• B

  Bachelor Degree

  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 • M

  Master

  Karadeniz Teknik Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 • D

  Doctorate

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Articles Published in International Refereed Journals:

Uysal Bozaslan, S., Çağlar, A. (2017), "Divan Şiirinde Sipend/Üzerlik", Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), pp.269-288.

Çağlar, A. (2019), "Üsküplü Atâ ve Türkçe Divanı'na Dair", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 63, ss.52-71.

Çağlar, A. (2019), “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayat”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 22, İstanbul, s.171-260.


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Çağlar, A., “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayatın Panoraması”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 31 Ocak-03 Şubat 2018, Kayseri.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Çağlar, A., Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin Projesi (TEBDİZ), Üsküplü Atâ Dîvânı, (Devam Ediyor).