necmettin-isci.webp

Dr. Öğr. Üye.

Necmettin İŞCİE-posta Telefon
04762261314 | 4301
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2020
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI/HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

  Tez Adı: Nedensel yükleme kuramı doğrultusunda verilen eğitimin hemşirelerin kariyer engelleri ve nedensel yüklemeleri üzerine etkisi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİKTE YÖNETİM (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Hastanede çalışan hemşirelerin mesleki profesyonellik düzeyinin tıbbi hata yapma eğilimleri üzerine etkisi
 • L

  CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Lisans

  MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK MEMURLUĞU PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2019 Effect of professionalism level on tendency to make medical errors in nurses. Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,ALTUNTAŞ SERAP FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing 27
2020 Sağlık Bilimleri Bölümlerinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Kararı Verme Yetkinliğinin Belirlenmesi Ulusal TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 12 2 http://dx.doi.org/10.5336/nurses.2019-71021
2021 Relationship between level of internet addiction and timemanagement skills among nursing students Uluslararası ALTINER MERVE, İŞCİ NECMETTİN, ALAÇAM BURCU, ÇALIŞKAN RABİA, KÜLEKÇİ ESENGÜL Perspectives in Psychiatric Care https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppc.12845
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon ve internet bağımlılığı düzeyleri ile zamanı etkin yönetme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi Ulusal ŞANALMIŞ NESLİHAN,ÇÖMEZ LEVENT,ARANMIŞ ELİF,İŞCİ NECMETTİN,TEL AYDIN HATİCE 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2019 Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının akademik öz-yeterlilikleri ile ilişkisi Ulusal SAİN MANSUR,ÖĞÜT YILDIZ,TURHAN MERVENUR,İŞCİ NECMETTİN,TEL AYDIN HATİCE 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2019 Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin hastane hemşirelik hizmetleri yönetim etkinliğinin değerlendirilmesinin belirlenmesi Uluslararası TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN,SEVİİMLİGÜL GÜLGÜN 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2019 Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin işe hazırlık durumları ve intörnlük programı uygulamasının değerlendirilmesi Uluslararası TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2019 Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama sırasında yaşadığı çatışmalar ve çatışma çözüm becerileri Ulusal KARTAL BUSE,AKAY ESRA,İŞCİ NECMETTİN,TEL AYDIN HATİCE 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2018 Nöro Linguistik Programlama (NLP) ve Hemşirelikte Kullanılabilirliği Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,KAHRAMAN FUAT 1st International Congress on Nursing and İnnovation (1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi)
2018 Specifying the view of the nurses who are working in two different university hospitals on the employment of foreign nurses in Turkey Uluslararası ALTUNTAŞ SERAP,KAHRAMAN FUAT,İŞCİ NECMETTİN 1st International 5th National Congress of Current Approaches in Nursing
2018 The influence of nurses’ occupational professionalism level upon work-life quality Uluslararası ALTUNTAŞ SERAP,İŞCİ NECMETTİN,KAHRAMAN FUAT 7th International Nursing Management Conference
2018 Determining Career Decision-Making Competence of Senior Level University Students Studying in The Health Sciences Departments Uluslararası TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN 20. Psychologic Counselling and Guidance Congress (20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi)
2018 Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinin İnovasyonda Yeri ve Önemi Uluslararası TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN 1st International Congress on Nursing and Innovation (1.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi)
2018 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin İşe Hazırlık Düzeyleri ve Mesleki Beklenti Durumlarının Belirlenmesi Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,TEL AYDIN HATİCE 1st International Congress on Nursing and İnnovation (1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi )
2018 Hemşirelikte Adli Bilikişilik Uluslararası TEL AYDIN HATİCE,İŞCİ NECMETTİN 5th National 1st International Congress of Current Approaches in Nursing (5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi)
2017 ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK TUTUMLARI Uluslararası PEKER ADEM,ARAS ERCAN,İŞCİ NECMETTİN INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM http://uets.cumhuriyet.edu.tr/tr/wp-content/uploads/Sempozyum-ozet-bildiri-kitabi-guncel-.pdf
2017 Türkiye’de küreselleşmenin hemşirelik mesleğine etkileri Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,KAHRAMAN FUAT 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2015 Tendency of the nurses working in Erzurum towards medıcal error Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,ALTUNTAŞ SERAP 1. International Healthcare Management Conference (IHMC)
2015 Occupational professionalism level of nurses Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,ALTUNTAŞ SERAP 2nd International Clinical Nursing Research Congress
2015 Türkiye’deki erkek hemşire algısındaki değişim Ulusal ALAÇAM BURCU,İŞCİ NECMETTİN 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2015 The effect of occupational professionalism level of the nurses working in a hospıtal upon their tendency towards making a medical Uluslararası İŞCİ NECMETTİN,ALTUNTAŞ SERAP ENDA WANS Congress
2015 Geçmişten günümüze Türkiye’de hemşirelik mesleğinin erkek hemşire boyutu Ulusal İŞCİ NECMETTİN,ALAÇAM BURCU 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
2014 Menager mentor nurses level of occupational profesyonalism Uluslararası ALTUNTAŞ SERAP,ALAÇAM BURCU,SARIOĞLU AYŞEGÜL,İŞCİ NECMETTİN 6. International Nursing Management Conference
2013 Hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının örgütsel bağlılıkları üzerine etkis Uluslararası ALTUNTAŞ SERAP,İŞCİ NECMETTİN,ALAÇAM BURCU,SARIOĞLU AYŞEGÜL , I. Ulusal(Uluslararası Katılımlı) Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu
2013 Hemşirelerin hastanelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili değerlendirmeleri Uluslararası ALAÇAM BURCU,ALTUNTAŞ SERAP,İŞCİ NECMETTİN,SARIOĞLU AYŞEGÜL 14. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 Fakülte Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2020 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2013 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014