Email Phone
04762230010 | 4602
Academic Links Social Links
 • B

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 1999
  Bachelor Degree

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ/KİMYA PR./

  Tez Adı:
 • M

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2010
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Pyronin B ve pyronin Y bileşiklerinin polivinil alkol içeren sulu ortamda fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2015
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİKOKİMYA (DR)/

  Tez Adı: Merosiyanin 540 (MC540) dye bileşiğinin ince filmlerinin hazırlanması ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Detection of Al3 and Fe3 Ions with Phthalocyanine-Merocyanine 540 dye Based FRET International BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY 41 9
Determination of the pH-dependent immobilization efficacy of α-glycosidase and its catalytic performance on SnO2:Sb/ITO thin films International BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 163
Yüzeyi Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Grafen Kaplanmış Gümüş Yüzeyin Yansıtma ve Islatılabilme Özelliklerinin İncelenmesi International Journal of the Institute of Science and Technology 10 1
Investigation of the Capacitive Properties of Molybdenum Oxide-Octadecylamine / Pluronic®F127 Composite Electrodes International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Characterization of merocyanine 540-octadecylamine thin films fabricated by Langmuir-Blodgett and Spin-Coating techniques International JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1197
A facile immobilization of polyphenol oxidase enzyme on graphene oxide and reduced graphene oxide thin films: An insight into in-vitro activity measurements and characterization International COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 562
Preparation of bio-electrodes via Langmuir-Blodgett technique for pharmaceutical and waste industries and their biosensor application International COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 583
Sustainable Chemistry Green Chemistry International Journal of the Institute of Science and Technology 6 2
High enzymatic activity preservation of malate dehydrogenase immobilized in a Langmuir Blodgett film and its electrochemical biosensor application for malic acid detection International RSC Adv. 6 83
Graphene oxide sheets as a template for dye assembly graphene oxide sheets induce H aggregates of pyronin Y dye International RSC Advances 3 29
Preparation and characterization of mixed monolayers and Langmuir Blodgett films of merocyanine 540 octadecylamine mixture International Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 414
Photophysical and adsorption properties of pyronin B in natural bentonite clay dispersion International Applied Surface Science 359
Novel phenomena for aggregation induced emission enhancement highly fluorescent hydrophobic TPE BODIPY couples in both organic and aqueous media International RSC Advances 3 36
The effect of poly vinyl alcohol on the photophysical properties of pyronin dyes in aqueous solution A spectroscopic study International Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 101
Fabrication of morphology controlled graphene oxide dye composite films at the air water interface International RSC Adv. 5 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
INVESTIGATION OF THE SURFACE PROPERTIES OF GRAPHENE COATED SILVER International 2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES 04.07.2020
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ORYANTASYON EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA International 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES 22.11.2019
İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ BAZI MEVZUATIN ÖĞRENCİLERDE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU FARKINDALIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ International 3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES 22.11.2019
Zn Doped TiO2 Thin Film Prepared By Spin Coating Technique For Dye Sensitized Solar Cells International The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 26.10.2016
Toplum Yararına Çalışma Programına İlişkin İş Sağlığı Ve Güvenliği İncelemesi: Gaziantep İli Örneği International Iğdir International Conference On Multidisciplinary Studies 06.10.2018
İş Makinaları Operatörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Ve Eğitimi International Iğdir International Conference On Multidisciplinary Studies 06.10.2018
Yüksekte Çalışan Personellerin Farkındalıklarının İncelenmesi International Zeugma II. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 18.10.2019
Two Important Questions In Existential Thought How Much Of Life Can Neo-Darwinism Explain? To What Stage Can Design Thinking Extend To Understanding Viability? International 3rd International Creation Congress in The Light of Sciences 24.10.2019
Evaluation of Mutations in the Context of Negative Entropy International 3rd International Creation Congress in The Light of Sciences 24.10.2019
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme, Purified from Moral Mushroom (Morchella esculenta), via LangmuirBlodgett and Spin-Coating (SC) Films Techniques and Its Biosensor Application International International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) 26.04.2018
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by FRAP and CUPRAC Methods International International Biochemistry Congress 19.10.2017
Determination of Antioxidant Capacity PPO Enzyme Purified from Morchella Esculenta by ABTS and DPPH Methods International 3rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017 05.10.2017
IMMOBILIZATION OF MALATE DEHYDROGENASE ENZYME BY LANGMUIR BLODGETT TECHNIQUE AND ITS BIOSENSOR APPLICATIONS International The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies 26.10.2016
Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene/Silicon Heterojunction Device towards Photodector Applications International International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques International International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
Biosensor Applications of Enzyme Immobilized to Cationic Octadecylamine by Langmuir-Blodgett Techniques International International Congress on Semiconductor Materials and Devices 17.08.2017
Immobilization of Polyphenol Oxidase Enzyme on Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide LB Thin Films: An insight into in-vitro Activity Measurements and Characterization International International Congress on Semiconductor Materials and Devices, ICSMD’2017 17.08.2017
XRD Analysis and Possible Minerals of Volcanic Basaltiv Radiation in Ağrı Mountain International III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ISMS-2017 10.11.2017
Photo physical Properties of Pyronin B in Natural Bentonite Clay Dispersion International 1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS) 22.08.2016
Merosiyanin540 Dye Bileşiğinin Langmuir Blodgett LB Filmleri Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu National 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Polivinil Alkol ün Sulu Çözeltilerde Pyronin B PyB ve Pyronin Y PyY Bileşiklerinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi National 25. Ulusal Kimya Kongresi 27.06.2011
Merocyanine 540 MC540 Octadecylamine ODA Langmuir Blodgett LB Filmlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu National 4. Fiziksel Kimya Kongresi 05.06.2014
Hava Su Ara Yüzeyinde Morfoloji Kontrollü Grafen Oksit Boya Kompozit Filmlerinin Üretilmesi National 5. Fiziksel Kimya Kongresi 16.05.2015
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2020 İş Sağlığı ve Güvenliği (Mühendislik, Hukuk, Sağlık ve Temel Bilimler Yaklaşımıyla Çözüm Önerileri) Kimyasal Risk Etmenleri Bölüm(ler)
2019 Çalışma Ortamındaki Risk Etmenleri Fiziksel Risk Etmenleri Bölüm(ler)
2019 Çalışma Ortamındaki Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Bölüm(ler)
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2020 Tüp Dolum Tesisinde Fine-Kinney, Olursa Ne Olur? Analizi Yöntemleri ve Çalışanların Fiziksel, Kimyasal Risk Etmenlerine Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi: Elazığ Örneği ŞENAY ARSLAN Master Continuing
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Master
2019-2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI Master
2019-2020 FOTOFİZİK VE FOTOKİMYANIN TEMEL PRENSİPLERİ Master
2019-2020 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Master
2019-2020 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Master
2019-2020 RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK YÖNETİMİ Master
2019-2020 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Master
2019-2020 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Master
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Master
2018-2019 Biyolojik Risk Etmenleri Master
2018-2019 Fotofizik ve Fotokimyanın Temel Prensipleri Master
2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri Master
2018-2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Master
2018-2019 Kimyasal Risk Etmenleri Master
2018-2019 Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Master
2018-2019 Biyosensörler ve Kimyadaki Uygulamaları Master
2017-2018 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Associate
2017-2018 Temel Lab. Uyg. II Associate
2017-2018 Enstrümental Analiz Bachelor Degree
2017-2018 Temel Lab. Uyg. I Associate
2017-2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Associate
2017-2018 GENEL KİMYA Associate
2016-2017 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Master
2016-2017 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Associate
2016-2017 SU KİMYASI Associate
2016-2017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Associate
2016-2017 GENEL KİMYA Associate
2015-2016 Su Kimyası Associate
2015-2016 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Associate
2015-2016 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Associate
2015-2016 Fizikokimya Bachelor Degree
2015-2016 Genel Kİmya Associate
Project Title Task: Type:
Iğdır Kumtaşı Majör Ve Minor Elementlerinin XPS ve ICP-MS Kantitatif Oranlarının Karşılaştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Sepsis Biyobelirteci Olan Prokalsitoninin Hassas Deteksiyonuna Yönelik Grafen/Hexagonal Bor Nitrür (G/hBN) Temelli Biyosensör Uygulaması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Farklı Fotoanot Tabakalarının Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Spintronik uygulamalar için multiferroik malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
YAKIT HÜCRESİNDE MEMBRAN OLARAK KULLANILABİLME POTANSİYELİNE SAHİP POLİMERLERİN SENTEZİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kuzugöbeği (Morchella esculenta) mantarından saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin Langmuir-Blodgett (LB) ve Spin-Coating (SC) film teknikleri ile immobilizasyonu ve biyosensör uygulamaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Silver Ag and Iron Oxide Fe3O4 Nanoparticles Decorated Graphene Silicon Junction Photodetector Application Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı Dağı volkanik kayaçlarının yeraltı ve yerüstü sularına etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bileşiklerinin floresans özelliklerinin artırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date:
2020 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Work Health and Safety Application and Research Center
2016 MYO/Yüksekokul Müdürü Iğdir Vocational School Of Health Services 2019
2018 Head of Department Graduate School of Health Sciences
2018 Enstitü Müdürü Graduate School of Health Sciences 2020
2018 Dekan Yardımcısı Faculty of Science and Letters 2018
2018 Bölüm Başkanı Faculty of Science and Letters 2018
2017 Bölüm Başkanı Iğdir Vocational School Of Health Services 2018
2016 Enstitü Müdürü Graduate School of Natural and Applied Sciences 2017