Email Phone
(0476) 223 00 10 | 4646
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Gazi Üniversitesi

 • M

  Master

  Ahi Evran Üniversitesi

 • D

  Doctorate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Articles Published in International Refereed Journals:

Kilinc, A., Kelly, T., Eroglu, B., Demiral, U., Kartal, T., Sonmez, A., & Demirbag, M. (2017). Stickers to facts, imposers, democracy advocators, and committed impartialists: Preservice science teachers’ beliefs about teacher’s roles in socioscientific discourses. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(2), 195-213.

Kilinc, A., Ertmer, P., Bahcivan, E., Demirbag, M., Sonmez, A., & Ozel, R. (2016). Factors influencing Turkish preservice teachers’ intentions to use educational technologies and mediating role of risk perceptions. Journal of Technology and Teacher Education, 24(1), 37-62.

Kılınç, A., Afacan, O., Polat, D., Demirci, P., Yildirim, K., Demiral, U., Eroglu, B., Kartal, T., Sonmez, A., Iseri, B., & Gorgulu, O. (2014). Preservice science teachers' belief system about teaching a socioscientific issue. Turkish Journal of Science Education, 11(3), 79-102.

Sönmez, A., & Kılınç, A. (2012). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının GDO’lu besinler konusunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri: bazı psikometrik faktörlerin muhtemel etkileri. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 6(2).


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Sosyobilimsel konular ve öğretimi üzerine sistematik literatür incelemesi. V.International Eurasian Educational Research Congress 2020, Eskişehir, TÜRKİYE. (Online)

Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel, D. (2020). Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Sistematik Literatür İncelemesi. ISPEC 4th International Conference on Social Sciences & Humanities 2020, Ankara, TURKİYE. (Online)

Erdel, D. & Sönmez-Eryaşar, A. (2020). Türkiye'de Öz Düzenlemeli Çevrim İçi Öğrenme Araştırmalarındaki Eğilimler. ISPEC 4th International Conference on Social Sciences & Humanities 2020, Ankara, TÜRKİYE. (Online)

Sönmez-Eryaşar, A. & Erdel, D.(2019). Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz Yeterlik Düzeyleri ve Görüşleri: Iğdır İli Örneği. VI. International Eurasian Educational Research Congress 2019, Ankara, TÜRKİYE.

Erdel, D.& Sönmez-Eryaşar, A.(2019). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Öğretmen Lİderliği İlişkisi: Iğdır İli Örneği. VI. International Eurasian Educational Research Congress 2019, Ankara, TÜRKİYE.

Çalışkan, Ş., İrez, O. S., Kılınç, A., Han-Tosunoğlu, Ç., Demirbağ, M., Yılmaz, Ş., Sönmez-Eryaşar A., Özhan, M.M., Güngör, S., Köylü, Z.N. (2018). Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Bir Öğrenme ve Öğretme Çerçevesi: Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Bir Delphi Çalışması, 13th International Balkan Education and Science Congress, 2018.

Sönmez-Eryaşar, A., Kılınç, A., Irez, S., Yilmaz Ş., Demirbag, M., Han-Tosunoglu Ç., Gungor, S.N., Ozhan M.M., Çalışkan, Ş., Köylü, Z.N. (2017). The Development Of A Learning And Teaching Framework For SSI-Based Science Education. IHPST 2017, Ankara, TÜRKİYE.

Irez, S., Kilinc, A., Han-Tosunoglu Ç., Caliskan, Ş., Demirbag, M., Yilmaz, Ş., Sonmez-Eryasar, A., Ozhan, M.M., Gungor, S.N and Koylu, Z.N. (2017). Towards developing a learning and teaching framework for SSI-based science education: results of a delphi study. ESERA 2017, Dublin, IRELAND.

Kilinc A., Irez, S., Demirbag, M., Yilmaz Ş., Sonmez-Eryasar A., Han-Tosunoglu Ç., Gungor, S.N., Ozhan M.M., Caliskan, Ş., and Koylu, Z.N. Scientists’ belief systems framing their thinking and decisions about socioscientific issues: pedagogical implications for SSI-based science education. ESERA 2017, Dublin, IRELAND.

Sonmez, A. & Kılınç, A.(2015). Exploring a science teacher's epistemic belief system and socioscientific discourse: The relationships and the barriers. Paper presented at NARST 2015 Congress, Chicago, USA.

Ertmer, P., Kılınç, A., Bahcivan, E., Demirbag, M., Sonmez, A., & Ozel, R. (2015). Preservice teachers' intentions to use educational technologies: The mediating role of risk perceptions. Paper presented at AERA 2015 Congress, Chicago, USA.

Kılınç, A., Bahceci, D., Eroglu, B., Tanik, N., Demiral, U., Yildirim, K., Kartal, T. Gorgulu, O., Afacan, O., Demirci, P., & Sonmez, A. (2012). Science teachers’ views about teaching socioscientific issues: understandings, experiences and suggestions. 2012 NARST Annual Meeting, 25-28 March, 2012, IN, USA.

 

 


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Demiral, U. Kartal, T., Kılınç, A., Sönmez, A., Afacan, Ö., Polat, D., Güler, MP., Yıldırım, K., Eroğlu, B. (2014). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının GDO’lu besinlerin öğretimi sırasında alacakları roller. 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, TÜRKİYE.

Sonmez, A. & Kılınç, A. (2014). Bir Fen Bilimleri Öğretmeni ve Sosyobilimsel Konuları öğretimi: Derinlemesine bir inanç sistemi çalışması. 11. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, TÜRKİYE.

Sonmez, A. ve Kılınç, A. (2012). Öğretmen adayları, öz yeterlilik ve sosyobilimsel bir konu olarak GDO’lu besinler. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B., Tanık, N., Sönmez, A. (2012). Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Polat, D., Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö., Güler, M.P.D., İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Tanık, N. (2012). Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Kılınç, A., Soysal, D., İşeri, B., Tanık, N., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B., Kartal, T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö., Görgülü, Ö. (2012). Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Bahçeci D., Fidan M. ve Sönmez A.(2010). Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması: Kırşehir Örneği, . Ulusal Eğitim Programları ve Eğitim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, Balıkesir.

National & International Books Written:


Chapters in National & International Books:

Kılınç, A., İrez, O.S., Sönmez Eryaşar A., Güngör S., Han Tosunoğlu, Ç., Yılmaz, Ş., Demirbağ, M., Çalışkan, Ş., Özhan, M.M., ve Köylü, Z.N. (2017). Fen Bilimleri Öğretimi (Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular) 7. Bölüm. Editör M.P. Demirci GÜLER, Pegem Akademi Ankara.

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Kariyer Planlama

TÜBİTAK 1001 Projeleri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi FESKOK (Fen Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Konusunda Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme Topluluğu Çalışması) 115K492 Nolu Proje (Doktora Sonrası Araştırmacı)

National Association for Research in Science Teaching (NARST)      Üye      (2015-2016)

American Educational Research Association (AERA)                       Üye      (2015-2016)

International History, Philosophy, Science Teaching Group (IHPST) Üye      (2017-2018)

Sosyal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı Başkanı