E-posta Telefon
04762230010 | 3302
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doktora

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Elit düzeydeki erkek sporcuların narsisizm düzeyleri ve beden algıları arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Y

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012
  Yüksek Lisans

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)/

  Tez Adı: Güreşçilerin kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
 • L

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010
  Lisans

  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
Comparison of Body Perception of Bodybuilding Athletes pre and post Anabolic Steroid Cycle Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL, BULGURCUOĞLU AHMET NUSRET Progress in Nutrition 23 1 2021 https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/11569
Serebral palsi ve egzersiz Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL, ATAR ÖZDEMİR, FERAH TAZEGÜL MERVE TOTBID Dergisi 20 3 2021 http://dx.doi.org/10.14292/totbid.dergisi.2021.58
Identification of the Relationship Between Life Satisfaction and Narcissism Levels of University Students Uluslararası KARAKULAK İZZET,TAZEGÜL ÜNSAL International Education Studies 13 7 2020 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/0/43004
ANTİK YUNAN SPOR KÜLTÜRÜNDE NARSİSTİK GÖRÜNÜMLER Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Social Sciences 15 15 2017 http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3710
Comparison of the Motivation Levels of the National and Non-National Karate Players Uluslararası SOYKAN AYTEKİN,TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Sports and Physical Education 2015
Bazı Branştaki Sporcuların Narsisizm Düzeyleri İle Sosyo- Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches 4 1 2013 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuspd/article/view/1009002217
The Determination of the Relationship BetweenMotivational Trends and the Style of Coping with Stress Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL World Applied Sciences Journal 2013
Comparison of the style of coping with stress of athletes in the individual sports branches in socio demographic respect Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Sport Studies 2012
BAYAN SPORCULARIN NARSİSZM DÜZEYİNİ SPOR YAŞI DEĞİŞKENİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,Ferah Tazegül Merve the Journal of Academic Social Sciences 33 33 2016 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3450
The Determination of the Relationship between Sportspersonship Orientations and Positive Thinking Levels of the Athletes Engaged in Different Sports Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ESMER OZAN Universal Journal of Educational Research 6 8 2018 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95iid=1417
BAYAN BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGI VE NARSİSİZM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNC Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 6 Volume 6 Issue 8 2013 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1842
Elit Düzeydeki Tenisçilerin Yaşama BağlılıkDüzeyleri İle Bedenlerini Beğenmeleri Arasındakiİlişkinin Belirlenmesi,’’ The Journal of Academic SocialScience, Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic SocialScience 2016
GELENEKSEL TÜRK YAĞLI GÜREŞİNDE ŞAMANİZMİN VE İSLAMIN İZLERİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,Öyün Şeyhmus JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 20 2019 http://www.journalofsocial.com/DergiTamDetay.aspx?ID=176
BODY AND SPORTS IN THE PERIOD OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Eurasia Social Sciences 10 35 2019
İslamiyet’xxin Afrika Kıtasındaki Geleneksel Kadın Güreşi Üzerindeki Etkisi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 5 21 2019 http://www.journalofsocial.com/DergiTamDetay.aspx?ID=197
Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği). Uluslararası ERSOY ADNAN,TAZEGÜL ÜNSAL,SANCAKLI HAMDİ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2012
Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Büyükbasmacı YunusEmre,TAZEGÜL ÜNSAL Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
Comparison of Continuous Anxiety Level of SomeIndividual Fight Athletes Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KÜÇÜK VEYSEL,TUNA GÖKHAN,AKGÜL MEHMET HAŞİM American Journal of Applied Psychology, 2015 http://www.sciepub.com/journal/AJAP/archive
Comparison on motivation levels of sports people whorank among top three in Championships of Turkey inpersonal Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Physical Education, Sports and Health 2 2 2015 http://www.kheljournal.com/archives/2015/vol2issue2/PartB/2-1-53.pdf
ELİT DÜZEYDEKİ TENİSÇİLERİN OLUMLU DÜŞÜNME VE YAŞAMABAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 67 2018 http://akademikbakis.org/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=67
FARKLI TOPLUMLARDAKİ GELENEKSEL GÜREŞLER Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 13 2018 http://www.avrasyad.com/OncekiSayilar.aspx
SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİBEĞENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 67 18 2018 http://dergipark.gov.tr/esosder
Comparison of the Narcissism Level of the Bodybuildersbefore and after the Application of AnabolicSteroid Cure Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Universal Journal of Educational Research 6 6 2018 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95iid=1384
DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 16 2018 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=320
BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 17 2018 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=340
THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF SPORTSPERSONSHIP AND NARCISSISM OF ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Education Studies 4 1 2018 https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/469
Comparison of Body Perceptions of Athletes in the Team and Individual Branches Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY Universal Journal of Educational Research 6 5 2018 http://www.hrpub.org/journals/jour_archive.php?id=95
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Misyonerlik ve Spor Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 7 1 2018 http://www.itobiad.com/issue/34318/376415
Investigating the relationship between narcissism andmotivation level of wrestlers Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN,SANCAKLI HAMDİ Global Advanced Research Journal of History, Political Science and International Relations 2 2 2013
Comparison of narcissims in some branches of athletes Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL International Journal of Sport Studies 2011
ELİT DÜZEYDEKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI A Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 10 Number: 40 2015 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3102
SPOR YAPAN BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE NARSİSİM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası PARLAKKILIÇ ŞENİZ,TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 38 38 2016 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11813
BOKSÖRLERIN MOTIVASYONYÖNELIMLERI VE NARSISIZM DÜZEYLERI ARASINDAKI ILISKININ IN Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 65 6 2013 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=1553
FUTBOL SEYİRCİSİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYİNİNSOSYODEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ERSOY ADNAN,SANCAKLI HAMDİ Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (USAD) 3 2 2011
ELİT GÜREŞÇİLERİN TARTI ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 5 Number: 46 2016 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3302
The Determination of the Relationship between Levels ofNarcissim and Motivational Trends in the Individual Sport Branche Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN American Journal of Sports Science and Medicine 1 3 2013 http://pubs.sciepub.com/ajssm/1/3/2/abstract.html
BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BEDENLERİNİ BEĞENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası KARA TAYFUN,TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 38 38 2016 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11739
INVESTIGATION OF ASSERTIVENESS OF YOUNG WRESTLERS IN TERMS OF SOCIO DEMOGRAPHICAL PERSPECTIVE Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Physical Education and Sport Science 2 2 2016 http://oapub.org/edu/index.php/ejep/pages/view/indexing
VÜCUT GELİŞTİRME SPORCULARI İLE FARKLI SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN VE SPOR YAP Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY The Journal of Academic Social Science Studies 3 Number: 33 2015 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2770
GENÇ FUTBOLCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE EGO VE GÖREV YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 50 50 2017 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12474
FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 64 2017 http://akademikbakis.org/index.php
DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİKÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH 4 15 2017 http://www.jshsr.org/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=15
The determination of the relationship betweenlevels of narcissim and motivational trends in thecontact sports Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL JOURNAL OF HUMAN SPORT EXERCISE 8 3 2013 https://www.jhse.ua.es/issue/view/2013-v8-n3
The Comparision of Narcissism Levels of Theathletes at Individual Sports Accordıng to Their Socio-Demographic Features Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,SOYKAN AYTEKİN American International Journal of Contemporary Research 3 7 2013 http://www.aijcrnet.com/journal/index/490
SPORUN KİŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL The Journal of Academic Social Science Studies 8 Number: 25-I 2014 http://www.jasstudies.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2352
Elit Düzeydeki Tenisçilerin Olumlu Düşünme Düzeyleri ile Bedenlerini Beğenmeleri Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİSİ 5 8 2016 http://dergipark.gov.tr/itobiad/issue/25175
THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENPERSONAL PROPERTIES AND BODY APPRECIATION OFPHYSICALLY DISABLED ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Physical Education and Sport Science 3 1 2017
VÜCUT GELİŞTİME BRANŞINDAKİ ERKEK SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ ve BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 13 2017 http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=227
THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISM AND POSITIVE THINKING LEVELS OF PHYSICAL DISABLED ATHLETES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL European Journal of Social Sciences Studies 2 1 2017 http://oapub.org/soc/index.php/EJSSS/issue/view/6
Farklı Toplumlarda Polo Sporu Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI DERGİS 6 3 2017
TANRI İÇİN KURBAN EDİLEN FUTBOLCULAR Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 52 52 2017 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12596
16 HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ BEDEN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Ulusal TAZEGÜL ÜNSAL Social Sciences Studies Journal 3 9 2017 http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=70
BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİ İLE BEDENLERİNİ BEGENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL the Journal of Academic Social Sciences 37 37 2016 http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11758
A COMPARISON OF THE LEVELS OF AGGRESSION AND ASSERTIVENESS BETWEEN AMPUTEE AND HEARING-IMPAIRED FOOTBALL PLAYERS Uluslararası ACET MEHMET,TAZEGÜL ÜNSAL INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH 4 3 2012
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Diyarbakır Master Futbolcularının Sportmenlik Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Uluslararası ÖZALTAŞ HÜSEYİN NASİP,TAZEGÜL ÜNSAL,SERİN EMRE,ESKİYECEK CANAN GÜLBİN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
Geleneksel Moğol Güreşi Bukh Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,ÇAKAR ATİLLA TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARIIII 22.11.2018
THE COMPARISON OF INTERNET DEPENDENCE LEVELS OF MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Ulusal BORA MEHMET VEYSİ, TAZEGÜL ÜNSAL 3. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS 01.06.2020 http://isfaw2020.isfaw.org/tr
MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY COMPARISON OF NARSISISM LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES Uluslararası BORA MEHMET VEYSİ, TAZEGÜL ÜNSAL 3. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS 01.06.2020 http://isfaw2020.isfaw.org/tr
AFRİKA KITASINDAKİ GELENEKSEL SOPA DÖVÜŞÜ LEPİDO Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KARAKULAK İZZET,EYUBOĞLU ENDER 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06.11.2020
KANARYA ADALARI GELENEKSEL SOPA DÖVÜŞ SANATI JUEGO DEL PALO Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,KARAKULAK İZZET 13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi 06.11.2020
MOĞOL TOPLUMUNUN GELENEKSEL GÜREŞİ BUKH Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 12. Uluslararası Spor Camiası SempozyumuÖzet Metinleri 05.06.2020
Futbol Basketbol Hentbol Voleybol Branşlarında Görülen Yaralanmaların Nedenleri ve Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Uluslararası KİRİŞCİ İLKER,TAZEGÜL ÜNSAL,ERDEM KAMİL 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 31.10.2018 http://burkonturizm.com/duyuru/sbk/73/SBK2018_tam.pdf
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsisizim Düzeyleri ve Çoklu Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ REFİKA,ÇAKAR ATİLLA,FERAH TAZEGÜL MERVE 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Spora Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ REFİKA,FERAH TAZEGÜL MERVE 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
Elit Düzeydeki Hentbolcuların Yaşam Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress 24.10.2019
Elit Düzeydeki Hentbolcuların Olumlu Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL,TAZEGÜL Merve Ferah Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress 24.10.2019
Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,MENEVŞE ALİYE 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 25.04.2019 www.isfaw2019.isfaw.org
Elit Düzeydeki Hentbolcuların Olumlu Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göreİncelenmesi Ulusal ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL,Ferah Tazegül Merve 3rd Union of Thrace Universities International Health Sciences Congress 24.10.2019
Elit Düzeydeki Hentbolcuların Yaşam Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ulusal ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL 3rd Union of Thrace Universities International Health Sciences Congress 24.10.2019
Mardin Artuklu Üniversitesi Antrenörlük EğitimBölümü Öğrencilerinin Boş Zaman YönetimDüzeylerinin Araştırılması. Uluslararası GENÇAY ERTUĞRUL,TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,SEZAN TURAN 2nd Eurasian Sports Sciences Congress 02.05.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
Farklı Bölümlerde Okuyan ÜniversiteÖğrencilerinin Ders Dışı Sportif EtkinliklereYönelik Tutumları. Uluslararası SEZAN TURAN,GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GENÇAY ERTUĞRUL 2nd Eurasian Sports Sciences Congress, 02.05.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
Mardin Artuklu Üniversitesi Antrenörlük EğitimBölümü Öğrencilerinin Boş Zaman TutumDüzeylerinin Araştırılması. Uluslararası GENÇAY ERTUĞRUL,GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL 2nd Eurasian Sports Sciences Congress 02.05.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Boyutlarının cinsiyetdeğişkene göre karşılaştırılması (Mardin ili Örneği) Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi 25.04.2019 http://isfaw2019.isfaw.org/
Çin Toplumunun Geleneksel Polo Sporu jiju Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi 25.04.2019 http://isfaw2019.isfaw.org/
Geleneksel Japon Güreşi SUMO Uluslararası GERİ SERDAR,TAZEGÜL ÜNSAL,GÜRKAN ALPER CENK 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi 25.04.2019 http://www.kongre2019.com/site.php?http://essc-mus.alparslan.edu.tr
Çin Toplumunun Geleneksel Güreşi Juedi Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,MENEVŞE ALİYE 2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi 25.04.2019
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Uluslararası Elik Tuncay,TAZEGÜL ÜNSAL 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
Geleneksel Hint Güreşi Kushti Ve Mukana Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GERİ SERDAR,ÇAKAR ATİLLA TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOROYUNLARI III 22.11.2018
Takım ve Bireysel Branşlardaki Sporcuların Beden Algılarının Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,GÜVEN ÖZBAY Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 05.08.2018 http://isfaw2018.isfaw.org/public/documents/ISFAW-tam-metin-kitap.pdf
FUTBOL BASKETBOL HENTBOL VOLEYBOL BRANŞLARINDA GÖRÜLEN YARALANMALARIN NEDENLERİ VETEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası Kirişci İlker,TAZEGÜL ÜNSAL,ERDEM KAMİL 16. Uluslararası spor bilimleri kongresi 31.10.2018 http://sbk2018.org/
Diyarbakır Master Futbolcularının Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ESMER OZAN,ÖZALTAŞ HÜSEYİN NASİP,SEZAN TURAN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
AK PARTİ VE 19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-Justice and Development Party and May 19 theCommemoration of Atatürk, Youth and Sports Day Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 6th International Conference on Science Culture and Sport, Lviv/UKRAINE, 25-27 April 2018 25.04.2018 http://www.iscs-a.org/multimedia/depo/6iscs_fulltexts_book.pdf
BADMİNTON BRANŞINDAKİ SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİİLİŞKİNİNBELİRLENMES Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 05.05.2018 http://isfaw2018.isfaw.org/public/documents/ISFAW-tam-metin-kitap.pdf
Beden Eğitimi Dersi Alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Düzeyleri ve Beden Algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Mardin İl Örneği) Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL,ALTUNHAN ABDULLAH,SEZAN TURAN 3. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi 15.11.2018
Beden Eğitimi Dersi Alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Düzeyleri ve Beden Algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi Ulusal SEZAN TURAN,ALTUNHAN ABDULLAH,TAZEGÜL ÜNSAL 11. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 18.04.2018
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN NARSİSİZM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uluslararası ATAR ÖZDEMİR,TAZEGÜL ÜNSAL 6th International Conference on Science Culture and Sport 25.04.2018
Bireysel Sporlardaki Sporculann Narsisizm Duzeylerinin Sosyo Demografik bzelliklerine Göre Karşılaştırılması Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 2ND International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress 31.05.2012
Vücut Geliştirme Sporcuların Anabolik Streoid Kürü ÖncesiVe Sonrası Narsisizm Düzeylerinin Karşılaştırılması, Uluslararası TAZEGÜL ÜNSAL 15 uluslararası sporbilimleri kongresi 15.11.2017 http://sbk2017.org/
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2021 SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI EMRAH DOĞAN Yüksek Lisans Devam Ediyor
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Doktora
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Yüksek Lisans
2020-2021 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ Yüksek Lisans
2020-2021 GÜREŞ UZM- I Lisans
2020-2021 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans
2020-2021 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2020-2021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Yüksek Lisans
2020-2021 Güreş Lisans
2020-2021 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Lisans
2020-2021 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Lisans
2020-2021 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI Lisans
2020-2021 SPOR PSİKOLOJİSİ Lisans
2019-2020 SPOR ANTROPOLOJİSİ Yüksek Lisans
2019-2020 REKREASYON Lisans
2019-2020 EĞİTİM FELSEFESİ Lisans
2019-2020 ARTİSTİK CİMNASTİK Lisans
2019-2020 GENEL CİMNASTİK Lisans
2019-2020 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Yüksek Lisans
2019-2020 Bireysel Sporlar Güreş Lisans
2019-2020 Antrenman Bilgisi I Lisans
2019-2020 Genel Cimnastik Lisans
2018-2019 Fizyoloji Lisans
2018-2019 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri Lisans
2018-2019 Genel Cimnastik Lisans
2017-2018 Beden Eğitimi ve Vücutgeliştirme IV Önlisans
Proje Adı Görev: Tür:
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2020 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2018 Bölüm Başkanı MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2020