yeniden Üretim Sonucu Kaybolan Sanat Yapıtının Aurasını Sanal Gerçeklik ile Yeniden Bulmak Ulusal Dijital Çağda Yeni Medya ve İletişim Paneli 27.12.2019
Resim Sanatında Bir Üretim Tekniği Olarak Sanal GerçeklikVirtual Reality As A Production Technique in Painting Uluslararası BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu 20.12.2019
Demokratik Rejimlerde Medyanın İşlevi: ‘All The President’s Man’ Film Örneği Uluslararası 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu - Asos Congress 26.10.2017
Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Ortam Farklılıkları Bağlamında Bir İnceleme Uluslararası 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress 18.04.2019
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Canlandırma Film Kullanımı Uluslararası 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Asos Congress 25.10.2018
Amerika Birleşik Devletleri’nde Baby Shower Partisi ve Türkiye’de Kabullenme Süreci Uluslararası Ahtamara 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi - İksad 25.08.2018
M.C. Escher Resimlerinde Mekan Örüntüsü Uluslararası Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu 11.04.2018
Reklam Kampanyalarının Bilinçaltına Etkisi Victoria Secret Love My Body kampanya örneği Uluslararası 2. Uluslararası Felsefe,Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi 03.05.2017
Türk Televizyonlarında Tartışma Programı Dekoru ve Grafik Öğe İlişkisi Uluslararası 2. Uluslararası Felsefe Eğitimi Sanat ve Bilim Sempozyumu ve Sergisi 03.05.2017
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 GRAPHIC DESIGN IN TELEVISION DECOR Tümü
2016 Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar Toplumsal Kriz Dönemlerinde Televizyon Mecrasına Üniversite Öğrencilerinin Demografik Yapıları Bağlamında Güven İncelemesi -Atatürk Havalimanı Terör Saldırısı- Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON Önlisans
2019-2020 Reklamcılık Lisans
2019-2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans
2019-2020 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı Önlisans
2019-2020 Ses Kaydı ve Kurgusu Önlisans
2018-2019 Görüntü İşleme Teknikleri II Önlisans
2018-2019 Etkileşimli Tasarım Lisans
2018-2019 Reklamda Grafik Animasyon Lisans
2018-2019 Grafik ve Animasyon Önlisans
2018-2019 Temel Tasarım Önlisans
2018-2019 Masaüstü Yayıncılık Önlisans
2018-2019 Görüntü İşleme Teknikleri I Önlisans
2018-2019 Görsel İletişim Önlisans
2017-2018 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler Lisans
2017-2018 Masaüstü Yayıncılık Lisans
2017-2018 Grafik ve Animasyon Önlisans
2017-2018 Reklamcılığa Giriş Lisans
2017-2018 3B Tasarımı II Önlisans
2017-2018 Kurgu Teknikleri II Lisans
2017-2018 Bilgisayar Destekli Animasyon I Önlisans
2017-2018 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2017-2018 Görüntü İşleme Teknikleri I Önlisans
2017-2018 Temel Tasarım Önlisans
2017-2018 Grafik ve Animasyon Önlisans
2017-2018 Grafik Animasyon I Lisans
2017-2018 Kurgu Teknikleri I Lisans
2017-2018 Reklamda Grafik Animasyon Lisans
2016-2017 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler Lisans
2016-2017 Reklam Kampanyaları Lisans
2016-2017 Grafik ve Animasyon Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Tasarım II Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Animasyon II Önlisans
2016-2017 3B Tasarım II Önlisans
2016-2017 Grafik Animasyon I Önlisans
2016-2017 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2016-2017 Bilgisayar Destekli Animasyon I Önlisans
2016-2017 3B Tasarım I Önlisans
2014-2015 Görsel Tasarım II Önlisans
2014-2015 Temel Tasarım II Önlisans
2015-2016 Bilgisayar Destekli Tasarım II Önlisans
2015-2016 Reklamda Tasarım Uygulamaları Lisans
2015-2016 Grafik Animasyon II Önlisans
2015-2016 Grafik ve Animasyon Lisans
2015-2016 Yaratıcı Grafik Tasarımı Lisans
2015-2016 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım II Önlisans
2015-2016 Grafik Animasyon I Önlisans
2015-2016 Grafik ve Animasyon Önlisans
2015-2016 Doku ve Katman Bilgisi Önlisans
2015-2016 Web Tasarımı Lisans
2015-2016 İnteraktif Medya Tasarımı Lisans
2015-2016 Hareketli Grafik Tasarım II Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Eğitmen Avrupa Birliği
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü REKTÖRLÜK
2015 Program Başkanı İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU 2018