Email Phone
| 4694
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

 • M

  Master

  Atatürk Üniversitesi

 • D

  Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

Articles Published in International Refereed Journals:

Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği:Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 133-148, Temmuz  2017.

 


Articles Published in National Refereed Journals:

Neolitik Çağ’da Erzak Edinme Faaliyetleri; Ceytun Kültürü Örneği, İRTAD, Cilt 2, Sayı 3Sayfa 66 - 78, 2019.

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

-


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

-

National & International Books Written:

-


Chapters in National & International Books:

-

Directed Doctoral Dissertations:

-


Directed Master Dissertations:

-

-

BAP 2011-2012, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. “Neolitik Çağ Orta Asya Kültürlerinin İncelenmesi” - Proje Yürütücüsü

-

-

-