E-posta Telefon
- | 4431
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1966-1970

 • Y

  Yüksek Lisans

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1972–1974

 • D

  Doktora

  Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1976–1979

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. AKGÜN, Ö.R. 1979, Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kirişlerin Optimum Boyutlandırılması , DMMA dergisi , 3 Sayfa , 95- 104
 2. AKGÜN , Ö.R.,  ( ortak yazım ) 1980, Trapez Kanalların Optimizasyonu DMMA Dergisi , 4 sayfa , 32-51
 3. AKGÜN, Ö.R. 1984, Çerçeve ve Döşemelerin Otomatik Dizaynı : Anadolu Üniversitesi , Mimarlık – Mühendislik Fakültesi Dergisi , Cilt I, Sayfa 17 – 34
 4. AKGÜN, Ö.R. 1984,  Yapı Sistemlerinin Optimizasyonu : Anadolu Üniversitesi , Mimarlık – Mühendislik Fakültesi Dergisi , No :58 , Sayfa 180
 5. AKGÜN, Ö, R., 1984, Betonarme Yapı Sistemlerinin Optimum Boyutlandırılması, T.C. Anadolu Üniversitesi Ya yınları, NO :58
 6. AKGÜN , Ö.R. 1985, İnce Cidarlı Dairesel Kirişlerin Optimum Dizaynı , Mimarlık – Mühendislik Dergisi , II. Cilt , sayfa 31 – 45.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. AKGÜN , Ö.R. 1987, Optimum Design of Reinforsed Concrete Structural Systems , Sympsium on Concrete  Structures in The Middle bEast , 16 pages , Riyad


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. AKGÜN , Ö.R., ( ortak yazım ) 1981, Türkiyede Konut İhtiyacı ve Yapı Teknolojilerindeki Gelişmeler :İnşaat Mühendisleri Odası Konut Kurultayı , Ankara Türkiye.

2. AKGÜN , Ö.R. 1987, Düzlem Çerçevelerin Sonlu Farklar Yöntemi İle Analizi , 3. Yapı Mekaniği Semineri , Eskişehir Türkiye , sayfa 301 -308.

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

 1. AKGÜN , Ö.R., 1981 (ortak yazım ), ders kitabı, BASİC Programlama Ve Nümerik Analiz ,130 Sayfa , Eskişehir Türkiye.
 2. AKGÜN , Ö.R., ( Ortak Tercüme – Ders Kitabı ,350 Sayfa ) , 1982, Mukavemet ,DMMA , Eskişehir- Türkiye
 3. AKGÜN , Ö.R. 1986, AKGÜN , Ö.R., 1981 (ortak yazım ), ders kitabı, BASİC Programlama Ve Nümerik Analiz , ( genişletilmiş ikinci baskı ), 160 Sayfa , Eskişehir Türkiye.
 4. AKGÜN , Ö.R. , BARKANA, A. ,1984,  Dinamik Sistemlere Giriş : Bilim Kitabevi , Eskişehir – Türkiye , 360 sayfa , (tercüme )
 5. AKGÜN , Ö.R. 1984, Mukavemete Giriş : Ders Kitabı , Eskişehir – Türkiye :400 sayfa
 6. AKGÜN , Ö.R. 1985, ( ortak Yazım ) , 1985 ,Betonarme Kolon Tabloları , Eskişehir – Türkiye , 285 sayfa
 7. AKGÜN , Ö.R. , (ortak Yazım ) , 1984,  BASIC  Programları Eskişehir – Türkiye
 8. Akgün ,Ö.R., Osman Yazıcıoğlu, Temel Kotil, 2003, Cisimlerin Mukavemeti, (ortak tercüme), Betaş Yayınlar, 720 sayfa
 9. AKGÜN , Ö.R. 1989, Optimizasyon Teorisi ve Yapı Mekaniği Uygulamaları, Profösörlük tezi , Anadolu Üniversitesi Yayınları , No 250 ,Eskişehir – Türkiye ,145 sayfa.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.Türkiye’de Konut İhtiyacı ve Çözüm Yöntemleri (Doktora tezi Mart, 1982)


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Tahripsiz Test Yöntemleri (Yüksek lisans tezi) 1986

2. Temellerin Sonlu Farklar Yöntemiyle Analizi. ( Yüksek lisans Tezi ) 1986

3. Kirişsiz Döşemelerin Sonlu Farklar Yöntemiyle Analizi. (Yüksek lisans Tezi ) 1986

4. Perlitli Beton Blokların Dayanım Optimizasyonu. (Yüksek lisans tezi, Şubat 1986)

Akademik

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Yıl

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

İnşaat Mühendisliğine Giriş

3

3

45

Bahar

Statik

3

3

45

2016-2017

Güz

Mukavemet - I

3

3,5

45

Bahar

Statik

3

3

55

Mukavemet – II

3

3

45

2017-2018

Güz

Mukavemet – I

3

3,5

45

Bahar

Mukavemet – II

3

3

55

 
•İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı Başkanlığı • Doğu Akdeniz Üniversitesi Senato Üyeliği Dumlupınar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü • Iğdır Üniversitesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Bölüm Başkanlığı • Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcılığı