E-posta Telefon
+90 476 - 223 0010 | 5072
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/

  Tez Adı: Vergiye gönüllü uyum bağlamında mükellef hakları üzerine amprik bir çalışma
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına yönelik vergi teşvik politikaları: Türkiye örneği
 • L

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,AYDIN Ömer Faruk Route Educational Social Science Journal 6 8 2019 http://www.ressjournal.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=43
Davranışsal İktisat ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine GenelBir Değerlendirme Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM ASEAD Dergisi 6 5 2019
TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARI ve BU HAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER Ulusal SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET Vergi Raporu 2019 2 2019
VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 4 2019 https://bmij.org/index.php/1/article/view/1194
An overview of the border tourism comparison of Sarp and Dilucu border gates Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 1 2 2014 http://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=pjessplng=engun=PJESS-65375
Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 6 2017 http://www.itobiad.com/issue/31835/356558
DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK POLİTİKALARI: TÜRKİYE Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM TURANSAM 9 33 2017 http://www.turansam.org/TURAN-SAM_33.pdf
Vergi Harcamaları Seçilmiş Bazı OECD Ülke Uygulamaları Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 2 2015 http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/17_2/9.Makale.pdf
Turizm ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki İlişki Doğu Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir İnceleme Uluslararası KÜNÜ SERKAN,HOPOĞLU SERTAÇ,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 7 2015
Sınır Turizmine Genel Bakış Dilucu Sınır Kapısı Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN Journal of Recreation and Tourism Research 1 4 2014 http://jrtr.org/wp-content/uploads/makale-3.pdf
Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Mükellef Hakları İngiltere ABD Avustralya ve Kanada Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 7 2016 http://www.itobiad.com/
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası IĞDIR AKARAS ASLIHAN, SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 26.12.2020 https://17b27f61-181b-49d2-8216-d6b82cfb8e7f.filesusr.com/ugd/7cf5ba_814029566b304762b36882ec678c056c.pdf
The Role of Agricultural Sector in Food Security and PovertyAlleviation in Turkey Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impacts of the Globalization and Liberalization 10.10.2019 http://www.scfconferences.com/wp-content/uploads/2019/12/8TH-SCF-PROCEEDINGS-BOOK.pdf
Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature Evaluation Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,IĞDIR AKARAS ASLIHAN 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impactsof the Globalization and Liberalization” 10.10.2019 http://www.scfconferences.com/wp-content/uploads/2019/12/8TH-SCF-PROCEEDINGS-BOOK.pdf
Konaklama İşletmelerinde Turizm Teşvikleri: TRA2 BölgesiÖrneği Uluslararası BAYAT GÜLŞEN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018 http://scfconferences.com/faq
Yatırım Teşvik Politikalarının Organize Sanayi BölgesiÜzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Iğdır Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET 6th SCF International Conference on “Economic and Social Antalya/TurkeyImpacts of Globalization and Liberalization” 11.10.2018 http://scfconferences.com/faq
GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN EKONOMİYE YANSIMASI: IĞDIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,KARAKILIÇ MURAT,GÜRÇAM KENAN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_29f4e1841ed54fa9a3f8b6adbb599149.pdf
IĞDIR İLİNDE BULUNAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZMTEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,BAYAT GÜLŞEN 1.INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_5201df91da54404b85f5220491e7fe02.pdf
Vergi Affı Uygulamalarının Vergiye Gönüllü Uyum İle İlişkisi: Iğdır İli Üzerine Bir Araştırma Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM SCF InternationalConference on Economics and SocialImpacts of Globalization 05.10.2017
VERGİ AFLARININ MÜKELLEFLER ÜZERİNE ETKİSİ: IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM II. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 28.09.2017
Türkiye de Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Açıklarına Ayrılan Kaynakların Gelişimi ve Bütçe Açıkları Üzerinde Etkisinin İncelenmesi Uluslararası DAYAR Hatice,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Kongre 02.05.2014 http://www.qu.edu.az/az/publications/Conference-materials/QloballaC59Fma-ProsesindC999-Qafqaz-vC999-MC999rkC999zi-Asiya-IV-BeynC999lxalq-Konqresin-MateriallarC4B1-247.html
TUZ MAĞARASININ TURZME KAZANDIRILMASINDA EKONOMİK VE SOSYOKÜLTÜREL ETKİLER:YÖRE HALKI TUTUMLARI Uluslararası ILGAZ YILDIRIM BURCU,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,YILDIRIM FURKAN I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI 03.07.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5389/salt-therapy-workshop-pamphlet.pdf
The Role of Incentives in Regional Development: A Research in Iğdır Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,TEKİN AHMET II. International Iğdır Symposium 09.10.2017 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads/files/488II.20International20IC49FdC4B1r20Symposium20Absract20Book20Final20Draft.pdf
Kapalı Sınır Kapılarının Yerel Ekonomiler Üzerine Yansımaları Alican Sınır Kapısı Örneği Uluslararası KÜNÜ SERKAN,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,GÜNEŞ ÇİĞDEM I. ULUSLARARASI KAFKASYA-ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ 01.10.2015 ukodtlk.2016.atauni.edu.tr
TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARI DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE FAAL OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNDE AMPRİK BİR ÇALIŞMA Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM International Strategic Research Congress 03.11.2016 stratejikarastirmalarkongresi.org
VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE GÖNÜLLÜ UYUMUN MÜKELLEF HAKLARI İLE İLİŞKİSİ Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi 03.11.2016 stratejikarastırmalarkongresi.org
SEÇİLMİŞ BAZI OECD ÜLKELERİNDE MÜKELLEFHAKLARI İNGİLTERE ABD AVUSTRALYA VE KANADA Uluslararası TEKİN AHMET,SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences 22.09.2016 http://scfconference.com/files/SCF-2016_PROCEEDINGS.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2020 Vergi Sistemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri İskandinav Ülkelerde Vergi Sistemleri: Danimarka, İsveç ve Norveç Bölüm(ler)
2020 Current Studies in Social Science Food Security and Poverty Alleviation: Case Study in Indonesia and Turkey Bölüm(ler)
2018 Turizm Ekonomisi Turizm Sektörünün Ekonomi İçindeki Yeri Bölüm(ler)
2017 2017 Socio-Economic Strategies Effect of Tax Amneties on Taxpayers: Sample on The Province Iğdır Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies in Turkey Voluntary Tax Compliance and The Relation Between Voluntary Tax Compliance and Taxpayer Rights Bölüm(ler)
2016 2016 Socio Economic Strategies Taxpayer Rights In Turkey: An Empirical Study On Income Tax-Payers That Are Active In Eastern Anatolia Region Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 Genel İktisat Lisans
2019-2020 İktisada Giriş Lisans
2019-2020 Uzmanlık Alan Yüksek Lisans
2018-2019 Uzmanlık Alan Yüksek Lisans
2019-2020 Genel Ekonomi Lisans
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım Politikalarının Aalizi Yüksek Lisans
2019-2020 Organik Tarım İşletmeciliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Yüksek Lisans
2019-2020 Turizm Ekonomisi Lisans
2019-2020 Refah Ekonomisi Lisans
2019-2020 MİKRO İKTİSAT I Lisans
2018-2019 Vergi Teşvik Uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Yüksek Lisans
2018-2019 Mühendislik Ekonomisi Lisans
2018-2019 İktisadi Büyüme ve Planlama Lisans
2018-2019 İktisadi Düşünceler Tarihi Lisans
2018-2019 Mikro İktisat Lisans
2018-2019 Mikro İktisat II Lisans
2018-2019 İktisada Giriş II Lisans
2018-2019 Yönetim Ekonomisi Lisans
2018-2019 Mikro İktisat I Lisans
2018-2019 İktisada Giriş I Lisans
2017-2018 MALİYE POLİTİKASI Lisans
2017-2018 KAMU MALİYESİ II Lisans
2017-2018 KAMU MALİYESİ I Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: