• D

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2017
  Doctorate

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ/KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

  Tez Adı: Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilişkisi
 • M

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006
  Master

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Soğuk savaş sonrası yeni Türk cumhuriyetleri üzerinde Türkiye-İran rekabeti
 • B

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2002
  Bachelor Degree

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
DAİMİ BİR ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KURULMASI İÇİN YAŞANAN TARİHSEL SÜREÇ VE ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ International Journal of International Social Research
ULUSLARARASI TERÖRİZM VE IRA ÖRNEĞİ International TURANSAM
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Immigration and Poverty in Turkey Relations: A Literature Evaluation International 8th SCF International Conference on “The Economic and Social Impactsof the Globalization and Liberalization” 10.10.2019
ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU VE BU SUÇUN ERMENİ MESELESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ International Uluslararası 20.yy.’ın ilk yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 16.10.2019
Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Yetkisi ve Rolü ve Buna İlişkin Değerlendirme International 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU,KAYSEM 13 18.04.2019
Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluş Süreci ve Genel Özellikleri International Uluslararası İksad Iğdır Üniversitesi Kongresi 06.11.2018
GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI HUKUK VE POLTİKADAKİ YETKİLERİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ International OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ULUSLARARASI CEZALANDIRILABİLİRLİK SEMPOZYUMU 26.09.2011
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 Social Science THE COMPLEMENTARITY PRINCIPLE ACCORDING TO THEROME STATUTE AND THE IMPORTANCE OF THIS PRINCIPLE IN TERMS OF JUDICIAL POWER OFTHE ICC Bölüm(ler)
2020 İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar BAĞIMSIZLIKLARININ İLK YILLARINDA TÜRKİYE’xxNİN SOVYETLER BİRLİĞİNDEN AYRILAN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİ Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 uluslararası güç dengeleri Bachelor Degree
2019-2020 İnsan hakları ve demokrasi Bachelor Degree
2019-2020 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Bachelor Degree
2019-2020 ANAYASA HUKUKU Bachelor Degree
2019-2020 Uzmanlık alan dersi Master
2019-2020 Borçlar Hukuku Associate
2019-2020 Siyaset Bilimi Bachelor Degree
2019-2020 Ticaret Hukuku Bachelor Degree
2019-2020 Hukuka Giriş Bachelor Degree
2019-2020 Yönetim Biilimi Bachelor Degree
2018-2019 İŞ HUKUKU Bachelor Degree
2018-2019 ANAYASA HUKUKU Bachelor Degree
2018-2019 YÖNETİM BİLİMİ Bachelor Degree
2018-2019 TİCARET HUKUKU Bachelor Degree
2017-2018 VERGİ HUKUKU Associate
2017-2018 TİCARET HUKUKU Associate
2017-2018 TEMEL HUKUK Associate
2015-2016 vergi hukuku Associate
2015-2016 ticaret hukuku Associate
2016-2017 kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri Associate
2016-2017 iş ve sosyal güvenlik hukuku Associate
2016-2017 borçlar hukuku Associate
Project Title Task: Type:
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: