E-posta Telefon
0 | 4045
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. ISA YILMAZ, ECEVIT EYDURAN, ALI KAYGISIZ, KHALID JAVED (2011). Estimates of Genetic Parameters for Lactation Shape Parameters with Multivariate Statistical Technique in Brown Swiss Cattle. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY, 15(1), 14-19.
 2. Isa Yilmaz, Ecevit Eyduran, Ali Kaygisiz (2010). DETERMINATION OF SOME ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO SEX RATIO OF BROWN SWISS CALVES. The Journal of Animal & Plant Sciences, 20(3), 164-169.
 3. E. Eyduran, I. Yilmaz, M. M. Tariq and A. Kaygisiz. Estımatıon of 305-d mılk yıeld usıng regressıon tree method ın Brown swıss cattle. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(3): 2013, Page: 731-735
 4. E. Eyduran, I. Yilmaz, A. Kaygisiz  and Z. M. Aktas. An ınvestıgatıon on relatıonshıp between lactatıon mılk yıeld, somatıc cell count and udder traıts ın fırst lactatıon turkısh saanen goat usıng dıfferent statıstıcal technıques. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(4): 2013, Page: 956-963.
 5. Isa Yilmaz, Ecevit Eyduran, Ali Kaygisiz (2013). DETERMINATION OF NON-GENETIC FACTORS INFLUENCING BIRTH WEIGHT USING REGRESSION TREE METHOD IN BROWN-SWISS CATTLE. Canadian Journal of Applied Sciences, 1(3), 382-387.
 6. Ali Kaygısız, Galip Bakır, Isa Yılmaz (2012). Genetic Parameters for Direct and Maternal Effects and An Estimation of Breeding Values for Birth Weight of Holstein Friesian Calves. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(1), 117-124.
 7. Ali Kaygısız, Galip Bakır, Isa Yılmaz, Yusuf Vanlı (2011). Estimation of Variance Components and Genetic Parameters for Direct and Maternal Effects on Birth Weight in Brown Swiss Cattle. Pakistan Veterinary Journal, 13(2), 174-178.
 8. Yılmaz, İ ve Kaygısız, A., 2000. “Siyah Alaca Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri” Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (4), 1-10.
 9. Isa Yilmaz, Ecevit Eyduran1 and Ali Kaygisiz, 2013. Determınatıon of non-genetıc factors ınfluencıng bırth weıght usıng regressıon tree method ın brown-swıss. Can J App Sci; 1(3): 382-387.
 10. Kadir ÖNK, Mehmet SARI, Yüksel AKSOY, Muammer TİLKİ, Tuncay TUFAN, İsa YILMAZ. 2017. Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs. Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (1): 109-115, 2017 DOI: 10.9775/kvfd.2016.15953.
 11. Ali KAYGISIZ, İsa YILMAZ, Selçuk KOŞUM 2017. Şanlıurfa İlinde Siyah Alaca Irkı Sığırların Yetiştirici Şartlarında Bazı Adaptasyon Özellikleri.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 2. KAHRAMANMARAŞ.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. İsa Yılmaz, Köksal Karadaş,  Mehmet Sarı, Ali Kaygısız., 2014. Kars Yöresinde Süt Sığırcılığının Gelişmesinde Süt İşleme Tesislerinin Rolü. X.Uluslararası katılımlı süt sığırcılığı sempozyumu. (24-26 Nisan 2014). s: 19, Kayseri.
 2. Isa YILMAZ, Sabri YURTSEVEN, Ali KAYGISIZ (2012). Igdır Yöresinin Organik Hayvancılık Açısından Önemi. I.Uluslararası Igdır Sempozyumu, 44-44.
 3. Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan.,2014. Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi. 22-25 Eylül 2014, s:277, Diyarbakır.
 4. Yakup Erdal ERTÜRK, İsa YILMAZ, Ali İhsan ERENDOR, Orhan YILMAZ. Ayvacık atı yetiştiriciliği yapan işletmelerin sosyo-ekonomik analizi. I.Uluslararası sosyal beşeri ve  eğitim bilimleri kongresi.22-23 Aralık 2017. s:250. İSTANBUL
 5. İsa YILMAZ, 2017. Bal Arısı Yetiştiriciliğinde Verimi Etkileyen Faktörler. III.Nahçivan Uluslararası Arıcılık Sempozyumu, S:74-76. NAHÇİVAN
 6. ERTAŞ FATMA, AKGÜN AYHAN, YILMAZ İSA, KARADAŞ KÖKSAL, 2017. Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health. II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. 9-11 Ekim 2017, s: 45. IĞDIR.
 7. ERTAŞ FATMA, AKGÜN AYHAN, AKKAŞ ÖNDER, YILMAZ İSA, Effects of Salt Caves on Humans Life and Other Organisms. I.İnternational Salt Theraph Workshop. 3-4 July 2017. S:22-31. IĞDIR. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi Kapsamında “Erzurum Tarım Master Planının Hazırlanması 2002-Erzurum.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 1. Kaygısız, A., Vanlı,Y., Yılmaz, İ., 2003. Esmer Sığırların Laktasyon Eğrisi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Hayvansal Üretim 44(2) : 69-80 (2003)
 2. Kaygısız, A., Akyol, İ ve Yılmaz, İ., “Van Tarım Meslek Lisesi İşletmesinde Yetiştirilen İsviçre Esmeri Buzağılarda Doğum Ağırlığına İlişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri” Hayvancılık Araştırma Dergisi. 5(1-2), 71-73 (1995)
 3. İ.Yilmaz., 2012. Montafon Sığırı Yetiştiriciliği. Hayvancılık, Tarım Türk dergisi, Sayı:34, 156-160.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 1. İ. Yılmaz, K. Karadaş, K. Şahin, M. Sarı, K. Önk., 2014.TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)'nde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, s:1428-1433, Samsun.
 2. K. Şahin, Y. E. Ertürk, K. Karadaş, İ. Yılmaz. 2014. Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine Bir Araştırma. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5 Eylül 2014, s:641-645, Samsun.
 3. Kaygısız, A Vanlı, Y ve Yılmaz, İ., Sarı Alaca Sığırlarda Süt Veriminin Ergin Çağa ve 305 Güne Göre Düzeltme Katsayılarının Tespit Edilmesi. II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 22-25 Eylül 1998 Bursa.
 4. Kaygısız, A., Vanlı, Y., Yılmaz, İ., “Ağrı Bölgesi Hayvancılığının Yapısal Özellikleri.” Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, 1998.
 5. Ömer Akbulut, Isa Yılmaz (2013). Gelismis ve Az Gelismis Ülkelerde Sıgır Islahında Saglanan Ilerlemeler. 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1-5.
 6. Ömer Akbulut, İsa Yılmaz., 2013. Gelişmiş ve Az Gelişmiş Ülkelerde Sığır Islahında Sağlanan İlerlemeler. 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale (5-7 Eylül 2013, Çanakkale), s:1-4.
 7. Akbulut, Ö., Yanar, M., Yılmaz, İ., Akın U., İspir İlçesinde Hayvancılık Mevcut Durum ve Problemler. İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu. 26-28 Haziran 2008, İspir.
 8. AKBULUT, Ö., YILMAZ, İ., 2007. İthal Edilen ve Yurt İçinden Satın Alınan Kültür Irkı Gebe Düvelerin Erzurum’da halk Elinde Bazı Verim Özellikleri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül, Van.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.Igdır Ilinde Yetistirilen Anadolu Mandalarının Süt Kompozisyonu ve Mikrobiyolojik Özellikleri, isimli tez çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Öğrenci; Veli SEL (devam ediyor). BAP destekli

2. “Iğdır İlinde Bal Arısı Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri” Yüksek Lisans Tezi; Öğrenci; Hamza ÇELİK (devam ediyor). 

3. Iğdır İlinde Göçer Hayvancılık. Yüksek Lisans Tezi. Öğrenci; İsak SAVAŞ (devam ediyor). 

4. Iğdır İli Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Öğrenci; Volkan KAYLAN (devam ediyor). 


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yok

A. Yüksek Lisans Dersleri

a-Güz Yarıyılı

1. Çiftlik Hay.İleri Çift.Sistemleri

2. Popülasyon Genetiği

3. Çiftlik Hay.Varyasyon Kay.

b- ​Bahar Yarıyılı

1. Çiftlik Hayvanları Ekolojisi

2. Çiftlik Hay. Üreme, Teknoloj.

B. Lisans Dersleri

1.Süt sığırcılığı

2.Küçükbaş Hayvan Yetş.

3.Kümes Hayvanları Yetş.

4.İletişim becerileri ve Danış.

5.Hayvansal Üretim Tek.

6.Arıcılık

7.Su ürünleri

8.Et Sığırcılığı

9.Hayvan. Proje Haz.ve Değerlendirme

10. Hayvan Yetiştirme İlkeleri

 1. BAP: "Kist Hidatik ve Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması" 2016-FBE-B09 No'lu proje. 
 2. BAP:Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Sağlıklı Sığır ve Koyunlarda Brucella spp, Campylobacter spp ve Salmonella spp. İzolasyonu. (2014-FBE-B05’nolu proje).
 3. BAP:Igdır Ili Büyükbas ve Küçükbas Hayvancılıgının Durumu ile Sorunlarının Tespiti ve Alternatif Çözüm Önerileri.
 4. BAP:Igdır Ilinde Yetistirilen Anadolu Mandalarının Süt Kompozisyonu ve Mikrobiyolojik  Özelliklerinin Arastırılması (2014).
 5. BAP:Modern ve Geleneksel Süt Sıgırı Isletmelerinden Elde Edilen Sütlerde Somatik Hücre Skorunun Karsılastırılması (2012).
 6.     BAP:Kaygısız, A., Yılmaz, İ., Akyol, İ., Esmer Sığırlarda Süt ve Döl Verimine Akrabalı Yetişmenin Etkileri. K.S.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı, 1996-1997, 1/14 nolu Proje.
 7.    BAP:Kaygısız, A., Yılmaz, İ., Reyhanlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyon Persistensi Değerine Ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. K.S.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı, 1995-1996, 2/9 Nolu Proje.
 8.    BAP:Kaygısız, A., Yılmaz, İ., Simental Sığırlarda Süt Veriminin Ergin Çağa ve 305 Güne Göre Düzeltme Katsayılarının Tespit Edilmesi. K.S.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı, 1996-1997, 1/13 Nolu Proje.

Yok

Yok

Yok