E-posta Telefon
05459259639 | 4056
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Farklı toprak parçalama ve ekim sırasında sıkıştırma düzeylerinin buğdayda tarla filizi çıkışına olan etkileri üzerine bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/TARIM MAKİNELERİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2011
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARIM MAKİNALARI (DR)/

  Tez Adı: Doğrudan ekim makinalarında farklı gömücü ayak ve ilerleme hızlarının güç ve yakıt tüketimi, toprak fiziksel özellikleri, anız dağılımıı ve ekim performansına etkileri
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
Determination of Physico-Mechanical Properties of Some Domestic and Foreign Walnut (Juglans regia l.) Varieties Uluslararası Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 18 6
Yazlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıra üzeri sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı gelişimi ve verime olan etkileri Ulusal Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 2
Differentiation in Gravimetrical and Frictional Properties of Phaseolus Vulgaris L. by a PartialLeast Square Regression Model Uluslararası KSÜ Tarım ve Doğa Derg 22 4
Iğdır İli Kayısı Çeşitlerinin Fiziko-Mekanik ve Bazı Kimyasal Özellikleri Uluslararası Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTarım Bilimleri Dergisi 29 3
Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Kullanımı Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
The Importance of the Conservation Agriculture for Turkey Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 8 2
Mercimek Ekiminde Makina Titreşiminin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi Uluslararası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content Uluslararası Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4
The Applications of No-tillage in Turkey Ulusal International Journal of Environmental Trends 1 1
Yazlık fiğ ve kışlık buğdayda farklı doğrudan ekim makinaları ve traktör ilerleme hızlarının anız dağılımına etkileri Ulusal Atatürk Univ.Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2
Kışlık buğdayda farklı tohum yatağı parçalama ve sıkıştırma düzeylerinin bitki çıkışı ve verime olan etkileri Ulusal Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 2
Effects of strip and full width tillage on soil carbon IV oxide carbon CO2 C fluxes and on bacterial and fungal populations in sunflower Uluslararası African Journal of Biotechnology 9 38
The effects of tillage and intra row compaction on seedbed properties and red lentil emergence under dry land conditions Uluslararası Soil and Tillage Research 114 1
Seeding performances of no till seeders equipped with different furrow openers covering components and forward speeds for winter wheat Uluslararası Journal of Agricultural Sciences 18 3
Effects of various no till seeders and stubble conditions on sowing performance and seed emergence of common vetch Uluslararası Soil and Tillage Research 126 1
Strip tillage width effects on sunflower seed emergence and yield Uluslararası Soil and Tillage Research 131 1
Farklı toprak işleme yöntemlerinin yabancı ot kontrolüne etkisi Ulusal Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2 4
Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on the distribution of soil slice size Uluslararası Applied Engineering in Agriculture 24 4
Erzurum ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri Ulusal Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 40 2
Toprak işleme sistemlerinin önemli bazı toprak kalite kriterlerine olan etkileri Ulusal Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 16 2
Effects of various strip widths and tractor forward speeds in strip tillage on soil physical properties and yield of silage corn Uluslararası Journal of Agricultural Sciences 16 3
A comparison of an experimental plow with a moldboard and a disk plow on the soil physical properties Uluslararası Applied Engineering in Agriculture 27 2
Iğdır ilinin tarımsal mekanizasyon özellikleri Uluslararası Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 4
Farklı tip gömücü ayak ve kapatma düzenine sahip doğrudan ekim makinalarının farklı ilerleme hızlarında kullanılmasının toprak yüzey pürüzlülüğüne etkisi Uluslararası Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1 1
Effects of different no till seeders and tractor forward speeds on the soil physical properties and seed emergence of summer vetch and winter wheat Uluslararası Journal of Agricultural Sciences 18 1
Effects of various tillage systems on soil CO2 C fluxes and on bacteria and fungi populations in Zea mays Uluslararası AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH 7 19
Iğdır ilinin hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli Ulusal Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2 1
Iğdır ili kayısı tarımının mekanizasyon sorunları ve çözüm önerileri Uluslararası Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech 2 3
The effects of reduced tillage and compaction level on the red lentil yield Uluslararası Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 5
Toprak yüzey pürüzlülüğü ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması Uluslararası Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 104 109
Anıza doğrudan ekim makinalarında kullanılan farklı gömücü ayak ve taktör ilerleme hızlarının çizi kesit alanı ve toprak kabarmasına etkileri Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 43 2
Effects of strip width and tractor forward speed on sowing uniformity of maize and sunflower Uluslararası Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 2
Effects of aggregate size and compaction level on CO2 C fluxes and microbial populations Uluslararası Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 30 2
A new approach for determination of seed distribution area in vertical plane Uluslararası Journal of Agricultural Science 21 1
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
FARKLI NEM DÜZEYLERİNİN ASPİR (CARTHAMUS TİNCTORİUS)TOHUMLARININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
ANIZA DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMİNİN TÜRKİYE TARIMINAADAPTASYONU: TEMEL BİLEŞENLER, DÜNYA ÖRNEKLERİ, KARŞILAŞILANSORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uluslararası UMTEB 6. ULUSLARARASI MESLEKİ VETEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 11.04.2019
TOPRAK İŞLEME SİSTEMLERİNİN TOPRAĞIN MİKROBİYAL AKTİVİTESİNEETKİLERİ Uluslararası MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V 02.05.2019
FARKLI NEM İÇERİKLERİ VE SÜRTÜNME DÜZLEMLERİNİN ASPİR’DE(CARTHAMUS TİNCTORİUS) STATİK SÜRTÜNME KATSAYILARINA OLANETKİLERİ Uluslararası MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-V 02.05.2019
The Current Problems of Iğdır Agriculture Uluslararası 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Changes in Physical and Mechanical Properties of Different Chickpea Cultivars Due to Moisture Content Uluslararası 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCEAGRICULTURE 19.06.2019
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Sıra Üzeri Sıkıştırmanın Toprak Fiziksel Özelliklerine Etkileri Uluslararası Uluslararası Tarım Kongresi 03.05.2018
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern Anatolia Region Uluslararası II. International Iğdır Symposium 09.10.2017
The Applications of No-tillage in Turkey Uluslararası 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Main Problems of Agriculture in Iğdır Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Importance of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in Lentil Planting Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Usage of Microcontrollers in Agricultural Areas Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Soil CO2 Emissions Under Short-Term Tillage Effects Uluslararası 13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop on Precision Agriculture 13.09.2017
The Main Problems of Iğdır Agriculture Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Important of the Conservation Agriculture in Turkey Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Sowing Mechanization, Problems and Solution Suggestions in the Eastern AnatoliaRegion Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
The Effect of Seed Drill Vibration on the Seed Spacing Uniformity in Row in LentilPlanting Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Usage of microcontrollers in agriculture Uluslararası II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 09.10.2017
Ekolojik tarımda toprak işlemenin yabancı ot kontrolündeki rolü Ulusal Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu 28.06.2010
Farklı tip gömücü ayaklara sahip anıza doğrudan ekim makinalarının güç ve yakıt tüketimi yönünden karşılaştırılması Ulusal 28. Ulusal tarımsal mekanizasyon kongresi 04.04.2013
Türkiye traktör parkı ve yetkili teknik servis ağlarının markalara göre dağılımı Ulusal 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 05.09.2012
Farklı tip anıza doğrudan ekim makinalarının değişik anız koşullarınında çizi özellikleri ve anız dağılımı yönünden karşılaştırılması Ulusal 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 01.10.2009
Coğrafik bölgeler bazında Türkiye nin traktör parkı ve mekanizasyon özelliklerinin yıllara göre değişimi Ulusal 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi 22.09.2010
Tarımsal göstergeler ışığında mersin ilinin mekanizasyon durumu Ulusal Mersin Sempozyumu 19.11.2008
Türkiyenin coğrafi bölgeler bazında hayvansal atık kaynaklı biyogaz potansiyeli Ulusal 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
The effects of soil tillage systems on the global warming Uluslararası 15th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions 07.10.2009
Toprak frezesi bıçak yörüngesinin bilgisayar destekli tasarımı Ulusal Tarımsal mekanizasyon 22. ulusal kongresi 08.04.2004
Mersin bölgesinde seracılık Ulusal Mersin sempozyumu 19.11.2008
Iğdır İli Elma Yetiştiriciliği ve Mekanizasyon Sorunları Ulusal 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi 02.09.2015
Turkey s Agricultural Equipment and Machinery Projection Ulusal 29. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongesi 02.09.2015
Farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve traktör ilerleme hızlarının mısır bitkisinde toprak fiziksel özellikleri ve CO2 yayılımına etkileri Ulusal 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 09.06.2015
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2017 Mısırda farklı sıra üzeri sıkıştırma düzeyleri ve makina ilerleme hızlarının tohum dağılım düzgünlüğü, tarla filizi çıkışı ve verime olan etkileri HASAN KAAN KÜÇÜKERDEM Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Tohum dağılım alanının belirlemesinde içbükey zarf algoritmasının uygulanabilirliği ALPER GÜLBE Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2015-2016 Tarım Makinaları Lisans
2014-2015 Tarım makinalarında iş güvenliği Lisans
2014-2015 Malzeme Bilgisi Lisans
2012-2013 Alternatif enerji Kaynakaları Yüksek Lisans
2013-2014 Alternatif enerji Kaynakaları Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Makinalarında İş etüdü Yüksek Lisans
2014-2015 Tarım Makinalarında İş etüdü Yüksek Lisans
2012-2013 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2013-2014 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2014-2015 Tarım Makinaları Deney İlkeleri Yüksek Lisans
2014-2015 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Yüksek Lisans
2013-2014 Toprak İşleme Alet ve Makinaları Yüksek Lisans
2010-2011 Tarım Makinaları Lisans
2011-2012 Tarım Makinaları Lisans
2012-2013 Tarım Makinaları Lisans
2013-2014 Teknik Resim Lisans
2014-2015 Teknik Resim Lisans
2011-2012 Teknik Resim Lisans
2012-2013 Teknik Resim Lisans
2013-2014 Bilgisayar Önlisans
2013-2014 Meslek Etiği Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Türkiye’de Anıza Doğrudan Ekim Uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Üniversitesi Traktör Parkının Geliştirilmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Kayısı Yetiştiriciliğinde Enerji Bilançosu ve Bazı Kayısı Çeşitlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tek Dane Ekim Makinalarıyla İri taneli Tohumların Ekiminde Bazı İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yardımıyla elma sınıflandırılması ve leke analizi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisi Çimlenme ve Çıkış Parametrelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Koşullarında Anıza Doğrudan Ekimin Geleneksel Toprak İşleme ve Ekim Sıklığı Yönünden Karşılaştırılması Araştırmacı BAP
Çizelde Farklı Tip Ayak ve Uç Demirlerinin Toprağa Olan Etkileri Güç ve Yakıt Tüketimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Anıza Direkt Ekim Makinalarında Kullanılan Farklı Gömücü Ayak Bastırma ve Kapatma Düzenlerinin Güç ve Yakıt Tüketimleri Çizi Profili ve Tohum Dağılım Düzgünlüğü İle Bitki Çıkışına Olan Etkileri Araştırmacı BAP
Farklı Toprak Sıkıştırma ve Parçalama Düzeylerinin Buğdayda Tarla Filizi Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Şeritsel Toprak İşlemede Farklı Makine Kombinasyonlarının Toprak Fiziksel Özellikleri Güç ve Yakıt Tüketimi ile Bitki Çıkışına Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı BAP
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarım Makinaları Bilimi Derneği Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2016 Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü REKTÖRLÜK 2017
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü IĞDIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016
2012 Dekan Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2013
2011 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013
2010 Bölüm Başkanı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2013
2010 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2013