Email Phone
04762230010 | 6015
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

 • M

  Master

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizikokimya

 • D

  Doctorate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organik

Articles Published in International Refereed Journals:

 

 


Articles Published in National Refereed Journals:

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

National & International Books Written:

Yiğit A., Aktaş N., Şahan T., ''Investigation of Growth Kinetics of Lactobacillus Brevis Microorganism by Response Surface Methodology (RSM)Yüzünci Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi,18 :(1-2):25-32, 2013 .

 

Chapters in National & International Books:

Öztürk D., Dişli E., Yiğit A. , Öztürk E., Şahan T., Aktaş N., "Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu", Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.PP-071 -sayfa 90
Yiğit A., Turhan Irak Z., Öztürk D., Öztürk E., Alpaslan D., Şahan T., et al., "Van Gölü Suyunun İyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi", Kromatografi 2011, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.172-172
Yiğit A., Tan M., Menges.,''İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi’ne sunduğunuz "PirolünLakton Halkası ile Reaksiyonunun İncelenmesi: İndolizin İskeleti İçin Yeni Bir Sentetik Tasarım” , Uluslararası Katılımlı 5.İlaç Kimyası,TÜRKİYE,30 Mart-02 Nisan 2017

 

Directed Doctoral Dissertations:


Directed Master Dissertations:

Yiğit A., Aktaş N., Şahan T., ''Investigation of Growth Kinetics of Lactobacillus Brevis Microorganism by Response Surface Methodology (RSM)Yüzünci Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi,18 :(1-2):25-32, 2013 .

 

1.Merkezi Laboratuar Altyapı Geliştirme Projesi, Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2009-DPT-MİM.1 , Araştırmacı

2.Araştırma Laboratuvarı Altyapısı Projesi,Kalkınma Bakanlığı (DPT),2016, Araştırmacı 

3. Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Alt Yapı Projesi, Iğdır Üniversitesi BAP, Altyapı Projesi, 2016, Araştırmacı

4.IĞDIR 1.AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI ORGANİZASYON KURULU ve DÜZENLEME KURULU

Öğr. Gör.