E-posta Telefon
0476 223 0040 | 4448
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜH.FAK. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 • Y

  Yüksek Lisans

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜH. A.B.D.

 • D

  Doktora

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA MÜH. A.B.D.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Baştürk, A.,Ceylan, M., M, Cavus, M., Boran,G., Javidipour,I., 2018. Effects of some herbal extracts on oxidative stability of corn oil under accelerated oxidation conditions in comparison with some commonly used antioxidants. LWT- Food Scinece and Technolog

Demirci, M , Sağdıç, O , Çavuş, M , Pehlivanoğlu, H , Yılmaz, M , Çağlar, M . (2017). Prebiyotik Oligosakkaritlerin Kaynakları, Üretimleri ve Gıda Uygulamaları. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (10), 20-31. 

Yildiz, O., Toker, O., S., Yüksel, F., Cavus, M., Ceylan, M., M., Yurt, B., 2017.  Pasting properties of buckwheat, rice and maize flours and textural properties of their gels: effect of ascorbic acid concentrationQuality Assurance and Safety of Crops & Foods May 2017.

Palabiyik, I., Yildiz, O.,Toker, O., S.,Cavus, M., Ceylan, M., M., Yurt, B., 2016. Investigating the addition of enzymes in gluten-free flours e The effect on pasting and textural properties. LWT- Food Scinece and Technology 69(2016) 633- 641.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ceylan,M.,M., BaştürkA., Çavuş, M., Bulut, M., 2018. 3-MCPD AND IT’S RELATIONSHIP WITH SOME VEGETABLE OILS. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)

Çavuş, M., Demirci, M., Ceylan ,M., M., Bulut, M., 2018. Natural Food Colorants: Extraction Methods and Enhancement of Stability for Food Applications.  UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)

Çavuş, M., Demirci, M., Ceylan ,M., M., Bulut, M., 2018. A Novel Drying Technique: Electro hydrodynamic Drying (EHD), Working Principle and Food-Based Applications. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)

Bulut, M., Ceylan ,M., M., Çavuş, M., 2018. Environmental Impact Assessment of Dairy Process in Turkey. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa (oral presentation)

Ceylan ,M., M., Çavuş, M., Bulut, M., 2018. OLIVE OIL AND HEALTH. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa.

Bulut, M., Dinç, A., Çavuş, M., Ceylan ,M., M., 2018. The Vegetarian Athlete Diet. UGAP 25-27 April. Şanlıurfa.

Cavus, M., Gumus, T., Toker, O., Yildiz, O., Karaman, S., Palabıyık, I., & Sagdic, O. (2016, Nisan). Impact of γ-irradiation on pasting properties of pea starch. page-83- 84.15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, Istanbul, Turkey.

Demirci, M., Pehlivanoğlu, H. Çağlar, M.Y., Çakır, B., Çavuş, M. A Traditional Dessert of Middle Anatolia: Dolaz. The 3rd International Symposium on Traditional Foods "From Adriatic to Caucasus, 1-4 Ekim 2015, Sarajevo / Bosnia Herzegovina.

Demirci, M., Pehlivanoğlu, H. Ermiş, E., Çakır, B., Çavuş, M. Dorak Yogurt (Filtered Yogurt). The 3rd International Symposium on Traditional Foods "From Adriatic to Caucasus, 1-4 Ekim 2015, Sarajevo / Bosnia Herzegovina.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Pehlivanoğlu H., Demirci M., Çavuş, M. Farkli Ajanlar Kullanılarak Elde Edilen Oleojellerin Fizikokimyasal Özellikleri ve Kullanım Alanları. YABİTED II. Bitkisel Yağ Kongresi, 7 - 9 Mayıs 2015, Tekirdağ. Poster sunum.

YURT, B., BAŞTÜRK, A., HAKGÜDER TAZE, B., ÇAVUŞ, M., BULUT,M., 2014.Ayranlı Köfte. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu bildiri kitabı, s 960. 17-19 Nisan 2014 Adana. (Tam metin-poster sunum).

HAKGÜDER TAZE, B., YURT, B., BAŞTÜRK, A., ÇAVUŞ, M., BULUT, M., ÜNLÜTÜRK, S., 2014. Damla Sakızının Üretimi ve Sağlığa Faydaları. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu bildiri kitabı, s 974. 17-19 Nisan 2014 Adana. (Tam metin-poster sunum).

BAŞTÜRK, A., CEYLAN, M., M., ÇAVUŞ, M., CAVİDOĞLU, İ., 2015. BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ MISIR YAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. YABİTED 2. Bitkisel Yağ Kongresi. 7 - 9 Mayıs 2015 

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Düşük Tuz Yüksek Sağlık, Peynir Tuzlamada Yeni Bir Yöntem: Jel Salamura Tekniği 116R040 ,TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01/03/2017 - 01/03/2018 

-