E-posta Telefon
| 4075
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2012 -
  Doktora

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Iğdır Koşullarında Karışım Oranı ve Biçim Zamanının Adi Fiğ + Tahıl Karışımında Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
 • Y

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Yüksek Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Tokat ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi
 • L

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Yield Performances of Some Forage Grasses and Legumes Mixtures for Roughage Production under Lowland Conditions of Igdir Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi Ulusal Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 1 4
Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 2
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Sivas Şarkışla koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası ISPECULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ 10.06.2019
Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir Uluslararası 4th International Agriculture Congress 05.07.2018
Improvement of Caper (Capparis spp.) Production and Employment of Women Labor in Iğdır-Aralık Erosion Prevention Area Uluslararası II. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM 09.10.2017
Effect of Different Compost Doses on The Yield and Quality Characteristics of Alfalfa Under Suluova Amasya Ecological Conditions in Turkey Uluslararası VI th. International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges 17.09.2015
Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün DozlarınınYoncanın Medicago sativa L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Silajlık Mısırın Zea mays L Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Farklı Anaerobik Ürün Dozlarının Macar Fiği Arpa Karışımının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Ulusal 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Yonca Medicago sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Tokat Kazova Ekolojik Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi
Kompostun Yem Bitkileri Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi Ulusal Organik Atıklardan Kompost ve Yenilebilir Enerji Üretimi & Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
Proje Adı Görev: Tür:
Bazı Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Verim Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bursiyer TÜBİTAK PROJESİ
Iğdır Koşullarında Farklı Biçim Zamanları ve Karışım Oranlarının Adi Fiğ Tahıl Karışımlarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: