E-posta Telefon
90.476.226 13 14 | 3000
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • Y

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2007
  Yüksek Lisans

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Kalite çemberlerinin performansa etkileri
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1988 - 1992
  Lisans

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2018
  Doktora

  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim ve Organizasyon/İşletme Ana Bilim Dalı

  Tez Adı: Örgütsel adalet algısının çalışanların işe yabancılaşmasına etkisinde tükenmişliğin ve presenteizmin rolü
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Bireylerin Kişilik Tipleri İle Örgütlerde Yaşanan Çatışmalarda Tercih Edilen Çözüm Stratejileri Arasındaki İlişki. Uluslararası MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 5 2019 https://doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1273
VERGİ BİLİNCİNİN VERGİ AHLAKI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ve İLAHİYAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası SÖKMEN GÜRÇAM ÖZLEM,MOÇ TURHAN BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL 7 4 2019 https://bmij.org/index.php/1/article/view/1194
DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uluslararası MOÇ TURHAN JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES 4 13 2018 http://www.iksadjournal.org/DergiTamDetay.aspx?ID=107
Çalışanların Presenteizm (İşte Sözde Var Olma) Davranışlarının İşe Yabancılaşmalarına Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği Uluslararası MOÇ TURHAN,İŞCAN ÖMER FARUK İşletme Araştırmaları Dergisi 10 3 2018
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Bireyler Arasında Yaşanan Çatışmalar ve Uygulanan Çözüm Stratejileri. Uluslararası MOÇ TURHAN,MOÇ SUZAN IĞDIR I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 06.11.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_c180a59918af498a86587463c4e92243.pdf
DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası MOÇ TURHAN III. ULUSLARARASI MESLEKĠ VE TEKNĠK BĠLĠMLER KONGRESĠ 21.06.2018 https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_fadf6a13539545568338d5dd6d590535.pdf
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2021 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM ve İNSAN KAYNAKLARI AİLE İŞLETMELERİNİN YÖNETİM SORUNLARI Bölüm(ler)
2020 Dijital Yönetim Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 Tüketici tutumu ve sağlık bilincinin organik gıda satın alma niyeti üzerine etkisi Iğdır ili örneği ÖZNUR DUMAN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2018-2019 Örgütsel Davranış Önlisans
2018-2019 Lojitik Yönetim ve Organizasyon Önlisans
2018-2019 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Önlisans
2018-2019 HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON-1 Önlisans
2018-2019 İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Girişimcilik Yüksek Lisans
2018-2019 Kalite Güvnece ve Standartları Lisans
2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Lisans
2018-2019 Girişimcilik Önlisans
2018-2019 Hastane Yönetimi ve Organizasyon-2 Önlisans
2018-2019 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2018-2019 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2017-2018 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-2 Önlisans
2017-2018 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI -1 Önlisans
2017-2018 ELEKTRONİK TİCARET Önlisans
2017-2018 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2017-2018 DEVLET BÜTCESİ Önlisans
2017-2018 VERGİ HUKUKU Önlisans
2017-2018 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2017-2018 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2016-2017 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2016-2017 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2016-2017 DEVLET BÜTCESİ Önlisans
2016-2017 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2015-2016 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ Önlisans
2015-2016 VERGİ HUKUKU Önlisans
2015-2016 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2015-2016 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2015-2016 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2015-2016 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2014-2015 VERGİ HUKUKU Önlisans
2014-2015 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2014-2015 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2014-2015 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2014-2015 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2013-2014 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2011-2012 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Önlisans
2012-2013 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2009-2010 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2011-2012 OFİS PROGRAMLARI Önlisans
2009-2010 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2008-2009 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2007-2008 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2004-2005 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2006-2007 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2002-2003 BİLGİSAYARA GİRİŞ Önlisans
2013-2014 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2012-2013 MESLEK ETİĞİ Önlisans
2012-2013 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2010-2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2009-2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2007-2008 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2006-2007 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Önlisans
2012-2013 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2013-2014 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2011-2012 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2010-2011 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2006-2007 MAHALLİ İDARELER Önlisans
2011-2012 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2010-2011 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2007-2008 VERGİ UYGULAMALARI Önlisans
2011-2012 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2009-2010 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2004-2005 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2007-2008 MALİYE POLİTİKASI Önlisans
2013-2014 KAMU MALİYESİ Önlisans
2012-2013 KAMU MALİYESİ Önlisans
2008-2009 KAMU MALİYESİ Önlisans
2006-2007 KAMU MALİYESİ Önlisans
2013-2014 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2012-2013 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2011-2012 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2010-2011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2009-2010 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2008-2009 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2007-2008 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2006-2007 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2004-2005 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2005-2006 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2003-2004 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2002-2003 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2000-2001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Önlisans
2013-2014 VERGİ HUKUKU Önlisans
2012-2013 VERGİ HUKUKU Önlisans
2011-2012 VERGİ HUKUKU Önlisans
2010-2011 VERGİ HUKUKU Önlisans
2009-2010 VERGİ HUKUKU Önlisans
2008-2009 VERGİ HUKUKU Önlisans
2007-2008 VERGİ HUKUKU Önlisans
2006-2007 VERGİ HUKUKU Önlisans
2005-2006 VERGİ HUKUKU Önlisans
2004-2005 VERGİ HUKUKU Önlisans
2003-2004 VERGİ HUKUKU Önlisans
2002-2003 VERGİ HUKUKU Önlisans
2000-2001 VERGİ HUKUKU Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Göller Yöresi Ekspresi Eğitmen Diğer (Ulusal)
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi: