• B

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2008
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • D

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2018
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (DR)/

  Tez Adı: Ağşeftali’xxsinden (Prunus persica L.) polifenol oksidazın saflaştırılması, immobilizasyonu ve karakterizasyonu
 • M

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011
  Master

  FEN FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Armillaria mellea mantarından beta-glukozidaz enziminin kısmi olarak saflaştırılması ve karakterizasyonu
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Kimyasal ve Elle Meyve Seyreltme Uygulamalarının Bazı Elma Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi National Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2
A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization International Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 562
Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application International COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583
Immobilization of polyphenol oxidase on new matrix antimony doped tin oxide (SnO2:Sb) thin film: preparation and characterization International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 7/2018
Iğdır İlinin Yerel Üzümü Kırmızı Kişmişi (Vitis vinifera L.) Çeşidinden Polifenol Oksidazın Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu National Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Alıç (Crataegus monogyna) meyvesinden polifenol oksidaz enziminin kısmi saflaştırılması ve karakterizasyonu National Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Partial Purification and characterization of Armillaria mellea Glucosidase International International Journal of Food Properties
Paper Title Scope: Event Name: Year:
IĞDIR AK ŞEFTALİSİDEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, İMMOBİLİZAYONU VE KARAKTERİZASYONU National 27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 23.08.2015
Kağızman Uzun Elması’xxndan (Kandil Sinap)Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi National 15. Ulusal Kromatografi Kongresi 08.04.2015
Armillaria mellea’xxdan B-Glukozidaz Enziminin Kısmı Saflaştırılması ve Karakterizasyonu National 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Iğdır İlinde Yetişen Mahalli Zeferan Çeşidinden Polifenol Oksidaz (PPO) Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu National 16. Kromatografi Kongresi 31.08.2016
Characterization of Polyphenol Oxidase from Hawthorn (Crataegus monogyna) International II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu. (Poster Sunum) 09.10.2017
Tirozinazın SnO2: Sb İnce Filmine İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu”. International 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies. Sözlü Sunum. 06.11.2018
Polifenoloksidaz (PFO) Enziminin Iğdır Mahalli Üzümünün El Hakkı Necefali Çeşidinden Saflaştırlması, Karakterizasyonu ve Üzümün Antioksidan Aktivitesinin Tayini International 1. International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
“Iğdır Ağşeftali ve Zeferan Şeftalilerinin (Prunus persica L.) Antioksidan Aktivitesinin Tayini International . International Igdır Congress On Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Determination of Antioxidant Properties and Polyphenol Oxidase Actvity of Kirmizi Kismisi Grape (Vitis vinifera L.), International I International Congress of The Turkic World on Health and Natural Sciences 21.04.2019
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application International International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application International International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods International 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017 05.10.2017
The Partial Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase in Ancient Grape Kirmizi Kismis Cultivar (Vitis vinifera L.) Grown in Iğdır Province International II. International Iğdır Symposium Iğdır 09.10.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization International International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization International INTERNATIONAL CONGRESS ON SEMICONDUCTORMATERIALS AND DEVICES (ICSMD-2017) 17.08.2017
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Enzim İmmobilizasyonu Master
2019-2020 Genel Kimya II Associate
2019-2020 Genel Kimya I Associate
Project Title Task: Type:
Hibrit Hıyar Tohumlarında After-Ripening Uygulamalarının Farklı Üretim Sezonlarında Çiçeklenmeden Sonraki Hasat Olgunluklarının Canlılık Ve Çimlenme Fizyolojisi Üzerine Etkileri Araştırmacı -Tübitak 3501
Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapısının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Polifenol Oksidazın Türk Yeşil Kiline immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Fenol Giderimi için Kullanımı Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Ortak Laboratuvarında Enzim Çalışmalarının Altyapısının Oluşturulması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett(LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Lepista nuda Makromantarlarından Endüstriyel Öneme Sahip Esteraz ve selüloz Parçalayıcı Enzim Sisteminin Bir Bileşeni olan Glukozidaz Enzimlerinin Saflaştırılması Karakterizasyonu ve Endüstriyel Potansiyellerinin İncelenmesi Araştırmacı BAP
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2019 Bölüm Başkanı Vocational School of Higher Education for Technical Sciences
2014 Deputy Director of the Center ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ 2017