Email Phone
+90.476.223 0010 | 4031
Academic Links Social Links
 • B

  Bachelor Degree

  Biology

 • M

  Master

  Biology

 • D

  Doctorate

  Biology

Articles Published in International Refereed Journals:

A.Z.Tel, İ.Otaç, A.İlçim. A Study on the Flora of Some Natural and Cultural Sites of Kahramanmaraş Province (Turkey). Commagene Journal of Biology, DOI: 10.31594/commagene.479097, 2 (2): 43-47 (2018).

 

A.Z.Tel, M.Tak. A Research on the Flora of Karagöl (Sülüklü Lake) Basin (Gerger/Adiyaman). The Journal of ADYUTAYAM. V. 6, N. 1: 40-53, (2018).

 

M.İnan, A.Z.Tel. The Density Status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. Species Showing Natural Distribution in Adiyaman Province and the Comparison of Different Locality Populations in terms of Essential Oil Contents. ANADOLU, J. of AARI ISSN: 1300 - 0225 28 (1): 18 - 22 MFAL (2018).

 

A.Z.Tel, A.Şimşek. Ulubaba Dağı’nın (Adıyaman) Vejetasyon Yapısının Endemik ve Nadir Taksonları ve Bunların IUCN Kategorilerine Göre Değerlendirilmesi. Commagene Journal of Biology 1 (1): 51-56 (2017).

 

A.İlçim, A.Z.Tel, C.Uygun. Rediscovery of Saponaria syriaca Boiss. a threatened endemic species in Turkey. BIHAREAN BIOLOGIST 11 (1): 57-58 (2017).

 

A.Özkaya, A.Z.Tel, İ.Gökler, H.Çiftçi, U.Y.Han. Determination of fatty acids and elements in Allium nemrutdaghense Kit Tan & F. Sorger endemic plant. BIHAREAN BIOLOGIST 11 (1): 1-4 (2017).

 

Ç.Egilmez, A.Z.Tel. Gölbaşı Gölleri Havzası’nın (Adıyaman) Vejetasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BIBAD), Nobel Bilimsel Dergileri. ISSN: 1308-0040, 9 (2): 33-50 (2016).

 

B.Akman, M.Z.Yıldız, N.İğci, A.Z.Tel, Ö.Adızel, E.Bulum, B.Göçmen. Van Kertenkelesi (Darevskia sapphirina)’nin Bazı Ekolojik Özellikleri. The Journal of ADYUTAYAM. Cilt 4, Sayı 1: 20-32, (2016).

 

A.Z.Tel, A.İlçim. Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal ve Kültürel Sit Alanlarındaki Bazı Endemik ve Nadir Bitkiler. The Journal of ADYUTAYAM. Cilt 4, Sayı 2: 1-7, (2016)

 

A.Z.Tel, M.S.Şahin. Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. The Journal of ADYUTAYAM. Cilt 4, Sayı 1: 1-19, (2016)

 

A.Z.Tel, M.Tak.  Çelikhan Çat Barajı (Adıyaman) Havzası’nın bazı endemik bitkileri. The Journal of ADYUTAYAM. Cilt 3, Sayı 2: 1-6, (2015)

 

A.Z.Tel, Ç.Egilmez.  Gölbaşı Gölleri (Adıyaman/Türkiye) Havzası Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu ve Ekolojik özellikleri Üzerine Bir Araştırma. The Journal of ADYUTAYAM. Cilt 3, Sayı 1: 1-28, (2015)   

 

M.Inan, A.Z.Tel. Determination of Cyclotrichium niveum Essential Oil and Its Components at Different Altitudes. Not Bot Horti Agrobo. 42 (1): 128-131, (2014).

 

F.Özgökçe, O.Karabacak, A.Z.Tel, M.Ünal. Some Succulent Plants for Ground Cover, Spreading Out on The East Anatolia, TÜRKİYE. The International Journal of Adiyaman University Agricultural Research and Application Center (ADYUTAYAM). 1 (1): 40-45 (2013).

 

H.Akan, M.M.Balos, A.Z.Tel. The Ethnobotany of some Legume plants around Birecik (Şanlıurfa). The International Journal of ADYUTAYAM. Cilt 1, Sayı1: 31-39 (2013).

 

A.Özkaya, H.Çiftçi, Ö.Yılmaz, A.Z.Tel, E. Çil, B.S. Çevrimli. Vitamin, Trace Element, and Fatty Acid Levels of Vitex agnus-castus L., Juniperus oxycedrus L., and Papaver somniferum L. Plant Seeds. Journal of Chemistry, DOI: 10.1155/2013/845743, (2013).

 

A.Z.Tel. Bazı Endemik Bitkilerin Kütahya’daki (Türkiye) Yayılış Alanları ve Yeni IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Yeniden Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. 13 (1) : 88 - 108 (2012).

 

A.Z.Tel, M.Tak. Perre (Pirin) Antik Şehri (Adıyaman) Vejetasyonu. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BIBAD), Nobel Uluslararası Bilimsel Dergileri. ISSN: 1308-0040, 5 (2): 45-62 (2012).

 

A.İçlim, L.Behçet, A.Z.Tel. Campanula hacerae a new species of Campanulaceae from Turkey. Ann. Bot. Fennici. ISSN 1797-2442, 48:6, p 507-510 (2011).


 

A.Z.Tel. Şaphane Dağı (Kütahya/Türkiye) Flora ve Genel Vejetasyon Yapısına Katkılar. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD),  Nobel Bilimsel Dergileri. ISSN: 1308-0040, 4 (2): 63-72 (2011). (Bir kısmı Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir)


 

Ö.Varol, A.Z.Tel. Ecological features of Pinus pinea L. forests in the northwest-Anatolian region of Turkey (Yalova). Ekoloji. 19, 76, 95-101 (2010).             


 
A.Z.Tel, Â.Tatlı, Ö.Varol. Phytosociological Structure of Nemrut Mountain (Adıyaman-TURKEY). Turkish Journal of Botany. doi:10.3906/bot-0906-43, 34, 417-434 (2010). (Doktora Tezinden Üretilmiştir).                                  

 

E.Özuslu, A.Z.Tel. Karkamış Sulak Alanının (Gaziantep-Türkiye) Biyolojik Çeşitliliği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Nobel Bilimsel Dergileri. ISSN: 1308-0040, 3(2): 9-30 (2010).

 

Ö.Varol, A.Z.Tel. Floristic Features of Pinus pinea Forests in Bergama-Kozak Plateau (İzmir). Fl. Medit. - ISSN 1120-4052. 19: 207-231 (2009).

 

E.Özuslu, E.İskender, A.Z.Tel, A.İlçim. Taxonomic situations of two subspecies of Pistacia (P. terebinthus L. subsp. terebinthus and P. terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler by morphological and area remarks. Biological Diversity and Conservation (BIODICON), 2 / 2, 100–109 (2009).

 

A.Z.Tel. Contributions to the flora of Nemrut Mountain (Adıyaman/Turkey). Biological Diversity and Conservation (BIODICON), 2 / 1, 36–60, (2009).

 

İ.Gülçin, A.Z.Tel, E.Kireçci. Antioxidant, Antimicrobial, Antifungal and Antiradical Activities of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng, International Journal of Food Properties. 11: 2, p 450-471 (2008).                               

 

E.Özuslu, A.Z.Tel. Some Changes and Updating Processes of Localizations in Turkey's flora (Flora of Turkey) Declared by Gaziantep/Turkey. Biological Diversity and Conservation (BIODICON), 1 / 1, 99-107 (2008).

 

S.Topal, İ.Kocaçalışkan, O.Arslan, A.Z.Tel. Herbicidal effects of juglone as an allelochemical. Phyton (Horn, Austria). Vol.46, Fasc.2, p.259-269 (2007).

               

Â.Tatlı, M.Başyiğit, Ö.Varol, A.Z.Tel. Gümüş Dağı (Kütahya-Türkiye) Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir Araştırma. Ekoloji Dergisi. 14, 55, s 6-17 (2005).

 

Â.Tatlı, H.Akan, A.Z.Tel, C.Kara. The Flora of Upstairs Ceyhan Valley (Kahramanmaraş). Turkish Journal of Botany, Tübitak-Ankara, V: 26, P: 259-275 (2002).

 

Â.Tatlı, A.Z.Tel, E.Akçiçek, E.Yakut. New Floristic Records for B2 Squares from Kütahya-TURKEY. Turkish Journal of Botany, Tübitak-Ankara, V: 21, N: 5, P:313-315 (1997).

 


Articles Published in National Refereed Journals:

A.Z.Tel, Â.Tatlı. C7 karesi için (Nemrut Dağı-Adıyaman-Türkiye) yeni floristik kayıtlar. DPÜ Fen Bilimleri Dergisi, Kütahya, 7. Sayı, s 113-128, (2004).

 

Â.Tatlı, R.Memiş, A.Z.Tel. Budağan Dağı (Kütahya) Florası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Kütahya 4. Sayı, s 49-66, (2003).

 

Â.Tatlı, A.Z.Tel, S.Emre. Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü (Kütahya) Florası. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Kütahya, 10. Yıl Özel Sayısı, s 1-16, (2002).

 

Â.Tatlı, A.Z.Tel. Kütahya ve çevresinin bitki örtüsüne genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, yıl 1, sayı 1, s 332-335, (2000).

 

A.Z.Tel, H.Akan, Â.Tatlı. B2 karesi için yeni floristik kayıtlar. Ot sistematik botanik dergisi, Ankara, Cilt:2, sayı:1, s 117-124, (1995).

Papers Presented in International Scientific Meetings and Published in Proceedings:

Tam metin basılanlar

 

M.C.Ünver, A.Z.Tel. Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye). Proceedings of 2nd International Symposium on Environment & Morality. 24-26 October 2014, Adıyaman Turkey, V.2 p.845-851, (2014).

 

F.Özgökçe, L.Behçet, A.Z.Tel. Özalp (Van) ilçesi hububat tarlalarındaki yabancı otların peryodisiteleri ve hayat formları üzerinde bir araştırma. Ist International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata) 23-25 Eylül 1999, s 420-429.

 

Â.Tatlı, B.Küçükkaraca, A.Z.Tel. Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata’nın fitososyolojik yapısı. Ist International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata), Kütahya-Türkiye, 23-25 Eylül 1999, s 163-176.

 

Â.Tatlı, İ.Gümüş, A.Z.Tel. A new syntaxa from the East Anatolia (Turkey). Plant Life in Soutwest and Central Asia, Vth International symposium-Tashkent-UZBEKISTAN, 18-22 Mai 1998, p 175-179.

 

Özet (Abstract) basılan SÖZLÜ Bildiriler

 

A.Şimşek, A.Z.Tel. Ulubaba Dağı (Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Ve Fitoekolojik Çalışmalar. 1st International Congress on Plant Biology, IConPB 2018 which will be held on May 10-12, 2018, Selçuk University, Konya, Turkey p: , 2018.

 

M.Tak, A.Z.Tel. Çelikhan Çat Barajı (Adıyaman) Havzası’nın Fitososyolojik ve Fitoekolojik Özellikleri. 1st International Congress on Plant Biology, IConPB 2018 which will be held on May 10-12, 2018, Selçuk University, Konya, Turkey p: , 2018.

 

Z.Şahan, H.Cinli, A.Z.Tel, M.İnan. Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden.& Scheng Bitkisi Uçucu Yağının Ruminant Yem Katkı Potansiyelinin In Vitro Araştırılması. 2nd International Mediterranean Science and Engireening Congress (IMSEC 2017), Çukurova University Congress Center, Ictober 25-27, 2017, Adana / TURKEY, Pages: 1906-1906, Paper ID:829, 2017.

 

M.İnan, A.Z.Tel. The density- sociability status of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. & Scheng. endemic species showing natural distribution in Adiyaman Province and the comparison of different locality populations in terms of essential oil contents. BEWS2017 International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017 Antalya, Turkey, O72, p: 101, 2017.

 

A.Özkaya, A.Z.Tel, U.Y.Han. Determination of fatty acids and elements in Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Et Scheng. International Congress Medicinal and Aromatic Plants. May 10-12 2017 Konya, Turkey p: 1145, 2017.

 

A.Özkaya, A.Z.Tel, U.Y.Han. Trace Element and Fatty Acid Levels of Fritillaria pinardii Boiss. Plant Seed and Bulb. International Congress Medicinal and Aromatic Plants. May 10-12 2017 Konya, Turkey p: 1152, 2017.

 

 A.Z.Tel, E.Özuslu. Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Endemik Taksonların IUCN Tehlike Kategorilerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 03-07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi İzmir-Türkiye, s: 117, 2012.

 

F.Özgökçe, M.Ünal, O.Karabacak, T.Çelik, A.Z.Tel. Some Succulent Plants for Ground Cover, Spreading Out on The East Anatolia, Turkey, VII. Plant Life of Southwest Asia Symposium, Anadolu University, Eskişehir, 25-29 June 2007.

 

Â.Tatlı, H.Akan, A.Z.Tel, C.Kara. The Flora of upstairs Ceyhan Valley (Kahramanmaraş). Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, 14-18 May 2000, Abstracts: 19.


Papers Presented in National Scientific Meetings and Published in Proceedings:

H.Özçelik, A.Z.Tel, M.Çiçek, S.Kılıç. Göller Yöresinin Bazı İlginç Bitkileri. Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, Kastamonu, 25-27 Haziran 2002, Ilgaz Dağı, Bildiriler Kitabı, s 506-507.

 

H.Özçelik, M.Korkmaz, A.Z.Tel, F.Özgökçe. Göller Yöresi Florası’na Genel Bakış. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi-Bodrum, 5-8 Ekim 2001, s 117-130.

 

Â.Tatlı, A.Z.Tel. Kureyşler Baraj sahasının (Kütahya) Vejetasyonu. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul Ün. Orman Fak. Orman Botaniği Anabilim Dalı, 21-24 Eylül 1998, s 160-172.

 

A.Z.Tel, Â.Tatlı. Şaphane Dağı (Kütahya) Florası üzerinde çalışmalar (I). XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul 17-20 Eylül 1996, s 548-557. (Yayın kurulunun sayfa sınırlamasından dolayı (en fazla 10 sayfa) Yüksek Lisans Tezinin Bir Bölümünden Üretilmiştir).

 

A.Z.Tel, Â.Tatlı. Şaphane Dağı (Kütahya) Florası üzerinde çalışmalar (II). XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul 17-20 Eylül 1996, s 558-567. (Yayın kurulunun sayfa sınırlamasından dolayı (en fazla 10 sayfa) Yüksek Lisans Tezinin Bir Bölümünden Üretilmiştir).

 

Özet (Abstract) basılan SÖZLÜ Bildiriler

 

M.S.Şahin, A.Z.Tel. Ali Dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu. 3. Ulusal Botanik Kongresi. 23-26 Aralık 2016 Koya, Türkiye.

 

Ç.Egilmez, A.Z.Tel. Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzası’nın Vejetasyonu. 3. Ulusal Botanik Kongresi. 23-26 Aralık 2016 Koya, Türkiye.

 

A.Z.Tel. Karagöl (Sülüklü Göl) Havzası (Gerger / Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar. 2. Ulusal Botanik Kongresi. 25-28 Ağustos 2015 Afyon, Türkiye

 

A.Z.Tel, M.Tak. Perre (Pirin) Antik Şehri (Adıyaman) Vejetasyonu. Ekoloji 2012 Sempozyum özetleri. 03-05 Mayıs 2012, Kilis-Türkiye, s 421.

 

Ö.Varol, A.Z.Tel. Bergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Fıstık Çamı (Pinus pinea L.) Ormanlarının Floristik Özellikleri. XIX Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon Haziran 2008, s 155. 

National & International Books Written:

Ulusal Kitap Editörlüğü:

 

E.Özuslu, A.Z.Tel. Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği. Doğa Koruma Derneği Yayınları. Binci Baskı, Gaziantep Ekim 2011, 569 s.

 


Chapters in National & International Books:

 

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

A.Z.Tel, E.Özuslu. Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği; Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae). Doğa Koruma Derneği Yayınları. Binci Baskı, Gaziantep Ekim 2011, 114-179 s.

 

E.Özuslu, A.Z.Tel. Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği; Açık Tohumlu Bitkiler (Gymnospermae). Doğa Koruma Derneği Yayınları. Binci Baskı, Gaziantep Ekim 2011, 105-113 s.

 

M.Öztekin, E.Özuslu, A.Z.Tel. Gaziantep’in Biyolojik Çeşitliliği; Gaziantep’te yayılış gösteren Endemik Bitkiler. Doğa Koruma Derneği Yayınları. Binci Baskı, Gaziantep Ekim 2011, 180-240 s.

 

Basılan laboratuar kılavuzları:

 

Â.Tatlı, A.Z.Tel, H.Akan, Genel Biyoloji (Botanik) Laboratuar Kılavuzu. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kütahya Ekim 1996, 69 s.

 

Â.Tatlı, H.Akan, A.Z.Tel, Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kütahya Mart 1996, 119 s.

 

Hazırlanan Bilimsel Raporlar:

 

A.Yücel, Z.Söğüt, E.Akça, G.Keser, A.Z.Tel, R.Ozman, E.Aksoy, H.Dindar, M.Karlı, Y.Baltacı, V.Çay (2009). Gölbaşı Gölleri Uzun Devreli Gelişme Planı İçin Altlık Rapor. Adıyaman Üniversitesi Sulak Alanlar Çalışma Grubu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, T.C. Gölbaşı Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Adıyaman 21.05.2009, 151 s.

 

H., Özçelik, F., Tanrıverdi, A.Z.Tel, A., Deligöz, Y., Bulut, O., Benlioğlu, M., Kırmacı. Köprülü Kanyon National Park (Antalya-Isparta) Flora Inventory Study, GEF- II Project, T.R. Environment and Forestry Ministry, Ankara, 224 p. (2006).

Directed Doctoral Dissertations:

1. “Akdağ (Adıyaman) Florası”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Murat TAK, (devam).

2. “Besni (Adıyaman) Florası”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şener ÖZCAN, (devam).


Directed Master Dissertations:

 1. “Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzası’nın Vejetasyonu”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çiğdem EGİLMEZ, 2014.
 2. “Ulubaba Dağı (Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitosoyolojik ve Fitoekolojik Çalışmalar”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ahmet ŞİMŞEK, 2015.
 3. “Ali dağı ve Ziyaret Tepesi (Adıyaman) Vejetasyonu”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Suat ŞAHİN, 2015.
 4. “Çat Barajı (Çelikhan/Adıyaman) Havzasının Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden Araştırılması”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (İkinci Danışmanlık), Murat TAK, 2015.
 5. “Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Merve Kevser FURKAN, 2016.
 6.  “Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal ve Kültürel Sit Alanlarının Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İshak ORTAÇ, 2017.
 7. “Gazihan Dede Mesire Alanının (Adıyaman) Flora Ve Vejetasyonu”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zeliha ORTAÇ, (2019).
 8. “Ali Dağı (Adıyaman) Ve Ziyaret Tepesi Florası”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacı Abdullah KARADAĞ, (devam).
 9. “Adıyaman Üniversitesi Kampüsünün Flora Ve Vejetasyonu”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sibel KOÇ, (devam).
 10.  “Atatürk Baraj Gölü Havzası’nın Şanlıurfa Bölümü Florası”, Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mustafa ÇETİNER, (devam).

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Genel Biyoloji (Botanik-Lis.)

6

3

39

Biyocoğrafya (Lisans)

2

-

6

Arazi Uygulama Tekn. (Lis.)

2

-

4

Türkiye’nin Tıbbi ve Ekonomik Bitkileri (Yük. Lis.)

2

2

2

Bitki Tayin Esasları (Yük.Lis.)

2

2

3

Koruma Biyolojisi ve Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Doktora)

3

-

2

Bahar

Tohumlu Bitkiler Sistematiği (Lisans)

3

0

16

Vejetasyon Bilimi ve Uygulaması (Lisans)

3

-

8

Bitki Sosyolojisi ve Araştırma Metotları (Yük.Lis.)

3

-

2

 

 

Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler (Lisans)

2

-

6

 

 

Türkiye Vejetasyonu –I (Doktora)

3

-

2

 

 

Bitki Sosyolojisi Nomenklatürü (Doktora)

3

-

2

 

 

Bitki Tayin Esasları (Yük.Lis.)

2

2

3

2017-2018

Güz

Türkiye’nin Tıbbi ve Ekonomik Bitkileri (Yük. Lis.)

2

2

2

Bitki Tayin Esasları (Yük.Lis.)

2

2

2

Koruma Biyolojisi ve Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri (Doktora)

3

-

2

Genel Biyoloji (Botanik Lis.)

2

-

11

Genel Biyoloji Lab. (Botanik Lisans)

0

3

11

Biyocoğrafya

2

-

 

Arazi Uygulama Metotları

2

-

3

 

 

Vejetasyon Bilimi ve Uygulaması (Lisans)

2

2

54

Bahar

Tohumlu Bitkiler Sistematiği (Lisans)

3

-

1

Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı (Lisans)

3

-

2

Bitki Sosyolojisi ve Araştırma Metotları (Yük.Lis.)

3

0

2

Bitki Sosyolojisi Sistematiği (Yük.Lis.)

3

0

2

Türkiye Vejetasyonu –I (Doktora)

3

-

2

Bitki Sosyolojisi Nomenklatürü (Doktora)

3

-

2

Bilimsel Araştırma Projeleri ve Projelerde Yaptığı Görevler (Toplam 34 ADET):

 1. TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler (5 ADET)
 2. Uluslararası Teşkilatlar Tarafından Desteklenen Projeler (3 adet)
 3. Üniversite Araştırma Fonları Tarafından Desteklenen Projeler (15 ADET = 11 Biten + 4 devam eden)
 4. Üniversite-Sanayii-Toplum İşbirliği Projeleri (5 ADET)
 5. Bakanlık Projeleri (6 ADET)

 

TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler (5 ADET)

 

1. Nemrut Dağı (Adıyaman) Vejetasyonu, TÜBİTAK Doktora Yurtiçi Destek Bursu (1996-2000).

Kurum          : TÜBİTAK-BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu)

Proje No       : 4491

Proje Yöneticisi: Arş. Gör. Ahmet Zafer TEL (Bursiyer)

Burs miktarı   : 5.000.000 YTL/AY (Toplam 48 AY=24.000.000 YTL)

 

2. İzmir (Bergama-Kozak), Çanakkale (Radar), Bursa (Gemlik-Armutlu) illerinde bulunan Pinus pinea L. (Fıstık çamı) ormanlarının floristik ve fitososylojik yönden araştırılması (2003-2007).

Kurum          : TÜBİTAK - TOVAG

Proje No       : TOVAG-3160

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ömer VAROL

Araştırmacı  : Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 16.000 TL

 

3. Kommagene Bilim Doğa ve Sanat Kampı (03 – 18 Eylül 2011).

Kurum          : TÜBİTAK – Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Proje No       : 111B204

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Mustafa Coşkun

Eğitmen         : Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 53.017 TL

 

4. Şanlıurfa’daki Öğrencilerin Bilim Yolculuğu, 2014.

Kurum          : TÜBİTAK – Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şanlıurfa Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü

Proje No       :

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan AKAN

Bilim Kurulu Üyesi  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : --

 

5. Bazı Bitkilerin Anti-Bakteriyel Ve Anti-Viral Aktivitelerinin Araştırılması (2013-2018)

Kurum          : TÜBİTAK

Proje No       : 113Z056

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Hesna YİĞİT

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Diğer Araştırmacılar: Emine Şeküre Nazlı Arda, Ahmet İlçim, Evren Önay Uçar, Cumhur Kırılmış, Kader Turan, Fatma Elif Çepni Yüzbaşı

Proje Bütçesi :  375.709 TL

Uluslararası Teşkilatlar Tarafından Desteklenen Projeler (3 adet)

6. The Study of Inventory Flora, Project GEF II-Köprülü Canyon National Park (Antalya-Isparta) (2003-2004).

Kurum          : WORLD BANK (Dünya Bankası) - T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı

Proje no        : Project GEF II

Proje yöneticisi: Prof. Dr. Hasan Özçelik

Araştırmacı  : Dr. Ahmet Zafer TEL

Diğer Araştırmacılar: Tanrıverdi, F., Fakir, H.,Deligöz, A.,Bulut,Y.,Benlioğlu,O.,Kırmaci,M.

Proje Bütçesi : 10.300.000 DOLAR

 

7. Smart Building Automation Systems (Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri), Schwerin/Deutschland, 01/08/2012 (317 GÜN), 2012.

Kurum          : Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - Leonardo Da Vinci Hayat boyu Öğrenme Programı

Proje No       : 2012-1-TR-1-LEO03-39318

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü (Besni MYO)

Katılımcı        : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 38.080.00 EURO

 

8. Reinforcement of Mechatronics in The Labour Market (Mekatronik Alanı İş Gücü Potansiyelinin Güçlendirilmesi), Vasto/İTALYA, Tarihler: 09/06/2014 – 22/06/2014, 2014.

Kurum          : Milli Eğitim Bakanlığı - Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı

Proje No       : VETPRO 2013-1-TR1-LEO03-50650

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Katılımcı        : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 60.538.00 EURO

 

Üniversite Araştırma Fonları Tarafından Desteklenen Projeler (11 Adet Biten + 4 adet devam eden=15 ADET)

 

9. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryum ve İnsektaryumunun Oluşturulması (2008-2009).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFBAP2008/0003

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Prof. Dr. Abuzer TÜCEL

Proje Bütçesi : 4.000 TL

 

10. Perre (Pirin) Antik şehri (Adıyaman/Türkiye) Vejetasyonu (2009-2010).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFBAP2009/0014

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Biyolog Murat TAK

Proje Bütçesi : 4.000 TL

 

11. Ali Dağı ve Ziyaret Tepisi (Adıyaman) Vejetasyonu (2011-2012).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFBAPYL2011/0012

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Öğretmen Mehmet Suat ŞAHİN

Proje Bütçesi : 3.500 TL

 

12. Gölbaşı Gölleri (Adıyaman) Havzasının Vejetasyonu (2012-2013).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFYL/2012-0001

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Öğretmen Çiğdem EGİLMEZ

Proje Bütçesi : 7.500 TL

 

13. Ulubaba Dağı (Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Ve Fitoekolojik Çalışmalar (2013-2014).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFYL/2013-0003

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Öğretmen Ahmet ŞİMŞEK

Proje Bütçesi : 6.500 TL

 

14. Kahta Meslek Yüksekokulu Tarımsal Laboratuvar Altyapı Güçlendirme Projesi (2013-2014).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : KMYOAAP/2013-0001

Proje Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Gökhan BÜYÜK

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 375.000 TL

 

15. Türkiye Endemik Bitkilerinden Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden.& Scheng Bitki Uçucu Yağının; Enerji Protein ve Lif Kaynağı Yemler İle Birlikte in Vitro Koşullarında Yemlerin Gerçek Kuru Madde, Ham Protein ve NDF Sindirebilirliğine Etkisi, (2014-2015).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : KMYOBAP/2014-0003

Proje Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Zeynep ŞAHAN

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 15.000 TL

 

16. Adıyaman İlinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri (2014-2016).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFYL/2014-0007

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Merve Kevser FURKAN

Proje Bütçesi : 7.453.62 TL

 

17. Hesperis campicarpa Bitkisinin Yağ Asit ve Eser Element Düzeylerin Tespiti (2014-2015).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFLAP/2014-0002

Proje Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖZKAYA

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Diğer Araştırmacılar: Cansu BAKIR

Proje Bütçesi : 1.000 TL

 

18. Doğu Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Doğal Ve Kültürel Sit Alanlarının Bitki Örtüsü Üzerine Araştırmalar (2016-2017)

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP)

Proje No       : FEFYL/2016-0010

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : İshak ORTAÇ

Proje Bütçesi : 5.000 TL

 

19. Karagöl (Sülüklü Göl) Havzası (Gerger/Adıyaman) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar (2011-2018).

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP).

Proje No       : FEFBAP/2011-0018

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 5.000 TL

 

20. Ali Dağı (Adıyaman) Ve Ziyaret Tepesi Florası (2013-…)

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP)

Proje No       : FEFYL/2013-0004 

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Hacı Abdullah KARADAĞ

Proje Bütçesi : 6.500 TL

 

21. Adıyaman’da Yetişen Endemik Helleborus vesicarius, Serratula olygocephala, Centaurea tomentella’nın Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonu (2016-…)

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP)

Proje No       : ECZFMAP/2016-0001

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Yener TEKELİ

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Diğer Araştırmacılar: İdris TÜREL, Süleyman AKOCAK, Nabih LOLAK, Görkem Deniz SÖNMEZ, Ahmet ÖZKAYA

Proje Bütçesi : 24.255 TL

 

22. Adıyaman Üniversitesi Kampüsünün Flora Ve Vejetasyonu (2017-…)

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP)

Proje No       : FEFYL/2017-0006

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Sibel KOÇ

Proje Bütçesi : 749.30 TL

 

23. Gazihan Dede Mesire Alanının (Adıyaman) Flora Ve Vejetasyonu (2017-2019)

Kurum          : Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADYÜBAP)

Proje No       : FEFYL/2017-0007

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Araştırmacı    : Zeliha ORTAÇ

Proje Bütçesi : 999.46 TL

 

Üniversite-Sanayii-Toplum İşbirliği Projeleri (5 ADET)

 

24. Güneşin Gözyaşları (2010-2012).

Kurum          : İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü.

Proje No       : TRC1/10/KOA/4232

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN

Araştırmacı : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Diğer Araştırmacı: Okutman Yasin İÇEL

Proje Bütçesi : 250.000 TL

 

25. Biyoloji Bölümü Öğrenci ve Araştırma Laboratuarlarının Alt yapısının İyileştirilmesi. Üniversite-Sanayi-Toplum Mali Destek Programı Projesi (2011).

Kurum          : İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Proje No       : TRC-11-USPT/1126

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 480.000 TL

 

26. Ağaçlandırma, Çevre Düzenlemesi Bağ, Meyve Ve Endüstriyel Meyve Ve Tür Çeşitlerinin Adıyaman Ekolojisine Adaptasyonu, 2013.

Kurum          : İŞKUR – Adıyaman Üniversitesi (Kahta Myo)

Proje No       : TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı)

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL (Müdür)

Proje Bütçesi : 215.418 TL

 

27. Bağ, Meyve Tür Ve Çeşitlerinin Endüstriyel Meyvelerin Adıyaman Ekolojisine Adaptasyonun Sağlanması, 2013.

Kurum          : İŞKUR – Adıyaman Üniversitesi (Kahta Myo)

Proje No       : TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı)

Proje Yöneticisi: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü

Araştırmacı  : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL (Müdür)

Proje Bütçesi : 129.250,8 TL

 

28. Bilinçli Çiftçi, Sağlıklı Nesil Projesi (21.05.2013 – 21.02.2014).

Kurum          : İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

Proje No       : TRC1/13BF2/0024

Proje Yöneticisi: Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği

Koordinatör : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL (Kahta MYO Müdürü & Tarımsal Araştırma Merkez Müdürü)

Proje Bütçesi :  76.902 TL

 

Bakanlık Projeleri (6 ADET)

 

29. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (2014-2016).

Kurum          : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Proje No       : 2014/151078

Proje Yöneticisi: Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu

Danışman     : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 235.000 TL

 

30. Kahramanmaraş İli Tüm Yüzölçüm Alanı İçin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (2016-2018).

Kurum          : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje No       : 2016/163553

Proje Yöneticisi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Uzman/Araştırmacı: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 252.650 TL

 

31. Şanlıurfa İli Tüm Yüzölçüm Alanı İçin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (2016-2018).

Kurum          : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje No       : 2016/131530

Proje Yöneticisi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Uzman/Araştırmacı: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 360.000 TL

             

32. Kilis İli Tüm Yüzölçüm Alanı İçin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (2016-2018).

Kurum          : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje No       : 2016/

Proje Yöneticisi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Uzman/Araştırmacı: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 279.000 TL

 

33. Adıyaman İli Tüm Yüzölçüm Alanı İçin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (2016-2018).

Kurum          : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Proje No       : 2016/348984

Proje Yöneticisi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Uzman/Araştırmacı: Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 284.000 TL

 

34. Ilısu Barajı Biyolojik Çeşitlilik Koruma Tedbirlerinin Uygulanması Ve İzlenmesi Projesi (2014-2018)

Kurum          : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje No       : 2014/172051

Proje Yöneticisi: DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Danışman    : Doç. Dr. Ahmet Zafer TEL

Proje Bütçesi : 750.000 TL

Ödüller :

1. TÜBİTAK-BAYG (Bilim Adıma Yetiştirme Gurubu) Yurt İçi Doktora Bursu. B.02.BAK.0.09.00.00/4491 sayı ve 10 Ekim 1996 tarih (4 Yıl).

2.TÜBİTAK-ULAKBİM: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı-UBYT/2008-2262 sayı ve 13/05/2008 tarihli yayın teşvik ödülü. Başvuru no: 178137.

3.TÜBİTAK-ULAKBİM: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı-UBYT/2008-2262 sayı ve 15/05/2008 tarihli yayın teşvik ödülü. Başvuru no: 178201.

4. TÜBİTAK-ULAKBİM: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı-UBYT/2011-124 sayı ve 26/11/2010 tarihli yayın teşvik ödülü. Başvuru no: 239712.

 

Alınan başarı belgeleri :

5. Teşekkür Belgesi: Bilimsel çalışmalara katkıdan ötürü, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü.

6. Teşekkür belgesi: Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (Environmental Protection and Management Research Center) Müdürlüğü.

7. Takdir Belgesi: “Environmental Protection and Management Research Center” adına Dumlupınar Üniversitesi Rektörü.

8. Teşekkür Belgesi. Seviye Belirleme Sınavlarındaki Başarılardan dolayı Kütahya Valiliği Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürlüğünün 13.12.2007 ve B.08.4.KML.4.43.00.230/1303 sayılı yazısı.

9. Başöğretmenlik: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 5204 sayılı Kanunla değişik 43’üncü maddesi KBYY’nin ilgili hükümleri gereği, Milli Eğitim Bakanı. 24/11/2006 tarih ve Sertifika NO : 000277.

10. Mezuniyet Derecesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü B.30.2.YYÜ.0.70.72 / 728 sayı ve 15/07/1993 tarihli bölüm ikinciliği yazısı.

1. Biyologlar Derneği

2. Bitki Sosyologları Derneği

3. TEMA Vakfı üyeliği.

4. Küresel Isınma ve İklim Değişimi ile Mücadele Derneği

5. Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği.

6. Doğal ve Kültürel Hayatı Koruma Derneği

7. Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı