• D

  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi
 • M

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013
  Master

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Yoncaya (Medicago sativa L.) ait yabani aksesyonların, yerel çeşitlerin ve modern çeşitlerin morfolojik özellikler yönüyle karşılaştırılmaları
 • B

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2008
  Bachelor Degree

  Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Moleküler Veriler Işığında Medicago sativa L. Tür Kompleksinin Mevcut Durumu National Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 1
Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerine Ait Ot Verimlerinin Belirlenmesi International Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3
Production Projection of Einkorn and Emmer Wheat Cultivated in Turkey International Journal of Agriculture 3 1
FİDE GELİŞİM DÖNEMİNDEKİ BAZI BUĞDAY GENOTİPLERİNDE ÖZELLİKLER ARASI KORELASYON ANALİZİ International Journal of Agriculture 3 1
Historical Alfalfa Landraces Perform Higher Yield Under Dry Farming in Turkey International Procedia Environmental Sciences 29
Flow Sitometri ve Bitki Islahı International Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online) 34 1
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product. International YYÜ TAR BİL DERG(YYU J AGR SCI) 28 4
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi International Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) International I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants International I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Analysis of GST Protein with Bioinformatic Tools in Barley International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Production Data of Organic Food Grain Legumes in Turkey International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Situation of Field Crops in Iğdır Province According to Years International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Assesment of Mitogen Activated Protein Kinases in Oryza sativa International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat International I.International Agricultural Science Congress 09.05.2018
A Novel Approach: Targeted Genom Editing Through CRISPR/Cas Model in Crop Plants International I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Medicago truncatula as Model Plant of Legumes International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
In-silico Analysis in Chickpea for Proteins of Heat Shock Transcription Factors International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Bioinformatic Evaluation of Chitinase Proteins in Bread Wheat International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Comparative Bioinformatic Analysis of Dehydrin Proteins in Alfalfa International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Retrotransposon-Based Molecular Markers for Genetic Diversity International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
An Analysis with Bioinformatic Tools for Early Nodulin Protein inVicia faba International 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Analysis as bioinformatic of ERD4 (Early responsive to dehydration) protein in some plants. International I. International Agricultural Science Congress, 9-12 May 2018. Van/Turkey. 09.05.2018
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition International VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi National Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop International VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Effects on Biodiversity of Organic and Intensive Agriculture International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Production Situation in Iğdır Province International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
Organic Agriculture and Climate Change International II. International Igdir Symposium 09.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties International II International Iğdır Symposium 09.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Historical alfalfa landraces perform higher under dry farming in Turkey International Agriculture and Climate Change- Adapting Crops to Uncertainty 15.02.2015
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 BİTKİLERDE STRES TOLERANSININ MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Master
2019-2020 GENETİK Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Bal Veriminin Artırılması Projesi (DAP) Araştırmacı Kalkınma Bakanlığı
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin bitkisel, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı soya (Glycine max) çeşitlerinde moleküler karakterizasyon Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kars’tan toplanmış yerel kavuzlu buğdayların morfolojik gözlemleri ve IPBS markörleri ile genetik farlılığının belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Pamuk Çeşitlerinde IPBS Analiziyle Genetik Varyasyonun Ortaya Çıkarılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Date Task Unit: Expiration Date: