Email Phone
+90.476.223 00 10 | 4035
Academic Links Social Links
 • D

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1998
  Doctorate

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında yetiştirilen adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum l. gaertn)’xxna uygulanan değişik sıra aralığı ve gübrelerin ot ve tohum verimleri ile bazı verim unsurlarına etkileri üzerinde bir raştırma
 • M

  YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  1990 - 1992
  Master

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Van kıraç şartlarında dört farklı adi fiğ’xxe (Vicia Sative L.) uygulanan değişik sıra arlığı ve gübre dozunun verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma
 • B

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  1984 - 1988
  Bachelor Degree

  ŞANLIURFA ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Article Title Scope Journal Name: Volume: Issue:
Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Besin İçeriğine Etkisi International Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi International Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50 2
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerinin Etkileri International Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 22 Ek Sayı 1
Annual Evaluation of Nutritıonal Values of Salsola Ruthenica Evaluated as a Potential Feed Source in Arıid-Pasture Areas International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Ot Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Farklı Sıra Üzeri ve Sıra Arası Mesafelerin Etkileri International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 1
Herbage, Seed Yield, and Nutritive Value of Wild Oat (Avena fatua L.) is Influenced by Different Levels of Nitrogen International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 9
The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum Sorghum vulgare L Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van Turkey National Turkish Journal of Field Crops 7 2
Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkileri National Hayvancılık Araştırma Dergisi 13 1-2
Determination of Chemical Composition Digestible Dry Matter Yields Some Silage Type Corn Varieties National Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 1-2
Van Koşullarında Uygun Melez Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi National Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1
Yield and Metal Concentration in Garden burnet Sanguisorba minor Scop Bunyan 80 from Application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer International Journal of Animal and Veterinary Advances 8 4
The Growth of Corn Plant İn Coal Fly Ash and Lime Stabilized Sewage Sludge International Fressenius Environmental Bulletin 18 1
Van İli Gevaş İlçesi Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları National Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 19 2
Effects Of Sewage Sludge And Nitrogen Fertilizer Application On Nutrient And Heavy Metal Concentrations In Grass Legume Mixtures International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 3
Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product International Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
Devekıran (Atraphaxis spinosa l.) Çalısının Büyüme Sürecinde Besin İçeriğinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma International Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 1
Impact of Different Sowing Rates and Cutting Times on Quality Properties of Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L. cv. Geronimo) International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1
Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 8 1
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi International Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Determination of monthly changes in mineral content of Spiny Atraphaxis (Atraphaxis spinosa L.) as an alternative fodder crop International Progress in Nutrition 20 3
Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi National Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 2
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4
Determination of Some Yield Characters of Grain Corn in Eastern Region of Turkey International Journal of Agronomy 4 1
Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma National Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 14
Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses Under Saline and Alkaline Conditions International The Journal of Animal and Plant Sciences 27 3
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
The Effect of Soıls Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species International FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 25 4
Sakız Geveni Astragallus gummifer L nin Taç İçi Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 4
The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses International Sylwan 160 9
The Effect of Saline and Non saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages International Tarım Bilimleri Dergisi 22 4
Effect of Sewage Sludge Application on the Heavy Metal Content of Crested Wheatgrass Agropyron cristatum L Gaertn International Journal of Enviromental Science and Engineering B 3 5
Sorgum x Sudanotu Melezi Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi National Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 36
Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi National Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 1
Performance of Some Forage Grass Specıes in Halomorphic Soil International Turkish Journal of Field Crops 20 2
Effect of Sewage Sludge on Metal Content of Grassland Soil and Herbage in Semi Arid Land International Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 37 37
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and Heavy Metal Concentration of Soil and Smooth Bromegrass Bromus inermis Leyss International Journal of Animal and Veterinary Advances 9 5
Yield Properties of Some Alfalfa Cultivars in East Anatolia Region of Turkey International Research Journal of Biological Science 4 6
Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum International Journal of Animal and Veterinary Advances 8 3
Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize International Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 56 2
The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown Sorghum vulgare L in Van Turkey International Polish Journal of Environmental Studie 15 1
Yield and Qulity of Forage Corn Zea mays L as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate International Journal of Agronomy 4 2
Effects of Urea or Urea plus Molasses Supplementation to Silages with Different Sorghum Varieties Harvested at the Milk Stage on the Quality andI n Vitro Dry Matter Digestibility of Silages International Turkish journal of Veterinary and Animal Sciences 29 29
Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi International Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 5 3
Paper Title Scope: Event Name: Year:
Yem bitkileri Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri National Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi 09.01.1995
Van Kıraç Şartlarında Yetiştirilen Bazı Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Nohut Mürdümüğü Lathyrus cicera L Hatlarının Yeşil ve Kuru Ot Verimlerine İlişkin Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük Lathyrus sativus L Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Tüylü Fiğ (Vicia villosa Roth) Hat ve Çeşitlerinin Ot Verimleri Üzerine Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Küsküt Cuscuta approximata Bab ün Bazı Yonca Çeşitlerini Parazitleme ve Zarar Seviyeleri Üzerinde Araştırmalar National Türkiye II. Herboloji Kongresi 01.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Adi Yonca Çeşitlerinin Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma National Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi 22.09.1997
Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma International Uluslararası Hayvancılık Kongresi 21.09.1999
Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma National Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri National XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21.06.2004
Iğdır İlinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane ve Silaj Verimlerinin Belirlenmesi National Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2011
Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi National Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10.09.2013
Performance of some forages species Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L in saline soil International 22nd International Grassland Congress 15.09.2013
Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğinin Yonca Medicago sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi National III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 22.10.2013
Keçiler Tarafından Tercih Edilen Sakız Geveni Çalısının Aylara Göre Bazı Mikro-Mineral Madde İçeriği Değişiminin Belirlenmesi International Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Otlatma İdaresi Açısından Iğdır Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi International 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Tohum ve Saplarındaki Bazı Yem Kalite Özelliklerine Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Etkileri International Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Ruminantların Beslenemesi Açısından Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Aylık Makro Mineral İçeriğindeki Değişimler International 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni (Astragallus gummifer L. ) Çalısının Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi International 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Farklı Sulama Sistemleri Ve Sulama Seviyelerinin Silajlık Mısır Üretiminin (Zea Mays L.) Verimi Üzerine Etkileri International Umteb 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Bazı Yonca Çeşitlerinin Iğdır Koşullarında Adaptasyon Çalışması International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Farklı Tohum Miktarları ve Biçim Zamanlarının İngiliz Çiminin (Lolium perenne L. var. ovation) Çim Performansları Üzerine Etkileri International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Sorgum (Sorgum sp.)’un Besin İçeriği Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Ekolojik Koşullarında Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimleri International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır Koşullarında Farklı Yem Bezelyesi Çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve Ekim Zamanlarının Bazı Ot Verim Özelliklerine Etkisi International Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
The Effect of Different seed Quantities and Cutting Times on Quality Properties of Kentucy Bluegrass (Poa pratensis L. Geramino) International II.International Conference on Advances in Natural and Applied (ICANAS) 18.04.2017
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yields of Silage Corn Production (Zea mays L.) International International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) 15.05.2017
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) varieties Grown as the Second Crop International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) varieties as the Second Crop International VIII. International Scientific Agriculture Symposium 05.10.2017
The Effects of Different Seed Quantities on Turfgrass Performance of Rye Grass (Lolium perenne L. var. Ovation) International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties International II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP) 09.10.2017
Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak Vicia ervilia L Willd Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma National Türkiye 3. Çayır Mera ve Yembitkileri Kongresi 17.06.1996
Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential International VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Determination of Yields and Some Plant Features of Grain Corn Varieties International VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn Zea mays L International VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma National Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi 15.11.1999
Year Book Title Chapter: Contribution Level:
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
1993 YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜ
Year Dissertation Title Author: Type: Status:
2014 Iğdır ekolojik şartlarına uygun silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin belirlenmesi SÜLEYMAN KABAKCI Master Completed
2015 Farklı sulama yöntemleri ve seviyelerinin ikinci ürün silajlık mısır (Zea mays L.)'ın verim ve verim öğelerine etkileri MEHMET EMİN BULUT Master Completed
2016 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L.) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin belirlenmesi UYGAR DEMİR Master Completed
2016 Marjinal alanlarda yetişen devekıran (Atraphaxis spinosa L.) çalısının yıllık besin içeriği değişimi ve toprak özelliklerine etkisi BAHATTİN KARAKUŞ Master Completed
2017 Silajlık sorgum (Sorghum sp.)'un verim ve kalitesi üzerine farklı sulama suyu tuzluluk seviyelerinin etkileri İBRAHİM ARAS Master Completed
2018 Farklı sıra üzeri ve aralıklarının kinoa (Chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ot verimi ve kalitesine etkisi IŞIL TEMEL Master Completed
2018 Iğdır ekolojik koşullarında kinoa (Chenopodium quinoa WILLD.)'da tane verimi için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin belirlenmesi HATİCE ÖNKÜR Master Completed
2019 Iğdır ekolojik koşullarında toplanan adi yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinin bitkisel, verim, kalite ve moleküler karakterizasyon özelliklerinin belirlenmesi BARIŞ EREN Doctorate Completed
2020 MANİSA OVASINDA BAZI SİLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYON, VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ MUSTAFA DENİZ Master Completed
Academic Year Course Title Educational Level:
2019-2020 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Master
2019-2020 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Master
2019-2020 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Master
2019-2020 SİLAJ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Master
2019-2020 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Master
2019-2020 Bitki Fizyolojisi Bachelor Degree
2019-2020 Buğdaygil Yem Bitkileri Bachelor Degree
2018-2019 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Master
2018-2019 Çok Yıllık Yem Bitkileri Master
2018-2019 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Master
2018-2019 Bitki Su ilişkileri Master
2018-2019 Yemeklik Tane Baklagiller Bachelor Degree
2018-2019 Bitki Fizyolojisi Bachelor Degree
2018-2019 Buğdaygil Yem Bitkileri Bachelor Degree
2017-2018 Serin İklim Tahılları Bachelor Degree
2017-2018 BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİ Bachelor Degree
2017-2018 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Master
2017-2018 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Master
2017-2018 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Master
2016-2017 İleri Bitki Fizyolojisi Master
2016-2017 Bitki Su İlişkileri Master
2016-2017 Çok Yıllık Yem Bitkileri Master
2016-2017 Çayır Mera Yönetimi Bachelor Degree
2016-2017 Buğdaygil Yem Bitkileri Bachelor Degree
2014-2015 Tarım ve Çevre Bachelor Degree
2014-2015 Baklagil yem Bitkileri Bachelor Degree
2015-2016 Çayır mera Yönetimi Bachelor Degree
2015-2016 İleri Bitki Fizyolojisi Master
2015-2016 Çayır mera Ekolojisi Master
2014-2015 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği Master
2015-2016 Çok Yıllık Yembitkileri Master
2014-2015 Buğdaygil Yembitkileri Bachelor Degree
Project Title Task: Type:
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ekolojik koşullarında toplanan Adi yonca (Medicago sativa) genotiplerinin moleküler karakterizasyonu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri ve Aralıklarının Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinde Ot Verimi ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Marjinal Alanlarda Yetişen Deve kıran Atraphaxis Spinosa L Çalısının Gelişme Dönemlerine Göre Besin İçeriği Değişimi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Sakız Geveni Astragalus gummifer L nin Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Küçük Ağrı Dağı Yaylası Florası Meralarının Verim ve Kalitesi Araştırmacı BAP
Farklı Sulama Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır Zea mays L da Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil Fabaceae Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma 2000 ZF 005 Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kentsel Arıtma Çamurunun Adi otlak ayrığı Agropyron cristatum L Gaertn ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Van Kıraç Şartlarında Dört Adi Fiğ Vicia sativa L e Uygulanan Değişik Sıra aralığı ve Gübre Dozunun Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerinde Bir Araştırma Araştırmacı DİĞER
Van Yöresinde Tane Sorgum Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri Çayır ve Meraların ıslahı ve Amenajmanı ve Hayvan Besleme Teknikleri Konularında Eğitim ve Bazı Demonstrasyon Çalışmaları Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi için Çok Ortaklı Yerel Kalkınma Proje Koordinatörü Avrupa Birliği
Iğdır Ovasında Yaygınlık Gösteren Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Van Doğal Mer alarında Bulunan Korunga Onobrychis sp Fiğ Vicia sp ve Mürdümük Lathyrus sp Türlerinin ve Ekotiplerinin Tespiti ve Bu Bitkilerin Kimi Agronomik Özellikleri üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Title Inventors: Category: Scope:
Year Award Name Institution: Type: Description:
Institution Status
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
Date Task Unit: Expiration Date:
2013 MYO/Yüksekokul Müdürü College of Physical Education and Sports 2016
2013 Genel Sekreter Rectorate 2016
2009 Enstitü Müdürü Graduate School of Natural and Applied Sciences 2014
2009 Daire Başkanı Rectorate 2012
2012 Yönetim Kurulu Üyeliği Iğdır Vocational School of Higher Education
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Faculty of Fine Arts
2016 Fakülte Kurulu Üyeliği Iğdır Faculty of Agriculture
2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Faculty of Theology