E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3431
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Türkan, Çam Ç, & Türkan, S., (2018). Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD), cilt 5 sayı 10, sy.49-59.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 


 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Taner E., & Türkan S,. (2016)  Beden Politikaları bağlamında dijital klonlama ile bireyin göçebe bedenlere hapsedilişine dair bir inceleme, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, sy,113-118 Kocaeli (Tam metin bildiri)
 2. Türkan, S.,(2017) Eğitimde Paradigma Değişimi ve Medya Etkisi, 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Ekim 9-11, Iğdır
 3. Türkan S., & Türkan, Çam Ç, (2018) Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 4. Türkan, Çam Ç,& Türkan, S., (2018)  Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 5. Türkan, S., & Ateş, K., (2018)  Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31,  Ankara
 6. Ateş, K., & Türkan S., (2018) Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31, Ankara
 7. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018)  Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Değer   Öğretimine Yönelik Bakış Açıları. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
 8. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Müdürlüğü, Veli ve Öğrencilere Yönelik Düşünceleri ve Yaşadıkları Problemler. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

3.Protokol ve Sosyal davranış Kuralları

4.Türkiye’nin İdari Yapısı

5.Demokrasi ve İnsan Hakları

6.Demokrasi ve Küreselleşme

7.Sosyal Sorumluluk Yönetimi

8.Medya Okuryazarlığı

9.Girişimcilik

10.İnsan Kaynakları Yönetimi

11.İletişim Bilgisi

12.Yazışma Teknikleri ve Kompozisyon

13.Halkla İlişkilere Giriş

      14.  Yönetim ve Organizasyon

(Yüksekokul Müdür Yardımcısı), (Bölüm Başkanı.)