E-posta Telefon
| 4241
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

 

Ebussuûd Efendi Tefsiri’nde Esbâb-ı Nüzûl = The Revelatory Occasion in Tafsir-i Ebussuûd EfendiUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2018, cilt: XI, sayı: 57, s. 846-857
Türkçe [D03416]

 


Kur’anî Tebliğde Terğib ve Terhib Metodu = Thought and Method Method in Qur’an’ CommunicationUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research, 2019, cilt: XII, sayı: 65, s. 1381-1391.Türkçe [D03416]


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Ayet Kavramının Semantik TahliliIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 7, s. 135-170
Türkçe [D04012]

Eğitim-Çevre İlişkisiIğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 10, s. 105-128
Türkçe [D04012]

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

Esbabü’n-Nüzûlün Tefsir İlmindeki ÖnemiUluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, 30 Aralık 2017/Iğdır = International Workshop on Religious Sciences, 30 December 2017/Igdır, 2017, s. 241-254

Âyetler Işığında İslam’ın Kadına Verdiği DeğerUluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, 9 Haziran 2018 = International Workshop on Islam and Woman, 9 June 2018, 2018, s. 511-529

Kur’an’da Cennet, Cehennem ile Yapılan Terğib ve TerhibUluslararası Din ve Dil Sempozyumu, 30 Kasım 2018 = International Symposium on Religion and Language, 30 November 2018, 2018, s. 211-227.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1-Ebussuud Efendi Tefsiri'nin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi

                   Dr. Mahmut SÖNMEZ

                   Hiper Yayın-2019

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. NURULLAH DEMİR-Klasik ve çağdaş tefsir metinleri ışığında mearic suresinin tahlili

 

2.HASAN HÜSEYİN BAGA- Tefsirler ışığında asr suresinin tahlili

LİSANS DERSLERİ

 

2018-2019

Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7

Kur’an Okuma ve Tecvid 6, 8

 

2017-2018

Kur’an Okuma ve Tecvid 5, 7.

Kur'an Okuma ve Tecvid 6, 8.

 

2016-2017

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar, Kur’an Okuma ve tecvid 3.

Din Eğitimi, Kur’an Okuma ve Tecvid 4

İslam Eğitim Tarihi

Din Eğitimi

 

2015-2016

Kur’an Okuma ve Tecvid 1, 3.

İslam İbadet Esasları

 

2014-2015

Kur’an Okuma ve Tecvid 1.

İslam İnanç Esasları

İslam İbadet esasları

 

2013-2014

Kur’an Okuma ve Tecvid 4.

Din Eğitimi

Osmanlı Türkçesi

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

2016-2017

İlmi Tefsir

Erken Dönem Tefsiri

Klasik Tefsir Metinleri

 

2017-2018

İlmi Tefsir

Erken Dönem Tefsirleri

Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri

Rivayet tefsirlerinden Örnekler

Tesir Usulü Metinleri

 

2018-2019

İlmi Tefsir

Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri

Rivayet tefsirlerinden Örnekler

Tesir Usulü Metinleri

Klasik tefsirlerden Metinler

 

-