• D

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000
  Doktora

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/

  Tez Adı:
 • Y

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1993
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı:
 • L

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1985 - 1989
  Lisans

  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle veya Sırasında Suç işleyenlere Yönelik Yakalama ve Tutuklama Tedbirlerinin Uygulanması Ulusal GÜLŞEN RECEP Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 2019
Hekimin Malpraktisten Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu Ulusal GÜLŞEN RECEP Tıp Hukuku Dergisi 1 2012
Adli Soruşturmanın Başlaması Ulusal GÜLŞEN RECEP Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 11 2011
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Ulusal GÜLŞEN RECEP Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi 9 2010
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Teknoloji Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 7 2006
5237 Sayılı Yeni Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler Ulusal GÜLŞEN RECEP Şanlıurfa Barosu Dergisi 1 2005
Offendicula ve Yeni Türk Ceza Kanunu Ulusal GÜLŞEN RECEP,HAKERİ MEHMET HAKAN Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2005
“Yeni Türk Ceza Kanunu ve Milletlerarası Ceza Hukuku Bağlamında “Non Bis İn İdem” İlkesi” Ulusal GÜLŞEN RECEP Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi(SBArD) 2005
Yeni Ceza Muhakemesi Kanununda Arama Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 3 2005
Bir Fer’i İştirak Şekli Olarak İş veya Vasıta Tedariki Ulusal GÜLŞEN RECEP Galatasaray Üniversitesi Yayını 2004
Ceza Usul Hukukundaki Gelişmeler Ulusal GÜLŞEN RECEP Mavi Yıldızlar 4 2004
TCK Tasarısında Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerden ‘Cebir, Şiddet, Korkutma, Tehdit Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) 2 2004
Hukuk Sistemimizde Akıl Hastalarının Durumu ve Hareket Hürriyetlerinin Kısıtlanması Ulusal GÜLŞEN RECEP Türkiye Klinikleri Dergisi 2 2003
2000 TCK Tasarısında Hürriyeti Tahdit Suçları Ulusal GÜLŞEN RECEP Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(www.e-sosder.com) 1 2002
Borç İçin Hapis Yasağı ve Anayasa md.38’deki Değişiklik Ulusal GÜLŞEN RECEP Kamu Hukuku Arşivi (KHukA) 2 2001
Yargıtay Kararları Işığında Hukuka Aykırı Aramada Elde Edilen Delillerin Ceza Muhakemesinde Değerlendirilmesi Ulusal GÜLŞEN RECEP Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi / Journal of Penal Law Criminology 3 2 2015
ÇOCUKLARIN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234) Ulusal GÜLŞEN RECEP Journal of Istanbul University Law Faculty 71 1 2013
Haksız Arama Suçu Ulusal GÜLŞEN RECEP Dicle University Journal of Law Faculty 0 0 2009
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler Ulusal GÜLŞEN RECEP Dicle University Journal of Law Faculty 6 6 1993
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
İnsanın Yaratılıştan Kaynaklanan En Temel Hakkı Olan Hayat Hakkının Korunması Uluslararası GÜLŞEN RECEP III.ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ 24.10.2019 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/uploads//files/tam-metinler-bildiri-kitabi-bilimveyaratilis2019.pdf
Adli Arama Ulusal GÜLŞEN RECEP Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi(MUYEP) Tebliğleri-II 23.10.2007
Hekimlerin Çocuk Düşürtmede(Kürtaj) Oluşan Cezai Sorumluluğu Ulusal GÜLŞEN RECEP II.Sağlık Hukuku Kurultayı 07.11.2008
Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısına İlişkin Eleştiriler Ulusal GÜLŞEN RECEP Türk Ceza Kanunu Reformu 21.05.2004
Kolluk Görevlileri Tarafından, İşlenen Suç Dolayısıyla Arama Kararı veya Emri Gerekmeden Kendiliğinden Arama Yapılabilen Haller Açısından Yasa ve Uygulamada Sorunlar Uluslararası GÜLŞEN RECEP Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi 26.05.2010
Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Mağdurun Hakları Ulusal GÜLŞEN RECEP Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu 01.06.2008
Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sona Erdirilmesi Uluslararası GÜLŞEN RECEP Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, V.Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28.02.2008
Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği Uluslararası GÜLŞEN RECEP Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu 26.09.2003
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2007 Polisin zor kullanma yetkisi MUSTAFA YILMAZ Yüksek Lisans Tamamlandı
2007 Türk ceza yargılamasında istinaf HAMDİ VURAL Yüksek Lisans Tamamlandı
2008 Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinde görev ve yetkileri UĞUR BÜTÜNER Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Hakaret suçu AYDIN ELİEYİOĞLU Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Konut dokunulmazlığını ihlal suçu ÜMİT ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2009 Tehdit suçu ABDURRAHMAN SAKAR Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Terör Suçları YUSUF PAMUK Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Ceza muhakemesi hukuku açısından tanıklık AHMET MURAT ÖZKAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Türk Ceza Hukukunda haksız tahrik NABİ ÖZALP Yüksek Lisans Tamamlandı
2010 Yağma suçu EYÜP SAVCI Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Iğdır bölgesinde iyonlaştırıcı ışın kaynakları ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi MESUT DENĞİZ Yüksek Lisans Devam Ediyor
2020 Özel sektörlerde mobbing uygulamalarının araştırılması; ığdır sanayi sitesi örneği TURGAY YILDIRIM Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 İdare Hukuku Lisans
2019-2020 Hukuka Giriş Lisans
2019-2020 Ceza Hukuk Bilgisi I Önlisans
2019-2020 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma II Önlisans
2018-2019 İdare Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi II Önlisans
2018-2019 Sağlık Hukuku Önlisans
2018-2019 İş Hukuku Yüksek Lisans
2018-2019 Borçlar Hukuku Lisans
2018-2019 Hukuk Dili ve Adli Yazışma I Önlisans
2018-2019 Medeni Hukuk Bilgisi I Önlisans
2018-2019 Anayasa Hukuk Bilgisi Önlisans
2018-2019 Hukukun Temel Kavramları Önlisans
2017-2018 Anayasa Hukuku Lisans
2017-2018 Borçlar Hukuku Lisans
2009-2010 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Özel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2005-2006 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2008-2009 Ticari Ceza Hukuku Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Özel Hükümler Yüksek Lisans
2007-2008 Ceza Muhakemesi Hukuku Yüksek Lisans
2008-2009 Hürriyete Karşı suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2009-2010 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2008-2009 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
2007-2008 Hürriyete Karşı Suçlar Yüksek Lisans
2006-2007 Örgütlü Suçlar Yüksek Lisans
2005-2006 Ceza Hukuku Genel Hükümler Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2008 Dekan Yardımcısı DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2009
2018 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ