E-posta Telefon
5056976660 | 4045
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2007
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Ab tarım sektörüne uyum sürecinde Erzurum’xxda organik tarım yapan ve yapmayan tarım işletmelerinin ekonomik analizi
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2007
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/

  Tez Adı: Ab tarım sektörüne uyum sürecinde Erzurum’xxda organik tarım yapan ve yapmayan tarım işletmelerinin ekonomik analizi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2000
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum ilinde patates üretim ekonomisi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1991 - 1995
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM EKONOMİSİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI, KARADAŞ KÖKSAL, ÖZGER ÖMER, KONU KADİRHANOĞULLARI MERYEM Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31 1 2021 http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.799465
Domates Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri: Iğdır İli Örneği Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL, GÜLER FATİH Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 1 2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1088937
Optimization of energy consumption for sunflovver production using data envelopment analysis approach Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY 41 2020 http://www.jeb.co.in/journal_issues/202003_mar20_spl/paper_32.pdf
Vegetable Production Data and Its Economic Importance in Iğdır Province Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 4 2020 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1046118
Determination of factors affectingdairy cattle: a case study ofArdahan province using datamining algorithms Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,BİRİNCİ AVNİ REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 43 2019 http://www.scielo.br/pdf/rbz/v48/1806-9290-rbz-48-e20170263.pdf
Comparing Predictive Performances of someNonlinear Functions and Multivariate AdaptiveRegression Splines (MARS) for Describing theGrowth of Daera Dın Panah (DDP) Goat inPakistan Uluslararası ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,TATLIYER ADİLE,KARADAŞ KÖKSAL,KARA MEHMET KAZIM,Waheed Abdul Pakistan Journal of Zoology 50 3 2018 http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.sc2
Socio-Economic Conditions of Sheep Farms: The Case of Hakkari Province Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 49 1 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/402286
Midyat İlçesi (Mardin) Tarım İşletmelerinde Mercimek Üretim Maliyetinin HesaplanmasıDetermination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in Midyat District Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakcı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 2 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/505056
Iğdır İlinin Meyvecilik Potansiyeli ve İl Ekonomisine Katkısı Uluslararası ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,KARADAŞ KÖKSAL Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Ens. Derg. 8 3 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/533049
Identification of risk factors affecting production of beekeeping farms anddevelopment of risk management strategies: A new approach Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,BİRİNCİ AVNİ Revista Bresilia de Zootecnica 47 2018
Prediction of Fattening Final Live Weight fromsome Body Measurements and Fattening Periodin Young Bulls of Crossbred and Exotic Breedsusing MARS Data Mining Algorithm Uluslararası AYTEKİN İBRAHİM,EYDURAN ECEVİT,KARADAŞ KÖKSAL,Akşahan Rifat,KESKİN İSMAİL Pakistan jounal of zooloji 50 1 2018 http://researcherslinks.com/journal-details/Pakistan-journal-of-zoology/20/current-issue
IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KUMLAY AHMET METİN,EYDURAN ECEVİT,KARADAĞ GÜRSOY AYŞE Journal of Agriculture Rural Development 17 2 2017 http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.17_2/volume_17_2_2017.pdf
Measuring Predictive Performance of Data Mining andArtificial Neural Network Algorithms for PredictingLactation Milk Yield in Indigenous Akkaraman Sheep Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Tariq Muhammed,Tariq Mohammed Masood,EYDURAN ECEVİT Pakistan J. Zool., 49 1 2017
Kars Yöresindeki Süt İşleme Tesislerinin Mevcut Durumu ve Bazı Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal YILMAZ İSA,KARADAŞ KÖKSAL,SARI MEHMET,KAYGISIZ ALİ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 3 2015 file:///C:/Users/kkaradas/Downloads/Kapak5cilt_3sayi.pdf
FORECASTING THE PRODUCTION OF GROUNDNUT IN TURKEY USING ARIMA MODEL Uluslararası ÇELİK ŞENOL,KARADAŞ KÖKSAL,EYDURAN ECEVİT The Journal of Animal Plant Sciences 27 3 2017 http://www.thejaps.org.pk/docs/v-27-03/29.pdf
FORECASTING PRODUCTION OF SOME OIL SEED CROPS IN TURKEY USINGEXPONENTIAL SMOOTHING METHODS Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,HOPOĞLU SERTAÇ The Journal of Animal Plant Sciences 27 5 2017
Comparison of the Predictive Capabilities of SeveralData Mining Algorithms and Multiple Linear Regressionin the Prediction of Body Weight by Means of BodyMeasurements in the Indigenous Beetal Goat of Pakistan Uluslararası EYDURAN ECEVİT,Zaborski daniel,Waheed Abdul,ÇELİK ŞENOL,KARADAŞ KÖKSAL,Grzesiak Wilhelm pakistan journal of zooloji 49 1 2017
Effect of Carrot (Daucus carota) Leaf Powder onExternal and Internal Egg Characteristics of Hy-LineWhite Laying Hens Uluslararası DURU METİN,DURU ASUMAN,KARADAŞ KÖKSAL,EYDURAN ECEVİT,CİNLİ HARUN,Tariq Mohammad Massod Pakistan J. Zool. 49 1 2017 http://researcherslinks.com/current-issues/Effect-Carrot-Daucus-carota-Leaf-Powder-External-Internal-Egg-Characteristics-Hy-Line-White-Laying-Hens/20/1/274
Erzurum İli’nde Organik ve Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerinin Büyüklük Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KIZILOĞLU SEMİHA Iğdır Üniv. Fen Bil. Ens. Derg. 3 4 2013
Erzurum İli’nde Organik Tarım Yapan ve Yapmayan Tarım İşletmelerinin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KIZILOĞLU SEMİHA Iğdır Üniv. Fen. Bil. Ens. Derg. 3 3 2013
IĞDIR İLİ ARICILARININ SOSYO EKONOMİK DURUMU Ulusal KADİRHANOĞULARI İbrahim Hakkı,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Uludağ Arıcılık Dergisi 16 1 2016 http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/agam/DERGC4B0LER20PDF/2016/Dergi20ana20metin202016.1.pdf
Effect of water stress and potassium iodide on yield and yield components ın two weat varıetıes Uluslararası OLGUN MURAT,KUMLAY AHMET METİN,KARADAŞ KÖKSAL,TURAN METİN,TOMAR OKTAY,ÇAĞLAR ABDULLAH Acta Agric. Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 56 3 2006 http://dx.doi.org/10.1080/1906471051003078
NEW AGRICULTURAL POLITICS IN TURKEY: THE ECONOMETRIC ASSESSMENT OF COTTON PRODUCTION AND YIELD 1925 – 2015 Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,ÇELİK ŞENOL,HOPOĞLU SERTAÇ,EYDURAN ECEVİT,ıqbal Ferhat The Journal of Animal Plant Sciences 27 3 2017
Predicting Honey Production using DataMining and Artificial Neural NetworkAlgorithms in Apiculture Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI Pakistan J. Zool. 49 5 2017
Çimlenme Sonrası Su Stresi Süresinin Palandöken 97 ve Kırik Buğday Çeşitlerinde Kök ve Gövde Gelişimine Etkileri Ulusal TURGUT BÜLENT,KARADAŞ KÖKSAL Alınteri Zırai Bilimler Dergisi 14 1 2008
IĞDIR İLİNDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÜYELERİNİNÖRGÜTLENME VE KOOPERATİF FAALİYETLERİYLE İLGİLİPROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL,DEMİR OKAN,KÜLEKÇİ MURAT,DEMİR NURAY Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 50 2 2015
FARMERS ATTITUDES TOWARD AGRICULTURAL COOPERATIVES THE CASE OF IGDIR PROVINCE OF TURKEY Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL,DEMİR NURAY Canadian Journal of Applied Science 6 3 2016
Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine BirÇalışma Ulusal KADİRHANOĞULLARI İbrahim Hakkı,KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT Iğdır Universıty Journal of the institute of science of technology 6 4 2016 http://www.igdir.edu.tr/academic-journal/cilt-6-sayC4B1-4-2016
Evaluation of the Possible Socio Economic Effects of DamProjects on People Living on Agricultural Activities The Case ofLaleli Dam in Turkey Uluslararası DEMİR OKAN,BİRİNCİ AVNİ,DEMİR NURAY,KARADAŞ KÖKSAL Journal of Envirınment and Earth Science 6 5 2016 http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/article/view/30600
Iğdır İlinde Elma Üretimi ve Pazarlaması Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,GEÇER MUSTAFA KENAN Meyve Bilimi Dergisi 1 2016 http://www.meyvebilimi.net/index
Iğdır İlinde Domates Üretimi ve Pazarlaması Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL Meyve Bilimi Dergisi 1 2016 http://www.meyvebilimi.net/issue/view/5000018498
THE POTENTIAL REFLECTIONS OF NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH ON THE SOLUTION OF GLOBAL AGRICULTURAL ISSUES Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,BİRİNCİ AVNİ,HOPOĞLU SERTAÇ Canadian Journal of Applied Science 6 3 2016 http://www.icdtdi.ca/cj.html
Iğdır İlinde Kayısı Üretimi ve Pazarlaması Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,GEÇER MUSTAFA KENAN Meyve Bilimi 1 2016 http://www.meyvebilimi.net/issue/view/5000018498
Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği Ulusal KARADAŞ KÖKSAL Gümüşhane Üniversitesi Fen Bişimleri Enstitüsü Dergisi 7 2 2017 http://dergipark.gov.tr/gumusfenbil/issue/30393/292780
Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Ulusal TOPCU YAVUZ,UZUNDUMLU AHMET SEMİH,KARADAŞ KÖKSAL Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2 2 2012
An analysis of the effect of agricultural extension methods on the utilization of agricultural supports: The case of Erzurum Province in Turkey Uluslararası SEZGİN AYŞE,KARADAŞ KÖKSAL AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH 6 31 2011 http://www.academicjournals.org/AJAR/abstracts/abstracts/abstracts2011/1920Dec/Sezgin20and20Karadas.htm
Comparison of predictive performance of data mining algorithms inpredicting body weight in Mengali rams of Pakistan Uluslararası ÇELİK ŞENOL,EYDURAN ECEVİT,KARADAŞ KÖKSAL,Tariq Mohammad Masood Revista Brasileira de Zootecnia 46 11 2017 http://www.scielo.br/pdf/rbz/v46n11/1806-9290-rbz-46-11-0863.pdf
Ağrı İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Ulusal KARADAŞ KÖKSAL Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 31 b 2016 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/atauniazb/
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNARAŞTIRILMASI: ERCİŞ (VAN) İLÇESİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,TOPCU YAVUZ UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
TÜKETİCİLERİN YUMURTA TÜKETİM MİKTARLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019 https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_479ad202aeaf47c8b886d97326e39bc1.pdf
IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Aksoy Eyup ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 18.01.2019 IĞDIR İLİNDE YONCA ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ
IĞDIR İLİNDE MISIR SİLAJI ÜRETİMİ VE EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Aksoy Eyup ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 18.01.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?https://www.zeugmakongresi.org
TÜRKİYE’DE TARIMSAL İTHALATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ARDL ANALİZİ Uluslararası HOPOĞLU SERTAÇ,ERYÜZLÜ HAKAN,KARADAŞ KÖKSAL 1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARYSTUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ ve İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARADAŞ KÖKSAL,KUMLAY AHMET METİN,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
IĞDIR İLİNDE MISIR ÜRETİMİ ve EKONOMİK ÖNEMİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI,KARA MEHMET KAZIM,Kadirhanoğulları Meryem Konu IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018
KOYUNCULUK ÜRÜNLERİNİN KÂRLILIKLARININ BELİRLENMESİ: ŞANLIURFAİLİ ÖRNEĞİ Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,YILMAZ İSA AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTABI 25.08.2018
IĞDIR İLİ HAYVANCILIK POTANSİYELİ VE İL EKONOMİSİNE KATKISI Uluslararası YILMAZ İSA,KARADAŞ KÖKSAL AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 25.08.2018
Determination of Factors Affecting Lentil Productivity by Data Mining: a Case Study of Mardin (Midyat) Province Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KÜLEKÇİ MURAT,TOPCU YAVUZ INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 26.04.2018 http://icelis.net/wp-content/uploads/2018/05/ICELIS2018-Abstract-Book.pdf
Determination of Sheep Milk Production Cost-The Case of Sanliurfa Province Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,TOPCU YAVUZ,KÜLEKÇİ MURAT INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE 26.04.2018 http://icelis.net/wp-content/uploads/2018/05/ICELIS2018-Abstract-Book.pdf
Effect of different rotarion systems and soil tillage methods on soil properties Uluslararası OLGUN MURAT,TURGUT BÜLENT,KARADAŞ KÖKSAL,Küçüközdemir Ümran,Gülseven Dilşad International Soil Congress on Natural Resource Management, 07.06.2004
Effect of some organic residues on erodibility of soils Uluslararası TURGUT BÜLENT,OLGUN MURAT,Küçüközdemir Ümran,KARADAŞ KÖKSAL,Gülseven Dilşad International Soil Congress on Natural Resource Management 07.06.2004
TRA-2 Bölgesi (Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır İlleri)’xxnde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerinÜretim ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılmas ı Ulusal YILMAZ İSA,KARADAŞ KÖKSAL,ŞAHİN KASIM,SARI MEHMET,ÖNK KADİR XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Iğdır İli Tarım İşletmelerinde Örgütlenme Bilincinin Belirlenmesi Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,ŞAHİN KASIM,ERTÜRK YAKUP ERDAL,DEMİR OKAN XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Iğdır İlinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Karlılığı Artırma Yolları Üzerine BirAraştırma Ulusal ŞAHİN KASIM,ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,YILMAZ İSA XI Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
Erzurum İlinde Çerezlik Ayçiçeği Üretim Maliyeti Uluslararası UZUNDUMLU AHMET SEMİH,TOPCU YAVUZ,KARADAŞ KÖKSAL 1. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
DETERMINATION OF FOOD PURCHASING PREFERENCES OF CONSUMERS USING ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ŞAHİN AYÇA NUR VIII International Agricultural Symposium 05.10.2017 http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/
Research of Brucellosis Disease in the Farm Animals Raised in Igdir Province inTerms of Economic Loss and Public Health Uluslararası ERTAŞ FATMA,AKGÜN AYHAN,YILMAZ İSA,KARADAŞ KÖKSAL II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
An Overview of Fruit Production Potential and Its Contribution to the LocalEconomy in Iğdır Province Uluslararası ŞİMŞEK MİKDAT,GÜLSOY ERSİN,KARADAŞ KÖKSAL II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Determination of Lentil Production Cost in Agricultural Enterprises in MidyatDistrict Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,Bakçı Celal,KADİRHANOĞULLARI İBRAHİM HAKKI II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Erzurum da Organik Tarım Yapan İşletmelerin Organik Üretim İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,KIZILOĞLU SEMİHA 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 27.05.2009
Iğdır İlinde Yoksulluğun Kaynaklarından Göç Gerçeği Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 05.09.2012
Erzurum İlinde Organik Buğday Üretiminin Ekonomik Analizi Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,KIZILOĞLU SEMİHA VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25.06.2008
BUĞDAY VE NOHUTTA GÜBRE UYGULAMALARINDA EKONOMİK OPTİMUM NOKTASININ BELİRLENMESİ Ulusal KUMLAY AHMET METİN,OLGUN MURAT,TURGUT BÜLENT,KARADAŞ KÖKSAL Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
Erzurum yöresinde organik tarımda buğday fiğ yetiştiriciliği Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,OLGUN MURAT,TURGUT BÜLENT,Küçüközdemir Ümran,Gülseven Dilşat Tükiye III. Organik Tarım Sempozyumu 01.11.2006
Organik Tarımda Farklı Ekim Nöbeti Uygulamalrının Denenmesi Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,TURGUT BÜLENT,OLGUN MURAT Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi 25.06.2007
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL,ŞAHİN KASIM,KARADAĞ GÜRSOY AYŞE XII. Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Aile Tarım İşletmelerinden Şirket İşletmelerine Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme Ulusal ŞAHİN KASIM,ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL XII. Tarım Ekonomisi Kongresi 25.05.2016
Iğdır ilinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen Faktörler Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,ŞAHİN KASIM XI. ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 03.09.2014
IDENTIFICATION OF POTATO PURCHASING BEHAVIORS AND PREFERENCES OF CONSUMERS BY MEANS OF ROBUST FACTOR ANALYSIS Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,KUMLAY AHMET METİN,EYDURAN ECEVİT,KARADAĞ GÜRSOY AYŞE The Internatial Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture 08.06.2017 http://agricultureforlife.usamv.ro/index.php/en/
Predictive Performances of Chaid and Mars Data Mining Algorithms in the Establishment of Relationship between Live Body Weight and Several Morphological Measurements of Indigenous Mengali Sheep and Its Economic Importance Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL,EYDURAN ECEVİT,KARADAĞ GÜRSOY AYŞE,Tarıq Mohammed Masood International Conference on Agricultural Forest Food Science and technology 15.05.2017 http://icafofconference.com/
THE DIVERSITY OF WHEAT LAND RACES IN TURKEY AND THEIRPOTENTIAL TO USE IN BREEDING Uluslararası KAN MUSTAFA,küçükongar murat,keser mesut,mourgonow alex,KAYA YÜKSEL,dönmez emin,ozbek kursat,karabacak sevinç,tascı rahmi,ulucan oguzhan,çakmak mustafa,yüksel soner,KARADAŞ KÖKSAL,denizer barış INTERNATIONAL CONFERENCE“Diversity, characterization and utilization of plantgenetic resources for enhanced resilience toclimate change” 03.10.2011
IĞDIR İLİNDE DOMATES ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal KARADAŞ KÖKSAL,ERTÜRK YAKUP ERDAL VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu 04.10.2016 http://muhafazavepazarlama2016.org.tr/uploads/Sempozyum.pdf
IĞDIR İLİNDE ELMA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,GEÇER MUSTAFA KENAN VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazaralama Sempozyumu 04.10.2016 http://muhafazavepazarlama2016.org.tr/uploads/Sempozyum.pdf
IĞDIR İLİNDE KAYISI ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI Ulusal ERTÜRK YAKUP ERDAL,KARADAŞ KÖKSAL,GEÇER MUSTAFA KENAN Vıı. Bahçe ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 04.10.2016 http://muhafazavepazarlama2016.org.tr/uploads/Sempozyum.pdf
Iğdır İlinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana Denis Schiffermüller 1776 Lepidoptera Tortricidae Mücadelesi ve Ekonomik Analizi Uluslararası KARADAŞ KÖKSAL,EYDURAN SADİYE PERAL,GÖZÜAÇIK CELALETTİN,AKIN MELEKŞEN ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE VI. BİTKİ KORUMA KONGRESİ 05.09.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2016 Iğdır ilinde arıcılığın ekonomik analizi İBRAHİM HAKKI KADİRHANOĞULLARI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi ÖMER ÖZGER Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde besi sığırcılığı üretim ekonomisi HATİCE OĞUR Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi CELAL BAKÇI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ilinde domates üretim ekonomisi FATİH GÜLER Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2016-2017 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2015-2016 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar) Lisans
2014-2015 Mikro Ekonomi (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2014-2015 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması (Güz) Lisans
2014-2015 Makro Ekonomi (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Ürünleri Maliyet Analizleri (Bahar) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Kıymet Takdiri (Bahar) Lisans
2013-2014 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2011-2012 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Güz) Lisans
2011-2012 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2017-2018 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2017-2018 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2017-2018 Tarımsal Kıymet Takdiri (Güz) Lisans
2017-2018 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2016-2017 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI (Bahar) Yüksek Lisans
2016-2017 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Bahar) Lisans
2016-2017 TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK (Bahar dönemi) Lisans
2016-2017 TARIM MUHASEBESİ (Bahar dönemi) Lisans
2016-2017 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK (Güz dönemi) Yüksek Lisans
2016-2017 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (Güz dönemi) Yüksek Lisans
2016-2017 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 GIDA İŞLETMECİLİĞİ (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK (Güz dönemi) Lisans
2016-2017 Tarımsal İşletmecilik (güz dönemi) Lisans
2014-2015 Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar) Lisans
2015-2016 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2015-2016 Gıda İşletmeciliği (Güz) Lisans
2015-2016 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2015-2016 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2015-2016 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2015-2016 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2014-2015 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2014-2015 Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Sektöründe Girişimcilik (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarımsal Sigortacılık (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarımsal Kooperatifçilik (Bahar) Lisans
2014-2015 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2014-2015 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2014-2015 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2013-2014 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2013-2014 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2013-2014 Tarımsal İşletmecilik (Güz) Lisans
2013-2014 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz) Lisans
2013-2014 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2012-2013 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları (Bahar) Yüksek Lisans
2012-2013 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması (Bahar) Yüksek Lisans
2012-2013 Genel Ekonomi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım Muhasebesi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarımsal Girişimcilik (Güz) Yüksek Lisans
2012-2013 Özel Tarımsal Kooperatifçilik (Güz) Yüksek Lisans
2012-2013 Tarım Ekonomisi (Bahar) Lisans
2012-2013 Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanması (Güz) Lisans
2012-2013 Makro Ekonomi ve Tarım (Güz) Lisans
2011-2012 Tarım Ekonomisi (Güz) Lisans
2011-2012 Genel Ekonomi (Güz) Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İlinde süt sığırcılığı üretim ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İlinde Besi Sığırcılığı Üretim Ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ilinde Domates Üretim Ekonomisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
IĞDIR İLİNDE ARICLILIĞIN EKNONMİK ANALİZİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM TA 03 04 01 009 Yürütücü ARAŞTIRMA PROJESİ
AB TARIM SEKTÖRÜNE UYUM SÜRECİNDE ERZURUM İLİ NDE ORGANİK TARIM YAPAN VE YAPMAYAN TARIM İŞLETMELERİNİN BAŞARI ANALİZİ TOVAG 1043336 Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2019 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2019 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2013 Bölüm Başkan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2015 Anabilim Dalı Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ