• D

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2017
  Doctorate

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

  Tez Adı: Süper lig Futbol takım taraftarlarının takımlarına yönelik psikolojik bağlılık düzeyleri ile fanatizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • M

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014
  Master

  SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: 8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi
 • B

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011
  Bachelor Degree

  SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire International Journal of Education and Learning 8 1
EVALUATION OF PRİMARY SCHOOL TEACHER’xxS GAME AND PHYSICAL ACTIVITIES CLASSROOM EXPECTATIONS International European Journal of Physical Education and Sport Science 5 2
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN KAVRAMINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 78
LİSE ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİNGÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 81
EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS International The Online Journal of Recreation and Sport 7 2
8-12 YAŞ GRUBU İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANSLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ International Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 3
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ International Turkish Studies 12 29
EVALUATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS` OPINIONS ON TEACHING WITH GAMES International European Journal of Alternative Education Studies 2 1
THE EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF THE GAMES RELATED WITH HAZELNUT AND WALNUT IN THE HOPA REGION/DISTRICT, TURKEY International european journal of physical education and sport science 3 12
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. International 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15.11.2017
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018
Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunun Öğrenme Üzerinde Etkileri International lV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (TURKCESS 2018) 27.06.2018
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri International IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (TURKCESS 2018) 27.06.2018
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FUTBOL TARAFTARI FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ International 1. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 26.04.2018
ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi 05.04.2018
FARKLI ŞEHİRLERDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNREKREASYONEL FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIM ENGELLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI International III. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS) 10.11.2017
TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE International 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences 20.04.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Ritim Eğitim ve Dans Bachelor Degree
2019-2020 Sporda Yetenek Seçimi Yönlendirme Master
2019-2020 Sporda Etik Ve Fair Play Master
2019-2020 Hentbol Bachelor Degree
2019-2020 Özel Öğretim Yöntemleri I Bachelor Degree
2019-2020 Beden Eğitimi - Spor Öğrenme Öğretim yaklaşımları Bachelor Degree
2019-2020 Öğretim İlke ve Yöntemleri Bachelor Degree
2019-2020 Yüzme Bachelor Degree
2019-2020 Atletizm II Bachelor Degree
2019-2020 Hareket Eğitimi Bachelor Degree
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri Bachelor Degree
2018-2019 Atletizm Bachelor Degree
2018-2019 Özel Eğitim Bachelor Degree
2018-2019 Beden Eğitimi ve Sporda Ergonomi Bachelor Degree
2018-2019 Toplam Kalite Yönetimi Bachelor Degree
2018-2019 Hentbol Bachelor Degree
2017-2018 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Bachelor Degree
2017-2018 Cimnastik Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2018 Bölüm Başkanı College of Physical Education and Sports
2018 Bölüm Başkanı College of Physical Education and Sports 2018