E-posta Telefon
0 | 4811
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş Eğitimi Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

  Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Resim Bölümü

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 


 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Arslan, Sadık. The Political Influence on The Decline of Figure Appearance in Turkish 1950s Paintings, Humanities and Social
Sciences Conference, BAU International Berlin University, Berlin, Germany, 19-22 May, 2016 (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)

Arslan, Sadık. A Curatorial State Practice: Nationwide Tours And Paintings, Humanities and Social Sciences Conference,Charles University, Prague, Czech Republic, 19-22 May, 2017 (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Arslan, Sadık. Doğu Sanatında Gölgenin Anlam/ı / sızlığı , H. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu ,Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 26-27 Nisan, 2018 (Tam Metin Bildiri ).

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: