Email Phone
04762230010 | 4084
Academic Links Social Links
 • D

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BAHÇE BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: ARAS HAVZASINDA YETİŞTİRİLEN ŞALAK (APRİKOZ) KAYISI ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU
 • M

  ORDU ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2012
  Master

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/

  Tez Adı: Çorum ili İskilip ilçesinde yetiştirilen mahalli misket elmalarının fenolojik, morfolojik, pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve moleküler olarak tanımlanması
 • B

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2009
  Bachelor Degree

  ORDU ZİRAAT FAKÜLTESİ/ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Analysis of Genetic Diversity Among ‘Misket’ Apple Clones Using AFLP,SSR and RAPDMarkers International Erwerbs-Obstbau 32 1
Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit International Alınteri Journal of Agriculture Sciences 33 2
Giberalik Asit GA3 Uygulamalarının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi International Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 43 1
The effect of frozen storage on the phenolic compounds of Morusnigra L black mulberry and Morus alba L white mulberry fruit International Fruits 70 2
Organic Acid Composition of Selected Mulberry Genotypes from Aras Valley International Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 46 2
Effects of gibberellic acid GA3 applications on fruit quality of sweet cherry cv 0900 Ziraat International Journal of the Faculty of Agriculture of Atatürk University
Aprikoz Şalak Kayısı Ağaçlarında Farklı Yaş Gruplarının Meyve Dalı Profili ve Meyve Tutum Oranı Üzerine Etkisi International Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 2
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Seleksiyonu National BAHÇE 45 1
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi National BAHÇE 45 1
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Posof Elmasının Bazı Pomolojik Özellikleri International II. Uluslararası Tarım Kongresi 21.11.2019
The Effects of Different Harvest Dates on Some Fruit Quality Parameters and Health Promoting Compounds of Morus alba L. and Morus nigra L. Fruit. International International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF 15.05.2017
Alteration of some physical and chemical composition in apricot (Prunus armeniaca L.) during fruit development. International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Effect of Indole-3-Butyric Acid (IBA) and Plant Growth Promoting Rizobacteria on Root Formation in Black Mulberry (Morus nigra L.) Cuttigns International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) 09.10.2017
Quality Characteristics of Long Apple Variety International VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym 2016 06.10.2016
TEXTURAL AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ALAK APRICOSE APRICOT CULTIVAR International VII International Scientific Agriculture Symposium“Agrosym 2016” 06.10.2016
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların AğaçYaşı İle ilişkilerinin Belirlenmesi National VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen CevizlerinSeleksiyonu National VII. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ 25.08.2015
Aras Vadisinden Selekte Edilen Bazı Dut Genotiplerinin Organik Asit Kompozisyonu National VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Tuzluca Iğdır İlçesinin Hamurkesen Vadisinde Doğal Olarak Yetişen Cevizlerin Selektiyonu National VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Iğdır Yöresindeki Şalak Kayısı Ağaçlarında Görülen Fiziksel Hasarların Ağaç Yaşı İle İlişkilerinin Belirlenmesi National VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
Aras Havzasında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Yetiştirme Yerinin Etkisi National VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25.08.2015
A new weed in fruit orchard tree of heaven Ailanthus altissima Mill Swingle International 4th International Symposium of Environmental Weeds and Invasive Plants. 19.06.2014
Farkı Lokasyon ve Hasat Zamanlarınan Karadutların Morus nigra L Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi National IV Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 03.10.2012
Frenk Üzümünün Fonksiyonel Bileşenleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi International I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu 19.04.2012
İskilip te Yetiştirilen Mahalli Misket Elmalarının Pomolojik Özellikleri National Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Farklı Yaşlardaki Şalak Kayısı Çeşidi Ağaçlarının Meyve Dalı Tiplerinin ve Meyve Tutum Oranlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma National Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Kirazın Ziraat 900 Meyve Kalitesi Üzerine Giberallik Asit Uygulamalarının Etkisi National Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04.10.2011
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
Academic Year Course Title Educational Level:
Project Title Task: Type:
Aras Havzası’nda Yetiştirilen Farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kayısılarda Gölgelemenin Geç Çiçeklenme Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Rakım ve Hasat Zamanlarının Dut Morus alba L Morus nigra L Meyvelerinin Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Ziraat Mühendisleri Odası Üye
Bahçe Bitkileri Derneği Üye
Date Task Unit: Expiration Date:
2014 Erasmus Koordinatörü Iğdır Faculty of Agriculture