Email Phone
0476 223 00 40 | -
Academic Links Social Links
 • B

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1997 - 2001
  Bachelor Degree

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Fenollerin ileri oksidasyon prosesleriyle giderimi ve toksisite üzerine etkisinin incelenmesi
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2005
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Fenolün ozonla giderimi ve ozonlanmanın biyolojik arıtılabilirliğe etkisi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
The Response of CO2 Flux to Soil Warming, Manure Application and Soil Salinity International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 4
Effects of wheel traffic and farmyard manure applications on soil CO2 emission and soil oxygen content International Turkish Journal of Agriculture and Forestry 42 4
Embryotoxicity of nitrophenols to the early life stages of zebrafish Danio rerio International Toxicology and Industrial Health 32 8
Avrupa Birliği ve Türkiye de Çevre Politikaları International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 1
Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri National Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 2
Küresel kirlilik Dünya Avrupa Birliği ve Türkiye de hava kirliliği örneği National Erciyes Üniversitei Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 27 2
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Domestıc Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example International 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT: BULENTYURTSEVEN CAMPUS EXAMPLE International 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017) 14.08.2017
Investigation of Physical and Chemical Properties of Drinking Water of Igdir University SehitBülent Yurtseven Campus International 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONSCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2017) 14.08.2017
Ionic Characterization of The Diyadin Geothermal Waters International IV. IMCOFE 23.08.2017
Trace Element Analysis of The Diyadin (Ağrı) Geothermal Waters International IV. IMCOFE 23.08.2017
Determination of DFT Method Activities of Some Triazin Derivatives as Corrosion Inhibitors International IV. IMCOFE INERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIAN 23.08.2017
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design International II International Igdır Symposium (IGDIRSEMP 2017) 09.10.2017
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design. International II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Environmental Permit and License In Turkey International II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Ionic Characterization of Diyadin Geothermal Waters. International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors International International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus International 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy International International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Energy Sources and Environmental Impacts International International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017
Negative Impacts of Air Pollution on Historic Cultural Structures International International Energy & Engineering Conference (UEMK) 13.10.2016
Renewable Energy Sources of Tra2 Region Igdir Kars Ardahan and Agri for Sustainable Development International International Energy & Engineering Conference (UEMK) 13.10.2016
Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling International 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Environmental Impact Assessment of Dairy Sector International 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Ecological changes in Manyas bird paradise International SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
Acid rain in Turkey International SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement International SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
The effects of Chernobyl accident on Turkey International SER 2008: 6th European Conference on Ecological Restoration 08.09.2008
Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds International MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Heavy Metal Removal by Biosorption International MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
The Effects of Soil Tillage Systems on The Global Warming International MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment International MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidation International MESAEP: 15th International Symposiumon Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus onEnvironmental Threats in the Mediterranean Region:Problems and Solutions 07.10.2009
New Chernobyl Metsamor Nuclear Power Plant International ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Solid Waste Management and Recycling in Igdir International ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Management of Solid Waste in the Sample of a Small Sized Turkish Town Erzurum International ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Investigation of Air Pollution Parameter Variation on Between 2007 2014 The Case of Igdir Turkey International ICOCEE: International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Fenolün Ozonla Giderimi ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirliğe Etkisi National EKK'2006: Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 07.06.2006
Avrupa Birliği nin Çevre Politikaları ve Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyumu National UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 18.10.2010
Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların Kullanımı National UKAY'2010: 2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 18.10.2010
Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi National UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi National UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri National UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Van İli Katı Atık Yönetimi National UKAY'2013: 5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 29.05.2013
Energy Production from Organic Waste International 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Iğdır Havzası Yeraltı Suyollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi Ali Ekber DOĞAN Master Continuing
Küçük Ölçekli Yerleşim Bölgelerine Özgü Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin İşletme ve Performans Yönünden Değerlendirilmesi Emre TENLİK Master Continuing
TRA2 Bölgesi Spor Sahaları Sulama ve Drenaj Yöntemleri Ercan ELİK Master Continuing
Ağrı Dağı Doğu Yamaçlarının Taşkın Risk Modellemesi Muhammet Mehti MAKAS Master Continuing
Küçük Ölçekli Kentsel Alanların Entegre Sulama Modellemesi İlyas ALİNAK Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Su Kaynakları Sistemleri Master
2019-2020 İleri Akışkanlar Mekaniği Master
2019-2020 Mühendislik Ekonomisi Bachelor Degree
2019-2020 Akışkanlar Mekaniği Bachelor Degree
2018-2019 Hidroklimatoloji Master
2019-2020 Hidroklimatoloji Master
2018-2019 Yeraltı Suyu Hidroliği Master
2019-2020 Su Kaynakları Proje Bachelor Degree
2018-2019 Su Kaynakları Proje Bachelor Degree
2018-2019 Hidroloji Bachelor Degree
2019-2020 Hidroloji Bachelor Degree
2018-2019 Su Kaynakları Sistemleri Master
2018-2019 İleri Akışkanlar Mekaniği Master
2019-2020 Su Kaynakları Bachelor Degree
2018-2019 Su Kaynakları Bachelor Degree
2018-2019 Hidrolik Bachelor Degree
2019-2020 Hidrolik Bachelor Degree
2017-2018 Hidroklimatoloji Master
2017-2018 Yeraltı Suyu Hidroliği Master
2017-2018 Mühendislik Ekonomisi Bachelor Degree
2017-2018 Isı ve Kütle Aktarımı Bachelor Degree
2012-2013 Çevre Koruma Associate
2012-2013 Bilgisayar Uygulamaları-I Associate
2016-2017 ısı ve kütle aktarımı Bachelor Degree
2016-2017 hidroklimatoloji Master
2016-2017 yeraltı suyu hidroliği Master
2017-2018 mimari yapısal tasarım Bachelor Degree
2017-2018 hidrolik Bachelor Degree
2017-2018 SU KAYNAKLARI SİSTEMLERİ Master
2017-2018 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Master
2017-2018 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Bachelor Degree
2016-2017 Akışkanlar Mekaniği Bachelor Degree
2016-2017 Su Kaynakları Sistemleri Master
2016-2017 İleri Akışkanlar Mekaniği Master
2014-2015 Enerji ve Kütle Denklikleri Bachelor Degree
2013-2014 Ekotoksikoloji Associate
2013-2014 Gıda Mevzuatı Associate
2014-2015 Klimatoloji Associate
2013-2014 Su Kirliliği ve Kontrolü Associate
2013-2014 Hava Kirliliği Associate
2013-2014 Çevre Sağlığı Uygulamaları Associate
2012-2013 Hidroloji Associate
2012-2013 Ekoloji Associate
2013-2014 Biyoteknoloji Associate
2012-2013 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Associate
2012-2013 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Associate
2012-2013 Teknik Resim Associate
2012-2013 Çevre Felsefesi ve Etiği Associate
2011-2012 Çevre Koruma Associate
2005-2006 Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı II Bachelor Degree
2005-2006 Çevre Mühendisliği Temel İşlemler Laboratuarı I Bachelor Degree
2004-2005 Çevre Mühendisliği Laboratuarı II Bachelor Degree
2004-2005 Çevre Mühendisliği Laboratuarı I Bachelor Degree
2003-2004 Çevresel Analiz Laboratuarı II Bachelor Degree
2003-2004 Çevresel Analiz Laboratuarı I Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Arıtılmış Evsel Atıksularının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suveren Mahallesi İçme Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
2017-FBE-L13 IĞDIR HAVZASI YERALTI SUYOLLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Toksik Organik Maddelerin Ozonlama Öncesi ve Sonrası Kirlilik Parametrelerinin KOİ BOİ TOC ve Ozonlamanın Biyolojik Arıtılabilirlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi Araştırmacı DİĞER
Toksik organik bileşiklerin ileri oksidasyon yöntemleriyle giderimi Araştırmacı DİĞER
Toksik Organik Bileşiklerin Adsorbsiyon Biyosorbsiyon Yöntemleriyle Giderimi ve Mukayesesi Araştırmacı DİĞER
Pestisit Analizi ve Giderimi Araştırmacı DİĞER
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
TEMA Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2017 Bölüm Başkan Yardımcısı Faculty of Engineering 2019
2017 Head of Department Faculty of Engineering
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015 Dekan Yardımcısı Faculty of Engineering 2015
2015 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering 2015
2013 Bölüm Başkanı Faculty of Engineering 2015
2011 Deputy Director of the Center ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015