E-posta Telefon
| 4094
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2020
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ZOOTEKNİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Fungal mikroorganizmalar ile katı-faz fermentasyonuna tabi tutulan elma ve domates posasının besin madde bileşiminin kanatlı hayvanlar için yarayışlı hale getirilmesi
 • L

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ/ZOOTEKNİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Fungal fermentation inducing improved nutritional qualities associated with altered secondary protein structure of soybean meal determined by FTIR spectroscopy Uluslararası Measurement 161
Improving Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation Uluslararası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 2
Nutritional Enrichment of Apple Pomace by Fungal Fermentations Uluslararası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 3
Predicting chemical, enzymatic and nutritional properties of fermented barley (Hordeum vulgare/i L.) by second derivate spectra analysis from attenuated total reflectance-Fourier transform infrared data and its nutritional value in Japanese quails Uluslararası Archives of Animal Nutrition 72 5
Improved by potassium chloride (KCl) dilution predictive ability of attenuated total reflectance Fourier transforminfrared (ATR-FTIR) spectroscopy to determine nutrient contentsof sunflower meal Uluslararası Journal of Animal and Feed Sciences 28 3
Chemical, enzymatic, and antioxidant enrichments of full-fat soybean and sunflowermeal by Bacillus subtilis (ATCC® 6633™) fermentation using a solid-state bioreactor Uluslararası TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES 43
Increased organic acid production and decreasedphytate phosphorus by high level of water contentof Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 fermentation ofsoybean meal Uluslararası BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES 76 1
Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and PerformanceEffects in Commercially Raised Farm Animals Uluslararası Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 7 4
Nutritional Fortification of Sunflower Meal by Bacillus Subtilis ATCC PTA-6737 Fermentation Uluslararası Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies 75 2
Viscous gel-forming gums (VGUMS) of cereal grains: Rheology and viscosity-based enzyme activity quantification Uluslararası Journal of Cereal Science 69
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
IMPROVED NUTRITIONAL QUALITIES OF SUNFLOWER MEAL BY FERMENTATION Uluslararası INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 07.11.2019
Fungal Fermantasyonu ile Soya Fasulyesi Küspesinden Fonksiyonel Ürün Elde Etme Uluslararası ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ 20.12.2019
Stimulated Growth Performance of Japanese Quails fed a Diet Containing Fermented Barley Uluslararası 2. Internatıonal Anımal Nutrıtıon Congress 01.11.2018
Mikrobiyal Fermantasyon Yolu ile Tahıl, Küspe ve Posaların Fonksiyonel Yem ve Katkı Maddelerine Dönüştürülmesi Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
İki Farklı Maya Karışımı Kullanılarak Yürütülen Katı Faz Fermantasyon Sonucu Elma ve Domates Posasının Besin Madde İçeriğinin Artırılması Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
Fungal Fermantasyon ile Soya Fasulyesi Küspesine Fonksiyonel Özellikler Kazandırma Uluslararası Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi 02.05.2019
Trichoderma Reesei Simmons, Anamorph(ATCC® 26921) ile Fermente Edilmiş Ayçiçeği Küspesinin Fonksiyonel Yem Olarak Değerlendirilmesi Uluslararası Mas 5. Uluslar Arası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi 02.05.2019
Increasing the Nutritional Qualities of Tomato Pomace by Yeast Fermentation Uluslararası 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCE AGRICULTURE 19.06.2019
Yeast Fermentation Improved the Nutritional Qualities of Apple Pomace Uluslararası 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Value-Added Novel Products Obtaıned From Whole Cereal Flours Fermented In An Optımısed Solıd State Process Usıng Lactobacıllus Salıvarıus Subsp. Salıcınıus Rogosa Et Al. (Dsm 20555) Uluslararası ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 13.09.2018
Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium Fermentation İmproved The Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Qualities of Tomato Pomace Uluslararası Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 21.11.2018
Nutritional, Enzymatic And Antioxidant Enrichment Of Apple Pomace By Fungal Fermentations Uluslararası 10. International Animal Science Conference 25.10.2018
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
“Fonksiyonel Yem”: Kanatlılar için Bazı Yem Maddeler ve Yan ürünlere Katı-Faz Fermentasyon ile Kimyasal, Enzimatik ve Probiyotik Fonksiyonlar Kazandırma İşlemleri Bursiyer -Tübitak 1001
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: