Email Phone
4090 | 4090
Academic Links Social Links
 • D

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (DR)/

  Tez Adı: FASULYEDE Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’xx YE KARŞI DAYANIKLILIK MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ
 • M

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2012
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: FARKLI DOZLARDA KULLANILAN BAZIHERBİSİTLERİN MISIRDA YABANCI OTLANMAYAETKİSİ
 • B

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Effects of Different Bacteria Applications on Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plant Growth National Journal of the Institute of Science and Technology 10 3
Defense reactions of bean genotypes to bacterial pathogens in controlled conditions International IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 142
BIOLOGICAL CONTROL OF ROOT ROT DISEASECAUSED BY Rhizoctonia solani Kühn ON POTATOAND BEAN USING ANTAGONIST BACTERIA International Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 5 14
Paper Title Scope: Event Name: Year:
SCREENING OF RESISTANCE GENES AND SOME REACTIVE OXYGEN SPECIFIC ENZYMES AGAINST XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI AND PSEUDOMONAS SAVASTANOI PV. PHASEOLICOLA IN BEAN VARIETIES International INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 07.10.2019
Defence reactions of bean genotypes to bacterial pathogens in controlled conditions International 4th ICSAE 10.08.2017
Biological Control of Common Bacterial Blight Caused by Xanthomonas Axonopodis pv. Phaseoli and Fuscous Blight Caused by Xanthomonas Axonopodis Phaseoli var. fuscans on bean by Biocontrol Agent Applications Under in vitro Conditions International II International Iğdır Symposium 09.10.2017
Molecular Characterization of Pseudomonassavastanoi pv. phaseolicola International International WorkshopPlant Health: Challenges and Solutions 23.04.2017
ENZYME ACTIVITIES OF BEAN GENOTYPES TO BACTERIAL COMMON BLIGHTINFECTIONS WITHIN SUSTAINABLE MANAGEMENT APPROACHES International 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 26.09.2016
Farklı Bakteri Uygulamalarının Domates Solanum lycopersicum L Bitki Gelişimi Üzerine Etkisi International Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi 05.09.2016
ROLE OF ENZYMES IN PLANT RESISTANCE TO BACTERIAL PATHOGENS International 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
Iğdır İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadelesi National V. Bitki Koruma Kongresi 03.02.2014
Control Of Weeds With Different Herbicides In Silage Maize International European Weed Research Society Symposium 24.06.2013
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
SATUREJA TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN FASÜLYEDE HASTALIK OLUŞTURAN BAKTERİYEL PATOJENLERE KARŞI BAKTERİSİDAL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: