E-posta Telefon
+90.476.223 0010 | 4450
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

 • Y

  Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya

 • D

  Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik Kimya

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,POYRAZ MEHMET (2019). [Ni(2-Benzimidazolilüre)2(etanol)2][NO3]2 Bilesiginin Yogunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Yapılan Bazı Kuantum Kimyasal Hesaplamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 14(2), 203-212., Doi: 10.29233/sdufeffd.550273

2. BEYTUR MURAT,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,MANAP SEVDA,YÜKSEK HAYDAR (2019). Synthesis, characterization and theoretical determination of corrosion inhibitor activities of some new 4,5-dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-one derivatives. Heliyon, 5(6), Doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01809

3. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2019). INVESTIGATION OFTADF PROPERTIES OF NOVEL DONOR-ACCEPTOR TYPE PYRAZINE DERIVATIVES. JOURNAL OFTHE CHILEAN CHEMICAL SOCIETY, 64(1), 4303-4309., Doi: 10.4067/s0717-97072019000104303

4. ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2019). (E)-2-((Fenilimino)metil) Fenol Molekülünün Teorik Olarak Incelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(1), 407-414., Doi: 10.21597/jist.457176 

5. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,BEYTUR MURAT (2019). 4-Benzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4- triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Teorik OlarakIncelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(1), 512-521., Doi: 10.21597/jist.481990 

6. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,Ögretir Cemil (2018). SENTEZLENMIS BAZI ILAÇ ETKEN MOLEKÜLLERININ ASITLIKSABITLERININ TEORIK OLARAK INCELENMESI. Caucasian Journal of Science, 5(2), 33-49. 

7. YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZTÜRK DILARA,ÖZTÜRK ERHAN,ALPASLAN DUYGU,SAHAN TEKIN,AKTAS NAHIT (2017). Van Gölü Suyunun Iyon Karakterizasyonuyla Su Kalitesinin Belirlenmesi. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 169-179. 

8. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2017). Heterotricyclic Compounds via Click Reaction: A Computational Study. Noble International Journal of Scientific Research, 1(7), 80-89.
 


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2017). Donör-Akseptör Gruplar Içeren Bazı Heterosiklik Bilesiklerin Çizgisel Olmayan Özelliklerinin Teorik Olarak Incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 1-8. 

2. GÜMÜS SELÇUK,GÜMÜS AYSEGÜL,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2017). Siklik Alken Türevlerinin Karbenler ile Siklopropanasyon Tepkimelerinin Teorik Olarak Incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 57-69. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,BEYTUR MURAT (2019). Spectroscopic and Nonlinear Optical Properties of Biologically Active 3-(2/3/4-Pyridyl)-4-amino-1,2,4-triazole-5-thiones by Density Functional Theory Method. International Conference on Technology, Engineering and Science, 371-379. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2. SARPÜN ISMAIL HAKKI,AKDENIZ FERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,TEL EYYUP (2019). HFB Calculation of Nucleon Densities of Nickel Isotopes. HNPS 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3. ÖZKAN BILICI VILDAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,PAT SUAT,SARPÜN ISMAIL HAKKI (2019). Neutron Absorption in B. TESNAT 2019, 96 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. TOPAL SERKAN,ALMA MEHMET HAKKI,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2019). Hidroksiantrakinon türevlerinin antioksiadan aktivitelerinin teorik olarak incelenmesi. UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2019). Benzo[d]oksazol ve Türevlerinin Elektronik ve Moleküler Özelliklerinin Kuantum Kimyasal Çalısmaları. UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6. ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2019). Monoazapiridokinolizin türevlerinin aromatiklik özelliklerinin incelenmesi. UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2019). Benzo[d]oksazol ve türevlerinin absorbsiyon ve emisyon spektrumlarının TDDFT yöntemiyle incelenmesi. UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

8.ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2019). Fenantren tabanlı potansyel OLED yapılarının yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi. UMTEB-6 Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

9.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK,ALMA MEHMET HAKKI (2019). Bazı Süsbstitüe Fenol Bilesiklerinin DFT Yöntemiyle Incelenmesi. Uluslararası Ege Disiplinerarası Inovatif Bilimsel Arastırmalar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10.BEYTUR MURAT,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,YÜKSEK HAYDAR (2019). Evaluation of Experimental and Theoretical Properties of 3-n-Propyl-4-[4-(3-methoxybenzoxy)-4- ethoxybenzylidenamino]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Compound. 5th International Congress on Vocational and Technical Sciences (UMTEB-V), 238-253. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)

11. TENLIK FIGEN,ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2018). Bazı flavonoidlerin antioksidan etkinliklrinin teorik olarak incelenmesi. 1.Uluslararası Igdır Multidisipliner Çalısmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

12.ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2018). Theoretical Investigation of aromaticity of DAP derivates. V. IMCOFE 2018 BARCELONA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

13. ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK,GÜMÜS AYSEGÜL (2018).
Aromaticity of monoazaphenantherene derivates. ICRES 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14.ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2018). Potential Application of some phenanthrene derivates as OLED compounds. ICRES 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

15. ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS AYSEGÜL,GÜMÜS SELÇUK (2018). Theoretical Investigation of Structural Properties of (E)-2-((phenylimino)methyl)phenol Molecule. EurasianBioChem 2018 (Özet Bildiri/Poster)

16.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,POYRAZ MEHMET (2018). The Theoretical and Experimental Investıgation of Lumınescent Properties of Keto-Oxime Derivates of Imıdazole. EurasianBioChem 2018 (Özet Bildiri/Poster)

17.ÖZTÜRK ERHAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK,GÜMÜS AYSEGÜL (2018). Investıgatıon of Non-linear optıcal properties of Donor-Acceptor type Molecules. EurasianBioChem 2018 (Özet Bildiri/Poster)

18.GÜMÜS SELÇUK,GÜMÜS AYSEGÜL,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2018). Computational Investigation of Carbene and Cyclıc Olefin Reaction Mechanism. EurasianBioChem 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5105007)

19.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZTÜRK ERHAN,GÜMÜS SELÇUK,GÜMÜS AYSEGÜL (2018). Determination of TADF Properties of Phenanthroline-Based Compounds Containing Donor-Acceptor Group. EurasianBioChem 2018 (Özet Bildiri/Poster)

20.ÖZKAN BILICI VILDAN,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,KARAMAN CEREN,BOZKURT AHMET,PAT SUAT,SARPÜN ISMAIL HAKKI (2018). Physical Properties of TiN reactor structural material. TESNAT 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

21.TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,BEYTUR MURAT,YÜKSEK HAYDAR (2017). DETERMINATION OF THE ELECTRONIC PROPERTIES OF SOME ORGANICELECTROLUMINESCENT 4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4- TRIAZOL-5-ONE DERIVATIVES WITHDENSITY FUNCTION THEORY. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2017), 165 (Özet Bildiri/Poster)

22. BEYTUR MURAT,YÜKSEK HAYDAR,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2017). GAUSSIAN CALCULATIONS OF BIS-4-[3-(ETHYL/N-PROPYL-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ON-4-YL)- AZOMETHIN]PHENYL} BIPHENYL-4,4’DISULFONATES. International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES 2017), 164 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

23. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,POYRAZ MEHMET,BERBER HALIL (2017). Structural and Spectroscopic Analysis of the [Ni (2-Benzimidazoly-urea)2 (ethanol)2] [NO3]2 Compound Using Density Function Theory. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey), 430 (Özet Bildiri/Poster)

24. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZTÜRK ERHAN,GÜMÜS SELÇUK (2017). Determination of the Electronic Properties of Some Organic Electroluminescent Molecules with Density Function Theory. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey), 228 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

25. SARPÜN ISMAIL HAKKI,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2017). Environmental Radioactivity in Igdır Region. II. International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Igdır, Turkey), 222 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

26. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ALTIKAT AYSUN,BINGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YIGIT AYBEK
(2017). Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors. IV. IMCOFE INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIAN, 329-330. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

27. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK,ÖZTÜRK ERHAN (2017). Analysis of Non-Linear Properties of Certain Cyclic Compounds Containing Nitrogen. IV. IMCOFE INTERNATIOL MULTIDSISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, 402 403. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

28. YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ALTIKAT AYSUN,BINGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN (2017). Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters. IV. IMCOFE, 392-393. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

29. ÖZTÜRK ERHAN,YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ALTIKAT AYSUN,BINGÜL ZÜLEYHA (2017). Trace Element Analysis of The Diyadin (Agrı) Geothermal Waters. IV. IMCOFE, 390-391. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

30. BINGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ALTIKAT AYSUN (2017). Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University SehitBülent Yurtseven Campus. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 129-137. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

31. ALTIKAT AYSUN,BINGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2017). DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT: BULENTYURTSEVEN CAMPUS EXAMPLE. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017), 61 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

32. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZKAN BILICI VILDAN,tuncel sabri,PAT SUAT,SARPÜN ISMAIL HAKKI (2017). Properties of candidate structural reactor material, BN composites. TESNAT 2017.  (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 

33. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2016). Theoretical Application of Click Reaction to Obtain Heterotricyclic Compounds/strong. Proceedings of The 20th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Doi: 10.3390/ecsoc-20-e001 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,KÖLE AHMET,GÜMÜS SELÇUK (2018). A computational Study on Tri and Tetraazaanthracenes. CPC-XII (Özet Bildiri/Poster)

2. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2017). Donör-Akseptör Baglı Triazin TürevlerininDogrusal Olmayan Optik Özelliklerinin DftYöntemiyle Incelenmesi. 3.Hsaplamalı Kimya Kongresi 2017, 46 (Özet Bildiri/Poster)

3. YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,MENGES NURETTIN,TAN MELTEM (2017). Pirolün Lakton Halkası ile Reaksiyonunun Teorik Olarak Incelenmesi. 3.HESAPLAMALI KIMYA KONGRESI 2017, 44 (Özet Bildiri/Poster)


4. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZTÜRK ERHAN (2017). Azot Içeren Bazı Halkalı Bilesiklerin Korozyon Inhibitör Etkinliklerinin Teorik OlarakBelirlenmesi. 3. Hesaplamalı Kimya Kongresi 2017, 45 (Özet Bildiri/Poster)

5. TIRINK SEVTAP,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,BINGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA (2015). Çevre Sorunları ile Igdır. Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHISAR (Özet Bildiri/Poster)

6. BINGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,TIRINK SEVTAP,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN (2015). Kentsel Dönüsüm ve Çevre.. Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHISAR (Özet Bildiri/Poster)

7. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,BINGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,TIRINK SEVTAP (2015). Igdır’ın Gerçegi: Radyoaktif Kalıntılar. Ulusal Çevre Kongresi 2015, AFYONKARAHISAR (Özet Bildiri/Poster)

8. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2015). Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak Incelenmesi. 2.Ulusal Hesaplamalı Kimya Kongresi 2015 (Özet Bildiri/Poster)

9. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2014). Click Tepkimesi Mekanizmasının Hesapsal Olarak Incelenmesi. I.Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıstayı 2014, 170 (Özet Bildiri/Poster)

10. TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,GÜMÜS SELÇUK (2013). Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak Incelenmesi. I.Ulusal Organik Kimya Kongresi 2013, 154 (Özet Bildiri/Poster)

11. YIGIT AYBEK,TURHAN IRAK ZEYNEP SILAN,ÖZTÜRK DILARA,ÖZTÜRK ERHAN,ALPASLAN DUYGU,SAHAN TEKIN,AKTAS NAHIT (2011). Van Gölü Suyunun Iyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi. Kromatografi 2011, DIYARBAKIR, 172 (Özet Bildiri/Poster)

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:

 

 

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Genel Kimya I

Genel Kimya II

Organik Kimya

Reaksiyon Mekanizmaları

Organik Kimyada Teorik Yöntemler

Hesapsal Organik Kimya

Hesaplamalı Organik Kimya Uygulamaları

Heterosiklik Kimya

Boyarmadde Kimyası

Serbest Radikallere Giriş

 

 

1. Tarımsal Uygulamalarda Kullanılmak Amacıyla Hidrojel Kompozit Malzemelerin Hazırlanması, SAN-TEZ Projesi, Aralık 2011 – Şubat 2013, Bursiyer (2013’de projeden ayrıldı)

2. Click Tepkimesi Mekanizmasının Teorik Olarak İncelenmesi, YYÜ BAP, Doktora Tezi Projesi, Mart 2014 –  Mart 2015, Araştırmacı (tamamlandı)

3. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Araştırma Laboratuvarı Altyapısı Projesi, 2014, Araştırmacı (tamamlandı)

4. Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Bağımsız Proje, Kasım 2014, Araştırmacı (tamamlandı)

5. Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Altyapı Projesi, Mart 2016, Proje Yürütücüsü (tamamlandı)

Iğdır Üniversitesi ALUM Müdür Yardımcılığı (2013-2017) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı (2019+)