E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 3401
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  1. Üniversite; Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi, 2. Üniversite; İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 • Y

  Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • D

  Doktora

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Türkan, Çam Ç, & Türkan, S., (2018). Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD), cilt 5 sayı 10, sy.49-59.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 


 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Taner E., & Türkan S,. (2016)  Beden Politikaları bağlamında dijital klonlama ile bireyin göçebe bedenlere hapsedilişine dair bir inceleme, 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, sy,113-118 Kocaeli (Tam metin bildiri)
 2. Türkan, S.,(2017) Eğitimde Paradigma Değişimi ve Medya Etkisi, 2.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Ekim 9-11, Iğdır
 3. Türkan S., & Türkan, Çam Ç, (2018) Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 4. Türkan, Çam Ç,& Türkan, S., (2018)  Mümtaz Zeki Taşkın’ın Tiyatro Eserlerinde Aktarılan Değerler. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 9-11, Mardin
 5. Türkan, S., & Ateş, K., (2018)  Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31,  Ankara
 6. Ateş, K., & Türkan S., (2018) Iğdır Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi. Mart 29-31, Ankara
 7. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018)  Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Değer   Öğretimine Yönelik Bakış Açıları. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır
 8. Mindivanli Akdoğan, E.,& Türkan S.,(2018) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Müdürlüğü, Veli ve Öğrencilere Yönelik Düşünceleri ve Yaşadıkları Problemler. 1. Uluslararası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi. Kasım 6-7, Iğdır

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

3.Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

4.Türkiye’nin İdari Yapısı

5.Demokrasi ve İnsan Hakları

6.Demokrasi ve Küreselleşme

7.Sosyal Sorumluluk Yönetimi

8.Medya Okuryazarlığı

9. Değerler Eğitimi

 

 

 

    

(Yüksekokul Müdür Yardımcısı), (Bölüm Başkanı)